За да бъде изцяло функционален сайта трябва да имате по-нова версия на Adobe Flash player.
Кликнете върху изображението, за да инсталирате най-новата версия на Adobe Flash player:

Инсталирай Adobe Flash player

 
Новини Добре дошли!

 

27.07.2018:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

УЕФА "А" - 4 -та група за футболисти

с минимум 7 години стаж във футболен клуб 1-ва дивизия

на асоциация на ФИФА и УЕФА без завършен УЕФА "В"лиценз

първи семестър 20-22 август 2018г.

 1. БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ИСКРЕНОВ
 2. ВЕСЕЛИН МИНЧЕВ МИНЕВ
 3. ВЛАДИСЛАВ БОЙКОВ СТОЯНОВ
 4. ГЕОРГИ БОНЧЕВ АНДОНОВ
 5. ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СЪРМОВ
 6. ГЕОРГИ ИЛИЕВ РУСЕВ
 7. ДАНИЕЛ ИВАНОВ ПЕЕВ
 8. ДИМИТЪР ИВАНОВ БЕРБАТОВ
 9. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КРЕМЕНЛИЕВ
 10. ЖИВКО КИРИЛОВ МИЛАНОВ
 11. ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ СИРАКОВ
 12. ИВАН КАМЕНОВ ИВАНОВ
 13. ИВАН ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ
 14. ЙОРДАН МИНЧЕВ МИНЕВ
 15. КИРИЛ МИХОВ МЕТКОВ
 16. МАРТИН ПЕТЬОВ ПЕТРОВ
 17. ПЛАМЕН ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛОВ
 18. РОСЕН ПАВЛОВ КРУМОВ
 19. РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ
 20. СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ДЯКОВ
 21. СТОЯН ГЕОРГИЕВ АЦАРОВ
 22. ТОДОР ПЕТРОВ ПРАМАТАРОВ
 23. ЯНКО ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ

       

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров -председател
 2. доц. Юри Николов
 3. Павел Колев    

                        

Приетите курсисти за УЕФА „А“ -4-та група трябва да внесат първата вноска от таксата за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 10.08.2018г. Втората вноска да бъде внесена до края на месец януари 2019г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627


12.07.2018:

С П И С Ъ К
НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КУРСА
УЕФА „В“ ЛИЦЕНЗ – 36-ТА ГРУПА,
С НАЧАЛО 13 АВГУСТ 2018 ГОДИНА 

първи семестър 13-17 август 2018

 1. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ БАЛЕЗДРОВ   
 2. АХМЕД ХИКМЕТ ХАСАН                         
 3. АЯН АЯНОВ САДЪКОВ                           
 4. БИСЕР ЕФРЕМОВ ЛЮБЕНОВ               
 5. ВЕСЕЛИН КОНСТАНТИНОВ СИМЕОНОВ
 6. ВЛАДИМИР БОРИСОВ МАНОЛКОВ     
 7. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ            
 8. ДАНИЕЛ НАТАНАЙЛОВ СПАСОВ         
 9. ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОЖКОВ         
 10. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНДОНОВ     
 11. ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ СИРАКОВ           
 12. ЕМАНУЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЪРБАНОВ        
 13. ИВАЙЛО РУМЕНОВ КУНЧЕВ                 
 14. ИВАН АТАНАСОВ КАРАМАНОВ            
 15. ИВАН ХРИСТОВ СПАХИЕВ                    
 16. ИЛИЯН АНЧЕВ ДАМЯНОВ                      
 17. КРАСИМИР БОГДАНОВ ПАСТУШКИ    
 18. МИНЧО ЦВЕТАНОВ  ЦВЕТАНОВ          
 19. ПАВЕЛ КОЛЕВ АЛЕКСИЕВ                      
 20. РОДИСЛАВ РОСЕНОВ ИГЛЕВ               
 21. РОСЕН ДИМИТРОВ ТАНЕВ                   
 22. СВИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ СТОИЛОВ         
 23. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ                 
 24. ХРИСТО ЕНЧЕВ ХРИСТОВ 
 25. ХРИСТО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ                  
 

Резерви:

 1. МАРТИН МИЛКОВ ДРУМЕВ
 2. НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ КОЛЕВ
 3. БИСЕР СТОЙЧЕВ ЗЛАТИНСКИ
 4. ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

Комисия:

Председател: проф. Лъчезар Димитров 

доц. Юри Николов 

доц. Михаил Мадански          

          

Приетите курсисти за УЕФА „В“ -36-ТА ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 3.08.2018г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 


8.06.2018:

График на курсовете за подновяване на лиценза:
Продължителност на курсовете /2 дни/

Лиценз "С"
Дати: 21 и 22 юни 2018г.
Начало: 9.00 часа , 21 юни /четвъртък/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

Лиценз УЕФА "В"
Дати: 29 и 30 юни 2018г.
Начало: 9.00 часа , 29  юни /петък/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер

Лиценз УЕФА "А"
Дати: 27 и 28 юни 2018г.
Начало: 9.00 часа, 27 юни /сряда/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

Лиценз УЕФА "ПРО"
Дати: 25 и 26 юни 2018г.
Начало: 9.00 часа, 25 юни /понеделник/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

 

За повече информация: тел./факс  02/981-12-46, мобилен: 0888 700 627

 


8.06.2018:

 

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 2.07.2018г. /понеделник/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ


8.06.2018:

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. Декларация.
12. Личен формуляр.

Внимание! Важно!

Приемането на документи за съответния курс започва три месеца преди неговото начало и се прекратява 1 месец преди началото на курса за селекция и определяне състава на групата.

Забележка:

При липса на досатъчно кандидати за сътветния курс /25 курсисти/, приемът на документи може да бъде удължен.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627, 02/981 12 46


 

28.05.2018:

Лицензионни изпити за придобиване на лиценз УЕФА "В“ -34 група  ще се проведат на 4 юни 2018г. /понеделник/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12.00 часа -правила на играта;
- 13.00 часа - дневник на треньора;
- 14.00 часа - способности за демонстрация / да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Лицензионни изпити за придобиване на лиценз УЕФА "А“ -24 група  за ЗАВЪРШИЛИ НСА и с ДИПЛОМА от БТШФ ще се проведат на 5 юни 2018г. /вторник/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" , блок 70 ,при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12.00 часа -правила на играта;
- 13.00 часа - дневник на треньора и анализ на футболен мач;
- 14.30 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Лицензионни изпити за придобиване на лиценз УЕФА "А“ -25 група 

за футболисти с минимум 7 години стаж във футболен клуб 1-ва дивизия

на асоциация на ФИФА и УЕФА и със завършен УЕФА "В"лиценз

ще се проведат на 6 юни 2018г. /сряда/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" , блок 70 ,при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12.00 часа -правила на играта;
- 13.00 часа - дневник на треньора и анализ на футболен мач;
- 14.30 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ.

18.05.2018:

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА - UEFA „В“ лиценз

1. СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА В ДЮФ НА Р БЪЛГАРИЯ
- Същност на спортната подготовка по футбол с подрастващи
- Четири подсистеми – фактори
- Методи за обучение и тренировка
- Организация на процеса на спортна подготовка на
подрастващи футболисти
- Планиране, осигуряване, контрол, оценка и отчет
- Етапи на спортна подготовка
- Спортен подбор –критерии, методики, организация

2. ТЕХНИКА НА ФУТБОЛА
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи
- Етапи на техническа подготовка

3. Индивидуални  тактически действия в защита

- пласиране
- отнемане
- ситуации 1х1, 2х2

4.Групови тактически действия в защита

- групово пласиране
- групово отнемане
- ситуации числено превъзходство 2х1, числено равенство 2х2, 3х3, 4х4, числена недостатъчност 2х3, 3х4, 4х5

5. Отборна тактика в защита

- философия на игра в зона
- принципи
- зона на пресиране

6. Индивидуална  тактика в нападение

- водене
- преодоляване
- стрелба във вратата
- пазене

7. Групова тактика в нападение

- пласиране
- подаване
- подход към топката след подаване
- характерни тактически комбинации

8. Отборна тактика в нападение

- принципи
- философия на играта в нападение

9. Тактическа система  1-4-3-3

10. Характеристика на атакуващите действия

11. Наблюдение и анализ на мач

12. Координация

- средства
- методи и принципи

13. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

14. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

15.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

16. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

17. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие

18. Тренировъчно натоварване във футбола.

19. Периодизация, планиране  и програмиране на тренировъчния процес

20. Футболни травми, профилактика в тренировъчния процес

21. Психологически аспекти на отборните дейности

22. Спортно-психологически умения

23. Психологически аспекти на отборните дейности

24. Организация на играта

25. Планиране на тренировъчния процес

26. Правила на играта

 


КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА UEFA „А“ лиценз -

1. Система и процес за спортна подготовка в ДЮШ. Фактори, средства, методи, форми и организация на процеса.


2. Етапи и осигуряване на системата на спортна подготовка в ДЮФ. Основни задачи. Комплексен контрол и управление.


3.Техническа подготовка.


4.Тактическа подготовка.


5. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес.


6. Принципи на играта в защита /правила при игра в зона 4:4:2/.


7. Тактически принципи. Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.


8. Тактическа система. Тактически схеми в защита и нападение.


9. Игра чрез „преса“ и игра на контраатака.


10. Индивидуално покритие или игра в зона в защита при корнер.


11. Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.


12. Подготовка и провеждане на тренировка.


13. Особености при различните тактически системи в защита и нападение.


14. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.


15. Характеристика на тактическото мислене във футбола.


16. Анализ на футболен мач.

17. Тактическа система  1-3-5-2


18. Предмет и задачи на функционалната диагностика в професионалния футбол.  Основни принципи на клетъчното енергообезпечаване. Анаеробни и аеробни максимални тестове. Основни функционални показатели.


