Новини | Архив новини 2008 г. Добре дошли!

22.12.2008:

Въпроси и отговори на теста от изпита Правила на играта -
специализиран УЕФА "А" курс
:

1. По време на мача друга топка влиза в игралното поле. Трябва ли съдията да спре играта незабавно,ако топката не влияе на играта?
Отг: Ако допълнителната топка не влияе на играта, тя се изважда от терена, докато играта продължава или при следващото спиране на играта.

2. Играч № 8 следва да бъде заменен от играч № 12. Играч № 8 напуска терена. Преди да влезе на игралното поле, играч № 12 удря противник, който стои на страничната линия. Какво действие предприема съдията?
Отг: Резервният играч № 12 трябва да бъде изгонен за грубо поведение като му се покаже червен картон. Играч № 8 може да бъде заменен от друг редовен резервен състезател или може да продължи да играе, тъй като смяната не е била извършена.

3. Колко души могат да дават тактически указания от техническата зона ?
Отг: Само едно официално лице във всеки един момент може да дава инструкции. Той може да се придвижи напред, за да даде указания и да остане там колкото пожелае, но трябва да се държи отговорно по всяко време.

4. Може ли съдията да показва жълти или червени картони по време на интервала /почивката/ между полувремената и след края на мача?
Отг: Да, но само на игралното поле.

5. Обявяването в края на дадено полувреме на допълнителните минути изразява ли точното време, оставащо до края?
Отг: Не. Това е само индикация за минимума време, което се прибавя в края на всяко полувреме на мача, но то може бъде увеличено, ако съдията сметне за уместно.

6. Играч моли да напусне игралното поле и докато се отдалечава, топката идва към него и той я рита. Какво действие предприема съдията?
Отг: Играчът получава предупреждение за неспортсменско поведение. Играта се подновява с непряк свободен удар, изпълнен от играч на противниковия отбор от мястото, където се е случило нарушението.

7. Ако съдията сигнализира за гол преди топката да е преминала изцяло през линията на вратата и незабавно осъзнае грешката си, какво действие трябва да предприеме?
Отг: Играта се подновява със съдийска топка.

8. Защитник напуска игралното поле за да постави противник в положение на засада. Какво действие предприема съдията?
Отг: Съдията оставя играта да продължи и наказва с предупреждение защитника за неспортсменско поведение при следващото излизане на топката от игра.

9. Позволено ли е на съотборник да стои в положение на засада, когато се изпълнява наказателен удар ?
Отг: Не. Играчите трябва да бъдат зад точката за изпълнение на наказателен удар.

10. Играч, който е напуснал игралното поле, за да получи медицинска помощ, спъва противник вътре в игралното поле. Какво действие предприема съдията?
Отг: Играчът се наказва с предупреждение за влизане на терена без разрешение.Ако спъването изисква предупреждение, играчът се отстранява за втори жълт картон в един мач и играта се възобновява с пряк свободен удар или наказателен удар.

11. Защитник започва задържане на нападател извън наказателното поле, но го завършва вътре в наказателното поле. Какво действие предприема съдията?
Отг: Той трябва да отсъди наказателен удар.

12. Непряк свободен удар е присъден за атакуващия отбор извън наказателното поле на противниците. Съдията не успява да си вдигне ръката, за да покаже, че ударът е непряк и топката е ритната директно във вратата. Какво действие предприема съдията?
Отг: Ударът се повтаря.

13. Когато се изпълнява наказателен удар, и след като съдията е дал необходимия сигнал, съотборник на играча, определен да бие удара, внезапно се впуска напред и го изпълнява вместо него. Какво действие предприема съдията?
Отг: Непряк свободен удар и жълт картон на състезателя, изпълнил наказателния удар.

14. На подгизнал терен, играч поставя топката за наказателен удар отстрани на точката за изпълнение. Разрешено ли е това?
Отг: Не.

15. По време на изпълнение на удари от точката за наказателен удар вратарят се контузва и не може да продължи. Може ли той да бъде заменен от който и да е вписан резервен играч?
Отг: Да, при условие че вече не е бил използван максималния брой разрешени смени.


28.11.2008:

Първата група от 9 български треньори,включени от БТШФ в системата за групово обучение на УЕФА заминават от 1 до 4 декември 2008 г. на 4 дневно треньорско обучение в Коверчано /Италия/. Водач на групата е Стефан Грозданов – член на Техническия комитет на БФС и преводач Детелин Баялцалиев. В групата са включени следните треньори: Бойко Величков, Атанас Маринов, Щилян Карастойков, Митко Джоров, Валентин Паунов, Чудомир Чокаров, Тодор Киселичков, Венцислав Маринов и Лъчезар Дойчев.