19. Роля на анаеробния и аеробния метаболизъм за реализиране на двигателната дейност в съвременния футбол. Интерпретация на резултатите от функционалните изследвания / анаеробен праг, пулсови тренировъчни зони/.


20. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването – основни компоненти. Видове натоварвания. Същност на оптималните натоварвания.


21. Натоварване. Умора. Възстановяване и свръхвъзстановяване. Тренираност и спортна форма.


22. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

23. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

24.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

25. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

26. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие
27. Биохимични принципи на спортната тренировка.
28. Психологически аспекти на тренировъчната дейност.
29. Психология на футбола.


30. Лидерство.

 

14.05.2018:

С П И С Ъ К
НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КУРСА „ТРЕНЬОР НА ВРАТАРИ“
„В“ НИВО – 3-ТА ГРУПА,
С НАЧАЛО 28 МАЙ 2018 ГОДИНА 

 1. АНТОН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
 2. АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ
 3. БИЯН АБЕДАЛИ САИД
 4. БОЯН ГОШЕВ ПЕЙКОВ
 5. БОЯН ДИМИТРОВ АНДОНОВ
 6. ВИХРЕН МАРИНОВ УЗУНОНВ
 7. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
 8. ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСТОВ
 9. ДИМИТЪР РУМЕНОВ СЛАВКОВ
 10. ЕМИЛ ЛЮДМИЛОВ ВАРАДИНОВ
 11. ЗДРАВКО МИЛКОВ ЧАВДАРОВ
 12. ИВЕЛИН ЗЛАТКОВ КАЛИНЧЕВ
 13. ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ КОЛЕВ
 14. КАЛИН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ
 15. КИРИЛ НАЙДЕНОВ АКАЛСКИ
 16. ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
 17. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КУЦАРОВ
 18. ПЛАМЕН ПЕТЕВ ПЕТРОВ           
 19. НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ ЛАЗАРОВ
 20. ПЛАМЕН МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ
 21. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТАМЕНОВ
 22. ХРИСТО ИВАНОВ МИТОВL
 23. ЦВЕТОМИР ИВАНОВ ЦАНКОВ

 

проф. Лъчезар Димитров                        

Приетите курсисти от 3-та група „ТРЕНЬОР НА ВРАТАРИ“ трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 26.05.2018г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

 

8.05.2018:

Изпит АНАЛИЗ НА ФУТБОЛЕН МАЧ

за УЕФА „А“ лиценз -  24 и 25 група

Да се направи АНАЛИЗ НА МАЧ на съответните футболни срещи и отбори посочени в таблиците по-долу!

Мачовете са четвъртфинал и полуфинал на Шампионска лига
2017/2018година.
Да се носи анализа на хартиен или на електронен носител и DVD със запис на мача

1. Курсистите , които анализират играта в нападение да направят и анализ на прехода от защита в нападение
2. Курсистите , които анализират играта в защита да направят и анализ на прехода от нападение в защита

24-та група УЕФА "А"лиценз

ИМЕ

мач /отбор-фаза на игра/

607.

АЛЕКСАНДЪР МАРИЯНОВ ГИЦОВ

Ювентус-Реал Мадрид /Ювентус-нападение/

608.

АНДРЕЙ НИКОЛОВ АНДРЕЕВ

Ювентус-Реал Мадрид /Ювентус-защита/

609.

АТАНАС СТЕФАНОВ РИБАРСКИ

Ювентус-Реал Мадрид /Реал Мадрид-нападение/

610.

ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ

Ювентус-Реал Мадрид / Реал Мадрид -защита/

611.

ВИКТОР АТАНАСОВ МИХАЙЛОВ

Реал Мадрид- Ювентус /Ювентус-нападение/

612.

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ДИМОВ

Реал Мадрид- Ювентус /Ювентус-защита/

613.

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

Реал Мадрид- Ювентус /Реал Мадрид-нападение/

614.

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ГЕШЕВ

Реал Мадрид- Ювентус / Реал Мадрид -защита/

615.

ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

Севиля – Байерн /Севиля-нападение/

616.

ИЛИЯ АТАНАСОВ ХРИСТОВ

Севиля – Байерн /Севиля-защита/

617.

КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

Севиля – Байерн /Байерн-нападение/

618.

КАМЕН ВАСКОВ СИМЕОНОВ

Севиля – Байерн /Байерн-защита/

619.

КИРИЛ ХРИСТОФОРОВ РАШЕВ

Байерн- Севиля /Севиля-нападение/

620.

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ БОЖАНКОВ

Байерн- Севиля /Севиля-защита/

621.

МИЛЕН СТОИМЕНОВ ГАДЖЕВ

Байерн- Севиля /Байерн-нападение/

622.

МИХАИЛ МИХАИЛОВ ЦОКОВ

Байерн- Севиля /Байерн-защита/

623.

НИКОЛА СЕМКОВ НИКОЛОВ

Ливърпул – Ман.сити /Ливърпул-нападение/

624.

ПАНТАЛЕЙ ЛЮДМИЛОВ МАНИКАТОВ

Ливърпул – Ман.сити /Ливърпул-защита/

625.

РАСИМ ДЕМИРАЛИЕВ ХАЙРУЛОВ

Ливърпул – Ман.сити / Ман.сити -нападение/

626.

РОСЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

Ливърпул – Ман.сити / Ман.сити -защита/

627.

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ЦОЛЬОВ

Ман.сити- Ливърпул /Ливърпул-нападение/

628.

СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ БАЙЧЕВ

Ман.сити- Ливърпул /Ливърпул-защита/

629.

ХРИСТО ВИДОЛОВ ТЕЛКИЙСКИ

Ман.сити- Ливърпул / Ман.сити -нападение/

630.

ЦВЕТОМИР ВАЛЕРИЕВ АНГЕЛОВ

Ман.сити- Ливърпул / Ман.сити -защита/

631.

ЦВЕТОМИР МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ

Барселона- Рома / Барселона -нападение/

 

 

25-та група УЕФА "А"лиценз

 

ИМЕ

мач /отбор-фаза на игра/

632.

АЛЕКСАНДЪР БЛАГОВ ТУНЧЕВ

Байерн –Реал Мадрид /Байерн-нападение/

633.

АНТОН ЯНЕВ БАЧЕВ

Байерн –Реал Мадрид /Байерн-защита/

634.

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КАРАМАТЕВ

Байерн –Реал Мадрид / Реал Мадрид -нападение/

635.

ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

Байерн –Реал Мадрид / Реал Мадрид -защита/

636.

ДИМИТЪР ТОДОРОВ МУТАФОВ

Реал Мадрид- Байерн /Байерн-нападение/

637.

ЕМИЛ НИКОЛОВ ПЕТКОВ

Реал Мадрид- Байерн /Байерн-защита/

638.

ИВАН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ

Реал Мадрид- Байерн / Реал Мадрид -нападение

639.

ЙОРДАН ИВАНОВ ЮРУКОВ

Реал Мадрид- Байерн  / Реал Мадрид -защита/

640.

КРУМ ГЕОРГИЕВ БИБИШКОВ

Барселона- Рома / Барселона - защита /

641.

НИКОЛА МИХАЙЛОВ ДОМАКИНОВ

Барселона- Рома / Рома -нападение/

642.

ПЕТЪР ХРИСТОВ ЗЛАТИНОВ

Барселона- Рома / Рома - защита /

643.

САША СИМОНОВИЧ

Рома - Барселона / Барселона -нападение/

644.

СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

Рома - Барселона / Барселона - защита /

645.

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ

Ливърпул-Рома /Ливърпул-нападение/

646.

СТЕФАН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

Ливърпул-Рома /Ливърпул-защита/

647.

ХРИСТО ЖИВКОВ ГОСПОДИНОВ

Рома- Ливърпул / Рома -нападение/

447.

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – XVI-та гр.

Рома- Ливърпул / Рома -защита/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

23.04.2018:

Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Правила /принципи/ за игра при зонова защита /1:4:4:2/

14. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

15. Правилознание

16. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност

17. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

18. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

19 . Първа помощ.

20. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

21. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

22. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

23. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

23.04.2017:

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. Декларация.
12. Личен формуляр.

Внимание! Важно!

Приемането на документи за съответния курс започва три месеца преди неговото начало и се прекратява 1 месец преди началото на курса за селекция и определяне състава на групата.

Забележка:

При липса на досатъчно кандидати за сътветния курс /25 курсисти/, приемът на документи може да бъде удължен.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

19.02.2018:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A", "Кондиционен треньор" / неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 26 февруари /понеделник/ при следния график:

- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;

- 12:00 часа -правила на играта;

- 12:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/

- 13:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 или 0888 700 627 - БТШФ


19.02.2018:

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА UEFA „А“ лиценз -

1. Система и процес за спортна подготовка в ДЮШ. Фактори, средства, методи, форми и организация на процеса.


2. Етапи и осигуряване на системата на спортна подготовка в ДЮФ. Основни задачи. Комплексен контрол и управление.


3.Техническа подготовка.


4.Тактическа подготовка.


5. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес.


6. Принципи на играта в защита /правила при игра в зона 4:4:2/.


7. Тактически принципи. Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.


8. Тактическа система. Тактически схеми в защита и нападение.


9. Игра чрез „преса“ и игра на контраатака.


10. Индивидуално покритие или игра в зона в защита при корнер.


11. Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.


12. Подготовка и провеждане на тренировка.


13. Особености при различните тактически системи в защита и нападение.


14. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.


15. Характеристика на тактическото мислене във футбола.


16. Анализ на футболен мач.

17. Тактическа система  1-3-5-2


18. Предмет и задачи на функционалната диагностика в професионалния футбол.  Основни принципи на клетъчното енергообезпечаване. Анаеробни и аеробни максимални тестове. Основни функционални показатели.


19. Роля на анаеробния и аеробния метаболизъм за реализиране на двигателната дейност в съвременния футбол. Интерпретация на резултатите от функционалните изследвания / анаеробен праг, пулсови тренировъчни зони/.


20. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването – основни компоненти. Видове натоварвания. Същност на оптималните натоварвания.


21. Натоварване. Умора. Възстановяване и свръхвъзстановяване. Тренираност и спортна форма.


22. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

23. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

24.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

25. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

26. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие
27. Биохимични принципи на спортната тренировка.
28. Психологически аспекти на тренировъчната дейност.
29. Психология на футбола.


30. Лидерство.


Конспект
за теоретичен изпит за кондиционни треньори – В ниво

1.Физическа кондиция във футбола (Ю. Николов, Юл. Карабиберов)
-Определение
-Структура
-Закономерности и принципи


2. Фитнес анализ на футболен мач (Ю. Николов)
-Индивидуални позиционни и отборни обеми на различните видове бягане
-Производство на енергия и метаболитни реакции по време на мач
-Умора по време на футболен мач
-Физически фактори за представянето и бъдещи потребности


3. Спортната тренировка като адаптационен процес (Д.Дашева, Л. Димитров)
-Основни понятия
-Фази и стадии на адаптационния процес при физическо натоварване
-Тренировката като процес на управление


4. Натоварване, умора, възстановяване (Д. Дашева)
-Същност на тренировъчното натоварване
-Структура на тренировъчното натоварване
Същност на оптималните натоварвания и видове натоварвания
-Умора и възстановяване


5. Контрол и оценка на тренировъчното натоварване (Д. Дашева)
-Компоненти на натоварването
-Контрол и оценка на натоварването в тренировъчното занимание
-Контрол и оценка на натоварването в микроцикъла
-Контрол и оценка на натоварването в мезоцикъла
-Контрол и оценка на натоварването в макроцикъла


6. Средства, методи и принципи на кондиционна подготовка (Л. Димитров)
-Средства
-Методи
-Принципи


7. Теория и методика на тренировката за сила (Ю. Николов, М. Мадански,  Юл. Карабиберов, М. Гъдев)
-Основни понятия
-Фактори на мускулната сила
-Методика и методи за развиване на различните видове сила
Тестове за контрол и оценка


8. Стабилизация и мускулно укрепване (Юл. Карабиберов, Ю. Николов)
-Превантивно – стабилизиращи упражнения
-Упражнения за мобилност
-Упражнения за баланс и равновесна устойчивост - проприоцепция
-Прерастване на превантивно – стабилизиращите упражнения във функционално – координационни средства  във футбола


9. Теория и методика на тренировката за издръжливост (М. Гъдев, Ю. Николов, Пл. Нягин)
-Основни понятия
-Фактори на издръжливостта
-Методика и методи за развиване на издръжливостта
-Тестове за контрол и оценка


10. Аеробен капацитет и аеробна мощ  (Ю. Николов, Ал. Димитров)
-Основни понятия
-Зони на натоварване
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на аеробния капацитет
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на аеробната мощ
-Тестове за контрол и оценка на аеробния капацитет и аеробната мощ

11.  Експлозивен капацитет и експлозивна мощ във футбола (Ю. Николов, Ал. Димитров)
-Основни понятия
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на експлозивния капацитет
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на експлозивната мощ
-Тестове за контрол и оценка на експлозивния капацитет и експлозивната мощ


 12. Аеробна тренировка във футбола (Ю. Николов)
-Аеробна тренировка с ниска интензивност
-Аеробна тренировка с умерена интензивност
-Аеробна тренировка с висока интензивност


13.Анаеробна тренировка във футбола (Ю. Николов)
-Развиваща тренировка за скоростна издръжливост
-Поддържаща тренировка за скоростна издръжливост
-Тренировка за бързина


14. Теория и методика на тренировката за бързина (Я. Екимов)
-Основни понятия
-Фактори на бързината
-Методика и методи за развиване на бързината
-Тестове за контрол и оценка


15. Теория и методика на тренировката за координация и ловкост (М. Гъдев, Л. Димитров, Пл. Нягин)
-Основни понятия
-Фактори на координацията
-Методика и методи за развиване на координацията


 16. Интермитентно натоварване (Ю. Николов)
-Определение и същност
-Максимална аеробна скорост
-Видове интермитентни натоварвания
-Симулиране на футболно кондиционни игри чрез интермитентно натоварване


 17. Класификация на средствата за кондиционна подготовка и кондиционните тренировки във футбола (Ю. Николов)
-Средства за кондиционна подготовка
-Видове кондиционни тренировки


 18.Тренировка в деня на мача и разгряване преди тренировка и мач (Н. Юруков)
-Тренировка в деня на мача
-Разгряване преди тренировка
-Разгряване преди мач


19. Атлетическо представяне във футбола (Т. Нойберт)


 20. Комплексни функционални изследвания във футбола (Ст. Цветков)
-Основни понятия
-Методики
-Нормативни таблици за оценка на функционалната подготвеност

21. Периодизация на физическата кондиция във футбола (Ю. Николов, М. Мадански)
-Съвременни тенденции в разработването на технологии за кондиционна подготовка
-Модели за кондиционна подготовка
-Планиране на кондиционната подготовка през подготвителния период (Ю. Николов)
-Кондиция в етапите на подготвителния период
-Периодизация – 6 седмичен цикъл
-Периодизация – 7 седмичен цикъл
-Планиране на кондиционната подготовка през състезателния период (Ю. Николов)
-Кондиция при  мач събота – събота в седмичния цикъл
-Кондиция при мачове събота – сряда – събота в седмичния цикъл
--Периодизация – 6 седмичен цикъл
Периодизация – 4 седмичен цикъл
-Периодизация – 3 седмичен цикъл


 22. Кондиция и психология
- Управление на мотивацията (Т. Янчева)


23. Кондиция (Д. Димитрова)
-Хранене
-Биологично стимулиране
-Физикално възстановяване


 24. Периодизация по време на растежа (Ю. Николов)


 25. Физическо натоварване по време на растежа (Ю. Николов)
-Биологическа и календарна възраст
-Модели на развитие на физическите качества


 26.Сенситивни периоди за развитие на физическите качества (Ю. Николов)
-Определение
-Сенситивни периоди за развитие на:
-Координация и ловкост
-Бързина и скорост
-Издръжливост
-Сила
-Гъвкавост


 27.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа начално обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


28.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа базово обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


29. Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа преходно обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


30.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа състезателно обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Правила /принципи/ за игра при зонова защита /1:4:4:2/

14. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

15. Правилознание

16. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност

17. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

18. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

19 . Първа помощ.

20. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

21. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

22. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

23. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА - UEFA „В“ лиценз

1. СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА В ДЮФ НА Р БЪЛГАРИЯ
- Същност на спортната подготовка по футбол с подрастващи
- Четири подсистеми – фактори
- Методи за обучение и тренировка
- Организация на процеса на спортна подготовка на
подрастващи футболисти
- Планиране, осигуряване, контрол, оценка и отчет
- Етапи на спортна подготовка
- Спортен подбор –критерии, методики, организация

2. ТЕХНИКА НА ФУТБОЛА
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи
- Етапи на техническа подготовка

3. Индивидуални  тактически действия в защита

- пласиране
- отнемане
- ситуации 1х1, 2х2

4.Групови тактически действия в защита

- групово пласиране
- групово отнемане
- ситуации числено превъзходство 2х1, числено равенство 2х2, 3х3, 4х4, числена недостатъчност 2х3, 3х4, 4х5

5. Отборна тактика в защита

- философия на игра в зона
- принципи
- зона на пресиране

6. Индивидуална  тактика в нападение

- водене
- преодоляване
- стрелба във вратата
- пазене

7. Групова тактика в нападение

- пласиране
- подаване
- подход към топката след подаване
- характерни тактически комбинации

8. Отборна тактика в нападение

- принципи
- философия на играта в нападение

9. Тактическа система  1-4-3-3

10. Характеристика на атакуващите действия

11. Наблюдение и анализ на мач

12. Координация

- средства
- методи и принципи

13. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

14. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

15.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

16. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

17. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие

18. Тренировъчно натоварване във футбола.

19. Периодизация, планиране  и програмиране на тренировъчния процес

20. Футболни травми, профилактика в тренировъчния процес

21. Психологически аспекти на отборните дейности

22. Спортно-психологически умения

23. Психологически аспекти на отборните дейности

24. Организация на играта

25. Планиране на тренировъчния процес

26. Правила на играта

 

6.02.2017:

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. Декларация.
12. Личен формуляр.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

15.01.2018:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 51 група -гр. Хасково

1-ви семестър: 22-27 януари 2018 година 

     