19.11.2008:

Теоретичен изпит на участниците в курса за треньори на вратари за ІІ-ро ниво ще се проведе на 25.11.2008 г. от 17.00 часа в зала „Бекенбауер”, НСА.


19.11.2008:

Начало на ІІІ-то ниво на курса за треньори на вратари на 25.11.2008 г., 18.30 часа в зала „Бекенбауер”, НСА.

Програмата на курса можете да изтеглите оттук.


13.11.2008:

Курс за подновяване валидността на лиценз УЕФА „А” ще се проведе на
8.12 и 9.12.2008 г. в зала „Максима” на НСА – София. Начало на курса 10.00 часа на 8.12.2008 г. Желаещите да участват в курса трябва да подадат молба по образец от сайта на БТШФ. Молбите се приемат в офиса на Треньорската школа на стадион „Васил Левски” или на факс: 02/981-12-46.

Курс за подновяване валидността на лиценз УЕФА „ПРО” ще се проведе на
10.12 и 11.12.2008 г. в зала „Максима” на НСА – София. Начало на курса 10.00 часа на 10.12.2008 г. Желаещите да участват в курса трябва да подадат молба по образец от сайта на БТШФ. Молбите се приемат в офиса на Треньорската школа на стадион „Васил Левски” или на факс: 02/981-12-46.

Курс за подновяване валидността на лиценз УЕФА „В” и лиценз „Учител-треньор” ще се проведе на 12.12 и 13.12.2008 г. в зала „Максима” на НСА – София. Начало на курса 10.00 часа на 12.12.2008 г. Желаещите да участват в курса трябва да подадат молба по образец от сайта на БТШФ. Молбите се приемат в офиса на Треньорската школа на стадион „Васил Левски” или на факс: 02/981-12-46.

Треньори от курса за УЕФА „ПРО” лиценз, V-та група, сезон 2008/2009 г. пропуснали учебни занятия да се яват на 10.12.2008 г. от 10.00 часа в зала „Максима” на НСА за участие в курса за подновяване на лиценз УЕФА „ПРО”.


13.11.2008:

К О Н С П Е К Т
за теоретичния изпит по футбол за треньори от РЕДОВНИЯ и
ПОВИШИТЕЛНИЯ УЕФА „А” курсове

1. Тактическа система
- определение
- еволюция и фактори за развитие на тактическите системи
- тактически системи използвани на ЕВРО-2008
2. Тактика при владеене на топката
3. Тактика при владеене на топката от противника
4. Тактика при преход от нападение в защита и обратно
5. Футболна кондиция
- периодизация
- тестове за контрол
6. Спортна психология
- психология на футбола
- психология на футболиста
- групова динамика
- лидерство
7. Спортна медицина
- травми при футболистите
- хранене
- възстановяване
8. Спортно право
- договори
- трансфери


29.10.2008:

Лицензионните изпити за УЕФА „В” лиценз – VІІ-ма група ще се проведат на 04.11.2008 г.

Начало 10.00 часа, зала „Бекенбауер”.

Г Р А Ф И К

За провеждане на лицензионните изпити УЕФА „В” лиценз – VІІ-ма група

04.11.2008 г.

І-ва и ІІ-ра група

І. Теория – писмен - 10.00 – 12.00 ч. з. Бекенбауер І-ва и ІІ-ра група

 

І-ва група

ІІ. Правилознание – тест - 13.00 – 13.30 ч. з. Бекенбауер І-ва група

ІІІ.Треньорски стаж – устен - 14.00 – 16.00 ч. з. Бекенбауер І-ва група

ІV.Способности за демонстрация - практика - 16.00 – 18.00 ч. ст. НСА І-ва група

 

ІІ-ра група

ІV.Способности за демонстрация - практика - 14.00 – 16.00 ч. ст.НСА ІІ-ра група

ІІ. Правилознание – тест - 16.00 – 16.30 ч. з. Бекенбауер ІІ-ра група

ІІІ.Треньорски стаж – устен - 17.00 – 19.00 ч. з. Бекенбауер ІІ-ра група

ЗАБЕЛЕЖКА: За практическия изпит е необходима пълна футболна екипировка

ЗАБЕЛЕЖКА: План-конспект за теоретичния изпит за УЕФА „В”


ПЛАН-КОНСПЕКТ

1. СЪВРЕМЕННИЯТ ФУТБОЛ
- Футболната игра: същност, съдържание и тенденции;
- Характеристика на играта: характерни черти на съвременния футбол, цел и задачи;
- Модел на футболиста: единство между техника, тактика, физическа подготовка и личностни качества;