 1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 2. АНГЕЛ БОРИСОВ МИТКОВ
 3. АНТОАН ИГНАТОВ АСЕНОВ
 4. АНТОН БОЯНОВ БОЗОВ
 5. АСЕН СТОЯНОВ ВУТЕВ
 6. АТАНАС СТАНИСЛАВОВ БОГДАНОВ
 7. БОГОМИЛ ИВОВ БОГОМИЛОВ
 8. БОРИС ИВАНОВ КОНДЕВ
 9. БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ТРЕНЧЕВ
 10. ВЕНЦИСЛАВ ЛЮДВИКОВ ПАВЛОВ
 11. ВИКТОР МИТКОВ ШИШКОВ
 12. ГЕОРГИ АНГЕЛОВ БОЖАНОВ
 13. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ
 14. ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
 15. ДЕЛЧО КРАСИМИРОВ КОРЧЕВ
 16. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЪДАРЕВ
 17. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
 18. ДИМИТЪР РАДОСЛАВОВ ЧОЛАКОВ
 19. ЕРАЙ БЕХЧЕТ САЛИФ
 20. ЖИВКО БОЖИДАРОВ ГРОЗДАНОВ
 21. ЗДРАВКО МИЛКОВ ЧАВДАРОВ
 22. ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ЗЛАТКОВ
 23. ИВАН БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ
 24. ИВАН КРЪСТЕВ ШАХЪНСКИ
 25. ИВАН МЕТОДИЕВ МИЛКОВ
 26. ИВЕЛИН ЗЛАТКОВ КАЛИНЧЕВ
 27. ИЛИЯ РАЙЧЕВ ИЛЕВ
 28. КАЛИН ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ
 29. КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ЧАРЛОВ
 30. КИРИЛ СПАСОВ БОЖКОВ
 31. КОНСТАНТИН ТЕНЕВ КОСТОВ
 32. ЛЪЧЕЗАР ВАЛИЕВ БЕБЕВ
 33. ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ВУШОВСКИ
 34. МАРИЯН НИКОЛАЕВ ЧЕРНАЕВ
 35. МИЛЕН ЛЮБОМИРОВ КИРИЛОВ
 36. МИТКО СЕВДАЛИНОВ КАЛЕНДЖИЕВ
 37. МИРОСЛАВ РАДЕВ ИВАНОВ
 38. МЛАДЕН ЛЮДМИЛОВ СТОЕВ
 39. НЕДКО ВАЛЕНТИНОВ МИЛЕНОВ
 40. ПЕТЪР АСЕНОВ ПЕТРОВ
 41. ПЕТЪР ДИМОВ СТОЙКОВ
 42. ПЕТЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ
 43. ПЛАМЕН МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ
 44. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЖУГДАНОВ
 45. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
 46. СПАС МИЛЧЕВ ГИГОВ
 47. СТАНИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 48. СТАНИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ КОСТОВ
 49. СЮЛЕЙМАН СЕВДИ ШЕФКЕТ
 50. ТОДОР ХРИСТОВ ТОДОРОВ
 51. ТОШКО МИХАЙЛОВ УЗУНОВ
 52. ЦАНКО БИСЕРОВ ЧАУШЕВ
 53. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF


За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg


15.01.2018:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 52 група -гр. Габрово

1-ви семестър: 29 януари -3 февруари 2018 година 

 

 1. АЛТАН ЮСНИЕВ ЧАУШЕВ
 2. АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
 3. ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛИНОВ ДИМИТРОВ
 4. ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ РУСЕВ
 5. ГЕОРГИ ИВАНОВ ХРИСТОВ
 6. ГЕОРГИ ЦВЕТЕЛИНОВ КАМЕНОВ
 7. ДИАН ХРИСТОВ ДЕНЕВ
 8. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
 9. ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ВАШЛЕВ
 10. ДОБРИН КИРИЛОВ ПЕТРОВ
 11. ЕЛИСАВЕТА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА
 12. ИВАН ГРИГОРОВ ИВАНОВ
 13. ИВЕЛИН ДАЧЕВ ДРАЖКОВ
 14. ИЛИЯН ЕМИЛОВ МАРИНОВ
 15. ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ
 16. ЙОРДАН МИЛЕНОВ ИВАНОВ
 17. ЙОРДАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ
 18. КАЛОЯН ЖОРЖ ГЕОРГИЕВ
 19. КАЛОЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ
 20. КРАСИМИР СЕРГЕЕВ ГОРАНОВ
 21. ЛАЗАР ВЕСЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ
 22. ЛЮБОМИР БОНЧЕВ ГЕНЧЕВ
 23. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ КОЕВ
 24. МАКСИМ ВЛАДИМИРОВ НЕДЕВ
 25. МАНОЛ ОГНЯНОВ ПЕТРОВ
 26. МАРИН ВЕЛИЧКОВ МАРИНОВ
 27. МАРТИН ОГНЯНОВ МЕТОДИЕВ
 28. МИЛЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ
 29. МИЛЕН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
 30. МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МАРКОВ
 31. МИРОСЛАВ ЦЕНКОВ ГАВАЗОВ
 32. НИКОЛАЙ БЛАГОВЕСТОВ БАНОВ
 33. НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ДОЙНОВ
 34. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ГАНЧЕВ
 35. НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ ЛАЗАРОВ
 36. ПАВЕЛ ОГНЯНОВ ПАВЛОВ
 37. ПЕТЪР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
 38. ПЛАМЕН БИСЕРОВ ЙОРДАНОВ
 39. ПЛАМЕН ВАЛЕРИЕВ ЦЕЛОВ
 40. ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ОБРЕШКОВ
 41. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
 42. РАДОСЛАВ ПЕНЧЕВ ДИМОВ
 43. РОСЕН СТЕФАНОВ ЯНАКИЕВ
 44. РУМЕН ВИКТОРОВ МАКСИМОВ
 45. СВЕТОСЛАВ ДИМОВ БЪРКАНИЧКОВ
 46. СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТКОВ
 47. СТАНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ЦЕЛОВ
 48. ТИХОМИР ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ
 49. ТИХОМИР ИВАНОВ АНТОНОВ
 50. ХРИСТО ИВАНОВ МИТОВ
 51. ЦВЕТОМИР АТАНАСОВ ШЕЛЕВСКИ
 52. ЦВЕТОМИР ИВНОВ ЦАНКОВ
 53. ЯВОР БОНЧЕВ ГЕНЧЕВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF


За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg


 

20.11.2017:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A", "Кондиционен треньор" / неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 4 декември /понеделник/ при следния график:

- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;

- 12:00 часа -правила на играта;

- 12:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/

- 13:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 или 0888 700 627 - БТШФ


20.11.2017:

График на курсовете за подновяване на лиценза:
Продължителност на курсовете /2 дни/

Лиценз "С"
Дати: 6 и 7 декември 2017г.
Начало: 9.00 часа , 6 декември /сряда/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

Лиценз УЕФА "В"
Дати: 8 и 9 декември 2017г.
Начало: 9.00 часа , 8  декември /петък/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски",АУЛА "МАКСИМА"-А1, РЕКТОРАТ на НСА

Лиценз УЕФА "А"
Дати: 15 и 16 декември 2017г.
Начало: 9.00 часа, 15 декември /петък/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски", зала "A5"-Ректорат

Лиценз УЕФА "ПРО"
Дати: 18 и 19 декември 2017г.
Начало: 9.00 часа, 18 декември /понеделник/
Място на провеждане: НСА" Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

За повече информация: тел./факс  02/981-12-46, мобилен: 0888 700 627

 


23.10.2017:

Лицензионни изпити за придобиване на лиценз УЕФА "А“ -23 група  ще се проведат на 30.10.2017г. /понеделник/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" , блок 70 ,при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12.00 часа -правила на играта;
- 13.00 часа - дневник на треньора и анализ на футболен мач;
- 14.30 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ.


13.10.2017:

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА- "Треньор на ВРАТАРИ" - "В" и "А" ниво.

На 27 и 28 ноември БТШФ организира семинар за треньори на вратари с участието Йорг Даниел-Германия, Организатор треньорско образование на вратарите към Немския Футболен Съюз.

Участието на всички "Треньори на ВРАТАРИ" - лиценз "В" и "А" ниво, издадени от БТШФ е задължително и единствена възможност за подновяване на валидността на лицензите им.

Участието в други семинари, организирани от други институции и лица, е по желание на треньорите, но няма да се зачита като основание за подновяване валидността на лицензите им, издадени от БФС.

За повече информация: тел./факс  02/981-12-46, мобилен: 0888 700 627

 


9.10.2017:

Конспект
за теоретичен изпит за кондиционни треньори – В ниво

1.Физическа кондиция във футбола (Ю. Николов, Юл. Карабиберов)
-Определение
-Структура
-Закономерности и принципи


2. Фитнес анализ на футболен мач (Ю. Николов)
-Индивидуални позиционни и отборни обеми на различните видове бягане
-Производство на енергия и метаболитни реакции по време на мач
-Умора по време на футболен мач
-Физически фактори за представянето и бъдещи потребности


3. Спортната тренировка като адаптационен процес (Д.Дашева, Л. Димитров)
-Основни понятия
-Фази и стадии на адаптационния процес при физическо натоварване
-Тренировката като процес на управление


4. Натоварване, умора, възстановяване (Д. Дашева)
-Същност на тренировъчното натоварване
-Структура на тренировъчното натоварване
Същност на оптималните натоварвания и видове натоварвания
-Умора и възстановяване


5. Контрол и оценка на тренировъчното натоварване (Д. Дашева)
-Компоненти на натоварването
-Контрол и оценка на натоварването в тренировъчното занимание
-Контрол и оценка на натоварването в микроцикъла
-Контрол и оценка на натоварването в мезоцикъла
-Контрол и оценка на натоварването в макроцикъла


6. Средства, методи и принципи на кондиционна подготовка (Л. Димитров)
-Средства
-Методи
-Принципи


7. Теория и методика на тренировката за сила (Ю. Николов, М. Мадански,  Юл. Карабиберов, М. Гъдев)
-Основни понятия
-Фактори на мускулната сила
-Методика и методи за развиване на различните видове сила
Тестове за контрол и оценка


8. Стабилизация и мускулно укрепване (Юл. Карабиберов, Ю. Николов)
-Превантивно – стабилизиращи упражнения
-Упражнения за мобилност
-Упражнения за баланс и равновесна устойчивост - проприоцепция
-Прерастване на превантивно – стабилизиращите упражнения във функционално – координационни средства  във футбола


9. Теория и методика на тренировката за издръжливост (М. Гъдев, Ю. Николов, Пл. Нягин)
-Основни понятия
-Фактори на издръжливостта
-Методика и методи за развиване на издръжливостта
-Тестове за контрол и оценка


10. Аеробен капацитет и аеробна мощ  (Ю. Николов, Ал. Димитров)
-Основни понятия
-Зони на натоварване
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на аеробния капацитет
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на аеробната мощ
-Тестове за контрол и оценка на аеробния капацитет и аеробната мощ

11.  Експлозивен капацитет и експлозивна мощ във футбола (Ю. Николов, Ал. Димитров)
-Основни понятия
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на експлозивния капацитет
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на експлозивната мощ
-Тестове за контрол и оценка на експлозивния капацитет и експлозивната мощ


 12. Аеробна тренировка във футбола (Ю. Николов)
-Аеробна тренировка с ниска интензивност
-Аеробна тренировка с умерена интензивност
-Аеробна тренировка с висока интензивност


13.Анаеробна тренировка във футбола (Ю. Николов)
-Развиваща тренировка за скоростна издръжливост
-Поддържаща тренировка за скоростна издръжливост
-Тренировка за бързина


14. Теория и методика на тренировката за бързина (Я. Екимов)
-Основни понятия
-Фактори на бързината
-Методика и методи за развиване на бързината
-Тестове за контрол и оценка


15. Теория и методика на тренировката за координация и ловкост (М. Гъдев, Л. Димитров, Пл. Нягин)
-Основни понятия
-Фактори на координацията
-Методика и методи за развиване на координацията


 16. Интермитентно натоварване (Ю. Николов)
-Определение и същност
-Максимална аеробна скорост
-Видове интермитентни натоварвания
-Симулиране на футболно кондиционни игри чрез интермитентно натоварване


 17. Класификация на средствата за кондиционна подготовка и кондиционните тренировки във футбола (Ю. Николов)
-Средства за кондиционна подготовка
-Видове кондиционни тренировки


 18.Тренировка в деня на мача и разгряване преди тренировка и мач (Н. Юруков)
-Тренировка в деня на мача
-Разгряване преди тренировка
-Разгряване преди мач


19. Атлетическо представяне във футбола (Т. Нойберт)


 20. Комплексни функционални изследвания във футбола (Ст. Цветков)
-Основни понятия
-Методики
-Нормативни таблици за оценка на функционалната подготвеност

21. Периодизация на физическата кондиция във футбола (Ю. Николов, М. Мадански)
-Съвременни тенденции в разработването на технологии за кондиционна подготовка
-Модели за кондиционна подготовка
-Планиране на кондиционната подготовка през подготвителния период (Ю. Николов)
-Кондиция в етапите на подготвителния период
-Периодизация – 6 седмичен цикъл
-Периодизация – 7 седмичен цикъл
-Планиране на кондиционната подготовка през състезателния период (Ю. Николов)
-Кондиция при  мач събота – събота в седмичния цикъл
-Кондиция при мачове събота – сряда – събота в седмичния цикъл
--Периодизация – 6 седмичен цикъл
Периодизация – 4 седмичен цикъл
-Периодизация – 3 седмичен цикъл


 22. Кондиция и психология
- Управление на мотивацията (Т. Янчева)


23. Кондиция (Д. Димитрова)
-Хранене
-Биологично стимулиране
-Физикално възстановяване


 24. Периодизация по време на растежа (Ю. Николов)


 25. Физическо натоварване по време на растежа (Ю. Николов)
-Биологическа и календарна възраст
-Модели на развитие на физическите качества


 26.Сенситивни периоди за развитие на физическите качества (Ю. Николов)
-Определение
-Сенситивни периоди за развитие на:
-Координация и ловкост
-Бързина и скорост
-Издръжливост
-Сила
-Гъвкавост


 27.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа начално обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


28.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа базово обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


29. Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа преходно обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


30.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа състезателно обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


 

26.09.2017:

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА- "Треньор на ВРАТАРИ" - "В" и "А" ниво.

На 28 и 29 ноември БТШФ организира семинар за треньори на вратари с участието Йорг Даниел-Германия, Организатор треньорско образование на вратарите към Немския Футболен Съюз.

Участието на всички "Треньори на ВРАТАРИ" - лиценз "В" и "А" ниво, издадени от БТШФ е задължително и единствена възможност за подновяване на валидността на лицензите им.

Участието в други семинари, организирани от други институции и лица, е по желание на треньорите, но няма да се зачита като основание за подновяване валидността на лицензите им, издадени от БФС.

За повече информация: тел./факс  02/981-12-46, мобилен: 0888 700 627

 


13.09.2017:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

УЕФА "А" - 25 -та група за футболисти

с минимум 7 години стаж във футболен клуб 1-ва дивизия

на асоциация на ФИФА и УЕФА и със завършен УЕФА "В"лиценз

Първи семестър:  9.10.2017-13.10.2017г.   

          

 1. АЛЕКСАНДЪР БЛАГОВ ТУНЧЕВ           
 2. АНТОН ЯНЕВ БАЧЕВ
 3. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КАРАМАТЕВ
 4. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ
 5. ДИМИТЪР ТОДОРОВ МУТАФОВ
 6. ЕМИЛ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
 7. ИВАН НАЙДЕНОВ ИВАНОВ
 8. ЙОРДАН ИВАНОВ ЮРУКОВ
 9. КРУМ ГЕОРГИЕВ БИБИШКОВ
 10. НИКОЛА МИХАЙЛОВ ДОМАКИНОВ
 11. ПЕТЪР ХРИСТОВ ЗЛАТИНОВ
 12. САША СИМОНОВИЧ
 13. СТАНИСЛАВ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
 14. СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ
 15. СТЕФАН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ
 16. ХРИСТО ЖИВКОВ ГОСПОДИНОВ

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. доц. Юри Николов
 3. Павел Колев
 4. Павел Панов                        

Приетите курсисти от 25-та група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 29.09.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/

За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg


 

13.09.2017:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

УЕФА "А" - 4 -та група за футболисти

с минимум 7 години стаж във футболен клуб 1-ва дивизия

на асоциация на ФИФА и УЕФА без завършен УЕФА "В"лиценз

Начало:  февруари 2018 година /след потвърждение от УЕФА/ 

     

 1. БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ИСКРЕНОВ
 2. ВЕСЕЛИН МИНЧЕВ МИНЕВ
 3. ГЕОРГИ БОНЧЕВ АНДОНОВ
 4. ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СЪРМОВ
 5. ГЕОРГИ ИЛИЕВ РУСЕВ
 6. ДАНИЕЛ ИВАНОВ ПЕЕВ
 7. ДИМИТЪР ИВАНОВ БЕРБАТОВ
 8. ЖИВКО КИРИЛОВ МИЛАНОВ
 9. ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ СИРАКОВ
 10. ИВАН КАМЕНОВ ИВАНОВ
 11. ИВАН ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ           
 12. ЙОРДАН МИНЧЕВ МИНЕВ
 13. КИРИЛ МИХОВ МЕТКОВ
 14. МАРТИН ПЕТЬОВ ПЕТРОВ
 15. ПЛАМЕН ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛОВ
 16. РОСЕН ПАВЛОВ КРУМОВ
 17. РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ           
 18. СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ДЯКОВ
 19. СТОЯН ГЕОРГИЕВ АЦАРОВ
 20. ЯНКО ХРИСТОВ ВЪЛКАНОВ

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. доц. Юри Николов
 3. Павел Колев
 4. Павел Панов     

                        

Приетите курсисти от 4-та група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ в срок, който ще бъде обявен допълнително.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/

За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg


 

7.09.2017:

Курс за подновяване на лиценза - УЕФА "В" и за издаване на нови лицензи ще се проведе от 18-21 септември в НСА "Васил Левски", бл. 70, зала "203 Б". Начало на курса 18 септември /понеделник/ 13:30 часа.

Участниците в курса са:

-Треньори с издаден лиценз и имащи да вземат повече от 15 часа;

- Студенти завършили НСА.

За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg


 

7.09.2017:

Напомняме, че Приетите курсисти от 34-та група УЕФА "В" лиценз трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 08.09.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/

За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

 


 

31.08.2017:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

УЕФА "А" лиценз - 24 -та група

ЗА ЗАВЪРШИЛИ НСА и с ДИПЛОМА от БТШФ

Първи семестър:  25.09.2017-29.09.2017г.  

     

 1. АЛЕКСАНДЪР  МАРИЯНОВ ГИЦОВ           
 2. АНДРЕЙ  НИКОЛОВ  АНДРЕЕВ                   
 3. АТАНАС СТЕФАНОВ РИБАРСКИ                
 4. ВАСИЛ ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ                                                        
 5. ВИКТОР  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ                                                     
 6. ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ДИМОВ                        
 7. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ                               
 8. ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ГЕШЕВ                             
 9. ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ                           
 10. ИЛИЯ  АТАНАСОВ  ХРИСТОВ                     
 11. КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ           
 12. КАМЕН ВАСКОВ СИМЕОНОВ                                  
 13. КИРИЛ ХРИСТОФОРОВ РАШЕВ                                                     
 14. ЛЮБОМИР СТОЯНОВ БОЖАНКОВ           
 15. МИЛЕН СТОИМЕНОВ ГАДЖЕВ                              
 16. МИХАИЛ МИХАИЛОВ ЦОКОВ                                 
 17. НИКОЛА СЕМКОВ НИКОЛОВ                                              
 18. ПАНТАЛЕЙ ЛЮДМИЛОВ МАНИКАТОВ                                        
 19. РАСИМ ДЕМИРАЛИЕВ ХАЙРУЛОВ            
 20. РОСЕН  СТОЯНОВ  СТОЯНОВ.
 21. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ  ЦОЛЬОВ                      
 22. СТРАХИЛ  ГЕОРГИЕВ  БАЙЧЕВ      
 23. ХРИСТО  ВИДОЛОВ  ТЕЛКИЙСКИ
 24. ЦВЕТОМИР  ВАЛЕРИЕВ  АНГЕЛОВ
 25. ЦВЕТОМИР  МЛАДЕНОВ  ТОДОРОВ  

          РЕЗЕРВИ:

 1. АЛЕКСЕЙ АНАТОЛИЕВ СТЕПАНОВ
 2. ВИКТОР КЕВОРК ТАХМИСЯН
 3. КРАСЕН ДОНЧЕВ САВОВ
 4. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КУЦАРОВ
 5. ПЕНКО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

  

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. доц. Юри Николов
 3. доц. Емил Атанасов                         

Приетите курсисти от 24-та група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 15.09.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/

За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg


 

24.08.2017:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

УЕФА „В” ЛИЦЕНЗ – 34-та група

за кандидати с валиден лиценз "С"

Първи семестър  18.09.2017-22.09.2017г.    