2. ТЕХНИКА НА ФУТБОЛА
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи

3. ТАКТИКА НА ФУТБОЛА
- Определение: същност, съдържание и систематика
- Фактори за развитието на тактиката и тактическите системи
- Основи на обучението в тактика: цел, принципи,методи,средства и форми

4. ПРИЛАГАНЕ НА ТАКТИКАТА
- Тактика при владеене на топката
- Тактика при владеене на топката от противника
- Тактика при преход: от владеене към загубване и обратно

5. ТАКТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ТЯХНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
- Определение, еволюция и етапи
- Съвременни тактически системи
- Съвременния футбол: универсализъм и специализация

6. МОТОРНИ СПОСОБНОСТИ
- Координационни способности
- Кондиция
- Развитие на физическите качества в различните възрастови групи

7. ПОДБОР И СЕЛЕКЦИЯ
- Проблеми и насоки
- Стратегии и основна тактика
- Елементи на футболния талант
- Тестове за подбор и оценка на прираста

8. АНАЛИЗ НА ФУТБОЛЕН МАЧ

9. ОСНОВИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА
- Същност на тренировъчното натоварване
- Структура на тренировъчното натоварване
- Същност на оптималните натоварвания и видове натоварвания
- Особености на тренировъчните въздействия във възрастов аспект
- Спортната тренировка като адаптационен процес

10. СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ
- Място, роля и значимост на психологическите знания в съвременния футбол
- Психологическа компетентност и психологически умения на треньора
- Психология на футболиста
- Формиране и развитие на съвременния футболист
- Специфика на работата на треньора в детско-юношеския футбол

11. СПОРТНА МЕДИЦИНА
- Първа помощ на терена
- Морфологично-функционален растеж
- Адаптиране към тренирането
- Травматология
- Хранене на младия футболист


10.10.2008:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ В КУРСА ЗА УЕФА „В” ЛИЦЕНЗ
ІХ-та ГРУПА от 17.11 до 22.11.2008 г. І-ви СЕМЕСТЪР

1. РУМЕН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ
2. РАДОСЛАВ ПЛАМЕНОВ КОМИТОВ
3. ГОСПОДИН МИРЧЕВ ГОСПОДИНОВ
4. ЛЮБОМИР ИВАНОВ БУРНАРСКИ
5. СТЕФАН ЙОРДАНОВ ГОШЕВ
6. МАРИН АНГЕЛОВ БАЙЧЕВ
7. ЛЮДМИЛ ИВАНОВ КИРОВ
8. ТРОЯН КРАСИМИРОВ РАДУЛОВ
9. КРАСИМИР КИРИЛОВ СТОЕВ
10. ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ
11. КОНСТАНТИН АСЕНОВ ГЕРГАНЧЕВ
12. СТОЙНЕ СТЕФАНОВ ИЛИЕВ
13. РУМЕН МИТОВ СЛАВКОВ
14. МЕТОДИ ВАЛЕНТИНОВ ДЕЯНОВ
15. ЯСИН ШАРАФ МИШАУИ
16. ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ДИМОВ
17. ЧУДОМИР ПЕТРОВ ЧОКАРОВ
18. ЮЛИЯН АСЕНОВ СПАСОВ
19. ГЕОРГИ СТОЯНОВ МЕЧЕЧИЕВ
20. АНАСТАС СТОИЦОВ ПЕТРОВ
21. ИВАН КОСТАДИНОВ ПАСКОВ
22. ГЕОРГИ КРУМОВ БАЧЕВ
23. СВЕТЛИН ПЕТКОВ МИРЧЕВ
24. ДИМИТЪР ТРЕНДАФИЛОВ ВАСИЛЕВ
25. ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ

РЕЗЕРВИ

1. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦУЦУМАНОВ
2. АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
3. ГЕОРГИ КАЛОЯНОВ ПОПОВ
4. ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
5. ИВАН РУСЕВ ДОНЧЕВ03.10.2008:

ІІІ-ти семестър на УЕФА „ПРО” курса,сезон 2008/2009 ще се проведе на 9,10,11 и 12 октомври 2008 г.Начало на курса 9.10.2008 г. 13.00 часа,зала „Бекенбауер”,Национална спортна академия, София.

ІІ-ри семестър на повишителен УЕФА „А” курс сезон 2008 ще се проведе от 13 до 18 октомври 2008 г. Начало на курса 13 октомври 2008 г. 10.00 часа, зала „Бекенбауер”, Национална спортна академия, София.