 1. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ
 2. ВЕНЦИСЛАВ СВЕТЛОЗАРОВ ГИЧЕВ                                              
 3. ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЙКОВ                                       
 4. ГЕОРГИ ПЕТКОВ ТУЗАКОВ                                                    
 5. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПАШЕВ                                                       
 6. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ                                                       
 7. ДИЯН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ                                                     
 8. ЕМИЛ ТРИФОНОВ ГЕОРГИЕВ                                                
 9. ЙОАНА ВЕСЕЛИНОВА ДЖАМБАЗОВА
 10. КАЛОЯН МИЛЕНОВ МИХАЛЕВ                                                       
 11. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КУМАНОВ                                        
 12. МАРТИН ИЛИЯНОВ ЦИРКОВ                                                 
 13. МИРОСЛАВ ИЛИЯНОВ МИРЧЕВ                                            
 14. НЕДКО РАШКОВ КАБЛЕШКОВ                                                       
 15. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЛЕВ                                                    
 16. НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ УЗУНОВ                                                 
 17. ПАВЕЛ КЪНЧЕВ ДИМОВ                                                          
 18. ПЕТЪР АТАНАСОВ БУМБАРОВ                                                       
 19. ПЕТЪР ХРИСТОВ КУМАНОВАЛИ                                          
 20. СПАС АНГЕЛОВ СПАСОВ                                                       
 21. СПАС ВЕЛЕВ МАНУШКИН                                                     
 22. СТАЙКО НЕДЕЛЧЕВ СТАЙКОВ                                                       
 23. СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАТРАНКОВ                                         
 24. СТЕФАН ВЛАДИМИРОВ ДАНАИЛОВ                                             
 25. ТОДОР ЯНКОВ ТОДОРОВ       

          РЕЗЕРВИ:

 1. РОДИСЛАВ РОСЕНОВ ИГЛЕВ           
 2. РОСЕН ДИМИТРОВ ТАНЕВ
 3. АТАНАС  ДИМИТРОВ  САВОВ                  
 4. ПЕТЪР ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ  
 5. МАРТИН МИЛКОВ ДРУМЕВ                                

Приетите курсисти от 34-та група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 08.09.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/

За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg


 

23.08.2017:

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА- "Треньор на ВРАТАРИ" - "В" и "А" ниво.

На 28 и 29 ноември БТШФ организира семинар за треньори на вратари с участието Йорг Даниел-Германия, Организатор треньорско образование на вратарите към Немския Футболен Съюз.

Участието на всички "Треньори на ВРАТАРИ" - лиценз "В" и "А" ниво, издадени от БТШФ е задължително и единствена възможност за подновяване на валидността на лицензите им.

Участието в други семинари, организирани от други институции и лица, е по желание на треньорите, но няма да се зачита като основание за подновяване валидността на лицензите им, издадени от БФС.

За повече информация: тел./факс  02/981-12-46, мобилен: 0888 700 627

 


16.08.2017:

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС УЕФА "А" лиценз за професионални футболисти

Изисквания за прием:
1. Диплома за средно образование.
2. Минимум седем сезона като професионални футболисти във Висшата дивизия на асоциация на ФИФА и УЕФА.
3. Ако не е прекратил активна състезателна дейност, да има навършени 30 години при започване на курса.
4.  При явяване на голям брой кандидати, ще бъде проведен изпит.

 За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627


9.08.2017:

Документи за кандидатстване за участие в курс.

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. Декларация.
12. Личен формуляр.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627

 

29.06.2017:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 3 юли 2017г. /понеделник/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:

- 10:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

- 12:00 часа -правила на играта;

- 12:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/

- 13:00 часа -футбол /писмен изпит/;

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 или 0888 700 627 - БТШФ

Изпити за лиценз "С“ -48,49 и 50 група  ще се проведат на при следния график в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски".

21 юни 2017 /сряда/ - 50 група

22 юни 2017 /четвъртък/ - 48 група

23 юни 2017 /петък/ - 49 група

Изпитите ще протекат при следната организация:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/ ;
- 12.00 часа - дневник на треньора;
- 14.00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ.


24.04.2017:

С П И С Ъ К
НА КУРСИСТИТЕ ЗА КОНДИЦИОНЕН ТРЕНЬОР- 2-ра група

първи семестър 15-19 май 2017г.      

 1. АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АНДОНОВ
 2. ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ
 3. ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЕВ ЯНУШ
 4. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ
 5. ДИЛЯН РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ
 6. ДИМИТЪР РАДКОВ ПАЛАЗОВ
 7. ЕМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
 8. ЕМИЛИЯН ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ
 9. ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ЯНЕВ
 10. ЖИВКО КРАСИМИРОВ БОЯДЖИЕВ
 11. ЖИВКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ
 12. ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ СИРАКОВ
 13. ИВАН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
 14. ИВАЙЛО СПИРОВ СОКОЛОВ
 15. ИВЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ
 16. ИЛИЯ МАРИНОВ ПЕНДОВ
 17. ЙОРДАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ
 18. КИРИЛ ХРИСТОФОРОВ РАШЕВ
 19. КОСТАДИН ХРИСТОВ ДЖОРГОВ
 20. МАРТИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
 21. МИХАИЛ ЛЮБОМИРОВ РАЛЕВ
 22. МИХАИЛ МИХАИЛОВ ЦОКОВ
 23. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 24. НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ КОЛЕВ
 25. ПАВЕЛ КОЛЕВ АЛЕКСИЕВ
 26. РАДОСТИН СТЕФЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
 27. РОСЕН МАРИНОВ ИВАНОВ
 28. ЧАВДАР НИКОЛАЕВ СЛАВКОВ

   

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. доц. Юри Николов
 3. доц. Михаил Мадански

Приетите курсисти от 2-ра група КОНДИЦИОНЕН ТРЕНѝОР трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 5 май 2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/
Телефон: 0888 700 627
e-mail:
office@bfcs.bg

 

21.02.2017:

Във връзка със значителния интерес /92 кандидати за 25 места/  за участие в курс УЕФА „А“ лиценз и необходимостта от кадровото осигуряване на футболните клубове, съгласно наредбите на БФС, Ръководството  на  БТШФ  прави следните промени в графика на курсовете и приема на курсисти за УЕФА „А“ лиценз.
1. Редовен 23- група – 1-ви семестър 20-24 март 2017г.
2. Редовен 24-та група -1-ви семестър 25-29 септември 2017.
3. Специализиран курс -/4-та група/ за професионални футболисти с минимум 7 години футболен стаж във футболен клуб от 1-ва дивизия на асоциация от УЕФА и ФИФА
1-ви семестър 9-13 октомври 2017г.

 

С П И С Ъ К
НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ ЗА ЛИЦЕНЗ УЕФА „А” – 23-та група
първи семестър 20.03.2017-24.03.2017г.

                 

 1. АТАНАС  ЙОСИФОВ  БОРНОСУЗОВ
 2. БОРИСЛАВ  РАЙЧЕВ  КЬОСЕВ
 3. ВАЛЕНТИН  ИЛИЕВ  ИВАНОВ
 4. ВЕНЕЛИН  КИРИЛОВ  ТОВИРОВ         
 5. ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ  ОНОВ
 6. ДИМИТЪР  ИВАНОВ  ИВАНКОВ
 7. ИВАЙЛО  ДИМИТРОВ  ГЕОРГИЕВ
 8. ИВАЙЛО ВЕНЦИСЛАВОВ  ВАСИЛЕВ
 9. КРАСИМИР  ПЕТРОВ  ПЕТРОВ
 10. МАРГАРИТ  ДИМИТРОВ  ДИМОВ
 11. МАРИН  АНГЕЛОВ  БАЙЧЕВ
 12. МАРТИН  ХРИСТОВ  ДИМИТРОВ
 13. МИЛЕН  ИВАНОВ  КУНЧЕВ
 14. МИЛЕН  СТОЯНОВ  СТОЯНОВ
 15. МИЛЕН  ХРИСТОВ  ХРИСТОВ
 16. НИКОЛАЙ  ИВАНОВ  ЖЕЧЕВ     
 17. НИКОЛАЙ  ХРИСТОВ  ХРИСТОЗОВ
 18. ПЕТЪР  ИВАНОВ  ШОПОВ
 19. ПЕТЪР  НИКОЛОВ  КОСТАДИНОВ
 20. РУМЕН  АНГЕЛОВ  ГЪЛЪБОВ
 21. СВЕТЛАН  АТАНАСОВ  КОНДЕВ
 22. СИМЕОН  ТЕОДОРОВ  РУМЕНОВ
 23. СЛАВИ  ЖЕКОВ  СЛАВОВ
 24. ХРИСТО   ДИМИТРОВ   КОИЛОВ
 25. ЯНЕК  ЕМИЛОВ  КЮЧУКОВ                   

          РЕЗЕРВИ:

 1. ХРИСТО  ЖИВКОВ  ГОСПОДИНОВ
 2. ЗАХАРИ  ЦОНЕВ  ДИМИТРОВ
 3. ГЕОРГИ  ВЛАДИМИРОВ  ГЕОРГИЕВ
 4. СВЕТОСЛАВ  ДИМИТРОВ  ЦОЛЬОВ
 5. БОРИСЛАВ  ДИМИТРОВ  КАРАМАТЕВ

                                             

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. Юри Николов
 3. Павел Панов

Приетите курсисти от 23-та група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 2.03.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/
Телефон: 0888 700 627
e-mail:
office@bfcs.bg

 

С П И С Ъ К
НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ ЗА ЛИЦЕНЗ УЕФА „А” – 24-та група
първи семестър 25.09 -29.09.2017г.

 1. РОСЕН  СТОЯНОВ  СТОЯНОВ.
 2. ВИКТОР  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ
 3. СТРАХИЛ  ГЕОРГИЕВ  БАЙЧЕВ
 4. ЦВЕТОМИР  ВАЛЕРИЕВ  АНГЕЛОВ
 5. ЦВЕТОМИР  МЛАДЕНОВ  ТОДОРОВ
 6. АНДРЕЙ  НИКОЛОВ  АНДРЕЕВ
 7. ИЛИЯ  АТАНАСОВ  ХРИСТОВ
 8. ХРИСТО  ВИДОЛОВ  ТЕЛКИЙСКИ

Останалите места в групата ще бъдат допълнени с кандидати завършили НСА „Васил Левски“- специалност футбол.
 Начало за приемане на документи за кандидатите завършили НСА -25 юни 2017г. и завършва на 25 август 2017г.
Срокът за внасяне на таксата за обучение на всички курсисти от 24-та група ще бъде обявен допълнително.

Приемът на документи за специализирания курс започва
на 9 юли 2017г. и завършва на 9 септември 2017г.

 

13.02.2017:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 24.02.2017г. /петък/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 0888 700 627 - БТШФ


 

13.02.2017:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ ЗА ЛИЦЕНЗ „С” – 48-ма група
първи семестър  27.02.2017-02.03.2017г.

            

 1. АЛЕКСАНДЪР  ДИМИТРОВ  ЯКИМОВ
 2. АЛЕКСАНДЪР  КИРИЛОВ  АНДОНОВ
 3. АЛЕКСАНДЪР  СТОЙЧЕВ  МЛАДЕНОВ
 4. АТАНАС   БИНКОВ   КУТЕВ
 5. БИСЕР  ЕФРЕМОВ  ЛЮБЕНОВ
 6. ВЕСЕЛИН  КОНСТАНТИНОВ  СИМЕОНОВ
 7. ВИХРЕН  МАРИНОВ  УЗУНОВ
 8. ВЛАДИМИР  ВАСИЛЕВ  ЛИЛОВ
 9. ГЕОРГИ  ИВАНОВ  ХРИСТОВ
 10. ГЕОРГИ  СТОЯНОВ  АТАНАСОВ 
 11. ГЕОРГИ  ТОДОРОВ   САМОКИШЕВ
 12. ДЕЯН  КИРИЛОВ  ДИМИТРОВ 
 13. ДИМИТЪР  ВЕСЕЛИНОВ  АНДОНОВ
 14. ИВАЙЛО  СПИРОВ  СОКОЛОВ
 15. ИВАН  ХРИСТОВ  СПАХИЕВ
 16. КАЛИН  ИЛИЕВ  КОСТАДИНОВ
 17. КРУМ  СЛАВЧОВ  КРУМОВ      
 18. МИРОСЛАВ  ГРИГОРОВ  СОКОЛОВ
 19. НИКОЛА  ВЛАДИМИРОВ  ПОПОВ
 20. НИКОЛАЙ  ВАЛЕРИЕВ  ПЕТРОВ
 21. НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВ  ГЕОРГИЕВ
 22. НИКОЛАЙ  СТОЯНОВ  АТАНАСОВ 
 23. РОМЕО  АТАНАСОВ  НИКОЛОВ
 24. СИМЕОН   ИЛИЯНОВ  ГАНЧЕВ
 25. СТЕФАН  ДИМИТРОВ  ЗЛАТАНОВ
 26. СТОЯН  НИКОЛОВ ДИКОВ
 27. ХРИСТО  КРЪСТАНОВ  СТАМБОЛИЙСКИ
 28. ЦВЕТАН  ИВАНОВ  ЖИВКОВ                       

          РЕЗЕРВИ:

 1. БОРИС  САШОВ  ВАЛЕВ
 2. НАЙДЕН  ПЕТРОВ  СПАСОВ
 3. ДМИТРИЙ  НИКОЛАЕВИЧ  ВАСИЛЕВ
 4. КРИСТИАН  ДИАНОВ  ЦЕКИН
 5. БОРИС  БОРИСЛАВОВ  МИХАЙЛОВ
 6. АЛЕКСАНДЪР  ИВАНОВ  ГРЪНЧАРСКИ
 7. АЛЕКСАНДЪР  ИЛИЕВ  ЦВЕТКОВ
 8. СТОЯН  ФЕОДОРОВ  ЧИРУСИНОВ

                                             

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. Юри Николов
 3. Михаил Мадански

Приетите курсисти от 48-ма група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 17.02.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/
Телефон: 0888 700 627
e-mail:
office@bfcs.bg

13.02.2017:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ ЗА ЛИЦЕНЗ „С” – 49-та група –
първи семестър  13-17. 03-2017 г.

 1. АНТОН  ХРИСТОВ  ХРИСТОВ
 2. АТАНАС  ЛЮБОМИРОВ  ЛЮБЕНОВ
 3. АЯН  АЯНОВ  САДЪКОВ
 4. БИЯН  АБЕДАЛИ  САИД
 5. БЛАГОВЕСТ  ТОДОРОВ  МАРЕВ
 6. ВЛАДИСЛАВ  ВЕСЕЛИНОВ  ОВЧАРОВ   
 7. ГЕОРГИ  ВЕНЦИСЛАВОВ  БОРИСОВ
 8. ДАНИЕЛ  НАТАНАИЛОВ  СПАСОВ
 9. ДЕЯН  МИЛЕНОВ  ТАКИЕВ
 10. ДИМИТЪР  ЛЮБОМИРОВ  ГЕОРГИЕВ
 11. ДИМИТЪР  НИКОЛОВ  КУШЕВ
 12. ДИМИТЪР  ПАВЛОВ  ЧОЛЕВ
 13. ДИМИТЪР  РУМЕНОВ  СЛАВКОВ    
 14. ДИМИТЪР  ЦВЕТКОВ  СИРАКОВ
 15. ДОБРИН  КРАСИМИРОВ  ОРЛОВСКИ
 16. ЕМАНУИЛ  ГЕОРГИЕВ  ВЪРБАНОВ 
 17. ИВАН  АТАНАСОВ  КАРАМАНОВ
 18. ЙОРДАН  ВАСИЛЕВ  БЕЛЧЕВ
 19. ЙОРДАН  МЕТОДИЕВ  ЧОЛОВ
 20. КИРИЛ  НАЙДЕНОВ  АКАЛСКИ
 21. МАРИЯН  ТОДОРОВ  ДИМИТРОВ
 22. МАРТИН  МАРИНОВ  КРЪСТЕВ
 23. МИРОСЛАВ  ТОДОРОВ  ТОДОРОВ            
 24. ПЛАМЕН  СТОЯНОВ  КОЖУХАРОВ
 25. СТЕФАН  ГЕОРГИЕВ  ТРАЙКОВ
 26. СТОЯН  ПЕТРОВ  КОСТОВ
 27. ТОДОР  ИВАНОВ  ТИМОНОВ
 28. ТОДОР  КОЛЕВ  ГЕОРГИЕВ

 

   РЕЗЕРВИ:

 1. ЙОРДАН  ГЕОРГИЕВ  ВЛАШКИ
 2. ПЕТЪР  ДИМИТРОВ  КРЪСТЕВ
 3. ИВАН  ОГНЯНОВ  ИГНАТОВ
 4. СТАНИСЛАВ  ИВАНОВ  СИМОВ
 5. РАДОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  СИМЕОНОВ
 6. ВИКТОР  АТАНАСОВ  ТОНЕВ
 7. ЙОРДАН  ИВАНОВ  СТОЯНОВ
 8. НИКОЛАЙ  ВАЛЕНТИНОВ  ДОЙНОВ

Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. Юри Николов
 3. Михаил Мадански

 

Приетите курсисти от 49-ма група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 23.02.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/
Телефон: 0888 700 627
e-mail:
office@bfcs.bg

13.02.2017:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ ЗА ЛИЦЕНЗ „С”  
допълнителна  50-та група
първи семестър  27.03.2017-31.03.2017г.

 

 1. АДРИАН  МИРОСЛАВОВ  ГОСПОДИНОВ
 2. АЛЕКСАНДЪР  ПЕТРОВ  БАЛЕЗДРОВ
 3. АНГЕЛ  ПАВЛОВ  ПАВЛОВ
 4. АХМЕТ  ХИКМЕН  ХАСАН      
 5. БЕЛИН  ОГНЯНОВ  НЕШЕВ
 6. ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ  КАЛОЯНОВ
 7. ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ  СТОЯНОВ
 8. ГЕОРГИ  КОСТАДИНОВ  ЦЪЦАРОВ
 9. ДАНИЕЛ  ВЕСЕЛИНОВ  ГРАМАТИКОВ
 10. ЖИВКО  СТЕФАНОВ  ПЕТКОВ
 11. ИВАН  АНГЕЛОВ  НИКОЛОВ
 12. ИВАН  ГЕОРГИЕВ  ВЪЛЕВ        
 13. ИВАН  РУСЕВ  КАНЕВ
 14. КИРЧО  ГЕОРГИЕВ  КРУМОВ
 15. КРАСИМИР  СЛАВЧЕВ  ИВАНОВ
 16. МАРТИН  ГЕОРГИЕВ  АЛЕКСАНДРОВ
 17. МИНЧО  ЦВЕТАНОВ  ЦВЕТАНОВ
 18. МУСТАФА  МЕХМЕД  ИСМАИЛ
 19. ПАОЛО  ВАСИЛЕВ  ДРАГОЛОВ
 20. ПЛАМЕН  НИКОЛОВ  КОЛАРОВ
 21. СВИЛЕН  ВЕСЕЛИНОВ  СТОИЛОВ
 22. СЛАВИ  ПЕТКОВ  ШОПОВ
 23. СТАНИМИР  ИВЕЛИНОВ  АНДОНОВ
 24. СТЕФАН  ПЕТРОВ  СТОЙКОВ
 25. СТОЙКО  РУСЕВ  СТОЙКОВ 
 26. ТОДОР  СТОЯНОВ  ТОПАЛОВ
 27. ФЕЙМИ  ОСМАН  РУФАТ
 28. ХРИСТО  ЖЕЛЕВ  ЖЕЛЕВ

РЕЗЕРВИ:

 1. МАРИЯН  НИКОЛАЕВ  ЧЕРНАЕВ
 2. ДЕЯН  ГЕОРИЕВ  ЯНКОВ
 3. КРАСИМИР  ЕФТИМОВ  КРЪСТЕВ
 4. ПЕТЪР  ТОДОРОВ  ПЕТРОВ
 5. ГЕОРГИ  ЦВЕТЕЛИНОВ  КАМЕНОВ
 6. РАДОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДЖУГДАНОВ
 7. ДИМИТЪР  АТАНАСОВ  ПЕТРОВ

        
Комисия:

 1. проф. Лъчезар Димитров
 2. Юри Николов
 3. Михаил Мадански

 

Приетите курсисти от 50-ма група трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 02.03.2017г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите/
Телефон: 0888 700 627
e-mail:
office@bfcs.bg

9.02.2017:

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС УЕФА "А" лиценз за професионални футболисти ще бъде организиран в началото на 2018 година.

Приема на документи ще започне на 15 ноември 2017г. Изискванията за прием са:
1. Диплома за средно образование.
2. Минимум седем сезона като професионални футболисти във Висшата дивизия на асоциация на ФИФА и УЕФА.
3. Ако не е прекратил активна състезателна дейност, да има навършени 30 години при започване на курса.
4.  При явяване на голям брой кандидати, ще бъде проведен изпит.

 За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

17.01.2017:

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. Декларация.
12. Личен формуляр.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 28.11.2016г. /понеделник/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ


Изпити за лиценз УЕФА "В“ -32 група  ще се проведат на 1.12.2016г. /четвъртък/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12.00 часа -правила на играта;
- 13.00 часа - дневник на треньора;
- 14.30 часа - способности за демонстрация / да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ.

Изпити за лиценз УЕФА "ПРО -7-ма група  ще се проведат в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния часови график:
- 10:00 часа - футбол /писмен изпит/;
- 13:00 часа - анализ на мач;
- 15:00 часа - защита на дипломна работа

За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ

График за явяване на курсистите по дати:

29.11.2016г /вторник/:

1. АЛЕКСАНДЪР ТОМАШ ТОМОВСКИ

2. АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ   

3. АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВ ГЕОРГИЕВ

4. ВАСИЛ БОЯНОВ  БОЕВ 

5. ВИКТОРИО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ 

6. ДОБРОМИР БОЙКОВ МИТОВ

7. ЕВГЕНИ ИВАНОВ КОЛЕВ

8. РОСЕН ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ 

9. ХРИСТО АНГЕЛОВ ЯНЕВ

 

30.11.2016г /сряда/

1. ЕМАНУЕЛ ГЕОРГИЕВ ЛУКАНОВ

2. МИТКО ДЖОРОВ ИВАНОВ 

3. МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

4. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЛИПЕНСКИ 

5. ПЕТЪР НИКОЛОВ КОЛЕВ

6. РАДОСТИН ПРОДАНОВ КИШИШЕВ

7. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ТОДОРОВ 

8. СТОЙЧО АТАНАСОВ ДРАМОВ

9. ТОДОР ДИМИТРОВ ЯНЧЕВ

10. ЯСИН ШАРАФ МИШАУИ

 

1.12.2016г /четвъртък/

1. БОЙКО ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

2. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

3. ГЕОРГИ ПРОДАНОВ ЧИЛИКОВ 

4. ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ БОРИСОВ 

5. ЕЛИН КАЛИНОВ ТОПУЗАКОВ

6. ЗДРАВКО СТОЯНОВ ЗДРАВКОВ

 

Пожелаваме ВИ успех!!!

УЕФА „ПРО“  - изпитен конспект

 1. Съвременни тенденции в тактиката, тактическите системи и схеми и стилове на игра на професионални отбори на топ ниво
 2. Тактическа система. Съвременни тактически схеми на игра в защита и нападение
 3. Тенденции на играта в защита на последните Световни и Европейски първенства, Шампионска лига и Лига Европа
 4. Тенденции на играта в нападение на последните Световни и Европейски първенства, Шампионска лига и Лига Европа
 5. Принципи на игра в защита при различни тактически системи и схеми
 6. Принципи на игра в нападение при различни тактически системи и схеми
 7. Принципи на игра при преход  при различни тактически системи и схеми
 8. Игрови профил на топ играчите на различните позиции
 9. Преса, контрапреса и излизане от преса във футбола
 10. Игра на контраатака
 11. Характеристика на головите атаки на последните Световни и Европейски първенства, Шампионска лига и Лига Европа
 12. Индивидуално покритие, игра в зона или смесена защита при корнер
 13. Стандартни ситуации-заучени положения и противодействие
 14. Анализ на футболен  мач и познаване на съвременни софтуерни продукти за игровата дейност
 15. Спортно разузнаване на противниковия отбор – силни и слаби страни
 16. Скаутинг на топ играчи в професионалния футбол
 17. Тренировъчно натоварване. Средства, методи и принципи на тренировката.
 18. Характеристика на тренировъчните упражнения. Подготовка, провеждане и оценка на тренировка.
 19. Средства и методи за развитие на бързината
 20. Средства и методи за развитие на издръжливостта
 21. Средства и методи за развитие на силата
 22. Познавания на различните виждания за периодизация на спортната тренировка при професионални отбори. Макро структура, мезоструктура, микроструктура.
 23. Съвременни тенденции в управлението на спортната подготовка. Концепции и модели
 24. Контрол и оценка на тренировъчния процес. Контрол на натоварването, тренираността и игровата ефективност
 25. Функционална диагностика във футбола
 26. Групова динамика и управление на отбор
 27. Психическа подготовка във футбола. Мотивация
 28. Стратегии за общуване с различни групи хора
 29. Средства и методи за активно предпазване от травми
 30. Биохимични промени при физически натоварвания
 31. Допинг. Хранене на футболиста
 32. Спортно право.Договори в системата на футбола

 

1.09.2016:

С П И С Ъ К
НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ ЗА УЕФА „В“ ЛИЦЕНЗ – ХХХІI-ра група с валиден лиценз „С”

                                                   

Начало на курса - 12.09.2016 г

              

 1. ВЛАДИМИР  ДИМИТРОВ  ДИМИТРОВ                     
 2. ЕВГЕНИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ           
 3. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ КАЛАМОВ                                                      
 4. АЛИЛ АЛИЛОВ КАРДАШЕВ                   
 5. ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ДИМИТРОВ                                 
 6. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ                                 
 7. МАРИО ДАНИЕЛОВ КОЛЕВ                        
 8. ЛЪЧЕЗАР ЛЮБОМИРОВ РУСЕВ                                             
 9. ЕВГЕНИ РУМЕНОВ ХАДЖИЕВ                               
 10. ОРЛИН ЛЮДМИЛОВ СТОЯНОВ                       
 11. КИРИЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ          
 12. ЛУКАН ВАЛЕНТИНОВ ЛУКАНОВ                                             
 13. АТАНАС ПЕТРОВ ПРАМАТАРОВ                                          
 14. ВЛАДИМИР ВИХРЕНОВ ГОРАНОВ                                        
 15. СВИЛЕН ЦВЕТКОВ КАСАБОВ                                                             
 16. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ                                 
 17. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ                                                  
 18. МАРТИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ   
 19. ПАРАШКЕВ ДРАГАНОВ НИЧЕВ              
 20. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВИДЕВ  - с разрешение от Английската ФА                         
 21. МАРИН БОРИСЛАВОВ СЛАВЧЕВ – с разрешение от Английската ФА                  
 22. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ- с разрешение от Английската ФА                     
 23. ХАЛИЛ МЕХМЕД ХАСАН – след успешно полагане на писмен изпит по български език                          

                                                       

Комисия:       

 1. проф. Лъчезар Димитров – Председател
 2. доц. Юри Николов
 3. Иван Тишански

 

ВНИМАНИЕ!!!
В срок до 09.09.2016 г./ петък/ всеки от приетите курсисти трябва да внесе пълната  вноска за курса по банков път или в касата на БФС – гр.София,ул.”Иван Асен ІІ”№26 и да потвърди участието си в курса.

При невнасяне на таксата в определения срок, курсистът отпада от участие в курса.За допълнителна информация - 02/981-12-46; 0888/700-627 – БТШФ – Рени Лазарова

 


 

 

 

 

 

Архив новини

 

Български Футболен Съюз Alliance of European Football Coache's Associations Union of European Football Associations Federation Internationale de Football Association

© 2012-2016 БЪЛГАРСКА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ.

Всички права запазени. Условия за ползване.