ІІ-ри семестър на редовния УЕФА „А” курс, сезон 2008 ще се проведе от 20 до 25 октомври 2008 г. Начало на курса 20 октомври 2008 г., 10.00 часа, зала „Бекенбауер”, Национална спортна академия, София.


15.09.2008:

Учебните занимания за ІІ-ри семестър на курса за УЕФА „PRO” лиценз – V-та група ще се проведат от 22.09 до 24.09.2008 г.. Начало 10.00 часа на 22.09.2008 г. в зала „Бекенбауер”.


25.08.2008:

Учебните занимания за ІІ-ри семестър на курса за УЕФА „В” лиценз – VІІ –ма група ще се проведат от 01.09 до 06.09.2008 г.. Начало 10.00 часа на 01.09.2008 г. в зала „Бекенбауер”.


09.08.2008:

ПРИЕТИТЕ ТРЕНЬОРИ В ПОВИШИТЕЛНИЯ УЕФА „А” КУРС, Начало І-ви семестър 8.09.2008 г.

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ТРЕНЬОРИ В ПОВИШИТЕЛНИЯ УЕФА „А” КУРС
Начало І-ви семестър 8.09.2008 г.

1. ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ
2. ЦВЕТАН МИТКОВ ИВАНОВ - ***
3. ЕВГЕНИ ИВАНОВ КОЛЕВ
4. БОРИС ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ
5. ТОДОР БОЙЧЕВ МАРЕВ
6. БИСЕР ЛЕОНОВ ХАЗДАЙ
7. ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ АТАНАСОВ
8. ХАРИ ЛАЗАРОВ КАЗАКОВ
9. ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ
10. ИВАН СИМЕОНОВ ДЮЛГЕРСКИ
11. РОСЕН СЛАВЕЙКОВ ИЛКОВ
12. ДИМЧО КЪНЕВ ДОНЧЕВ
13. ИЛИЯ СТОЯНОВ КУНОВ
14. ХРИСТИЯН АЛЕКСАНДРОВ ТОЛОЧИК
15. СТОИЛЧО ПЕТРОВ ТРЪНКОВ
16. ДИМИТЪР РАДКОВ ПАЛАЗОВ - ***
17. СТОЯН НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
18. АНТОН КОСТОВ ДИМИТРОВ
19. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
20. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЛИПЕНСКИ
21. ЦВЕТОМИР МАРИНОВ РАЛКОВ - ***
22. АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ ДАМЕНЛИЕВ - ***
23. ЕМИЛ НИКОЛОВ КЪРЦЕЛСКИ
24. ДИАН ХРИСТОВ ПОПОВ
25. КОСТА ГЕОРГИЕВ ЕНЕВ ***


09.08.2008:

ПРИЕТИТЕ ТРЕНЬОРИ В РЕДОВЕН УЕФА „А” КУРС, Начало І-ви семестър 15.09.2008 г.

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ ТРЕНЬОРИ В РЕДОВЕН УЕФА „А” КУРС
Начало І-ви семестър 15.09.2008 г.

1. ЩИЛИЯН ТОТЕВ КАРАСТОЙКОВ
2. ВИХЪР БОРИСОВ ДАНЧЕВ
3. МИЛЧО АЛЕКСАНДРОВ СИРМОВ
4. АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ТОНОВ
5. МИРОСЛАВ ГОСПОДИНОВ КОСЕВ
6. ЛАЗАР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
7. МАНОЛ ЗАПРЯНОВ ГЕОРГИЕВ
8. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПАНТЕВ
9. РАДОСТИН ДИМЧЕВ ДИМОВ
10. ЕМИЛ СЕРАФИМОВ АСЕНОВ
11. СТОЙЧО АТАНАСОВ ДРАМОВ
12. ВИТОМИР ХРИСТОВ ВУТОВ
13. ВЕСЕЛИН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
14. РУМЕН ДИМИТРОВ БАЙРЕВ
15. АЛЕКСАНДЪР ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ
16. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
17. МАРТИН СТОИЛОВ ДОЙЧЕВ
18. ДИМЧО ИВАНОВ МАРКОВ
19. ИГНАТ НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ
20. КРАСИМИР АТАНАСОВ МАНОЛОВ
21. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
22. ЛЕВЕНТ НИКОЛОВ АВРАМОВ
23. ТОДОР СТАНЕВ СТОЯНОВ
24. РАДОСТИН СТОЯНОВ ТРИФОНОВ
25. ХРИСТО ДИМИТРОВ ГАДЖЕВ


05.08.2008:

Т Е М И

ЗА РАЗРАБОТКА НА ТЕЗИС НА КУРСИСТИТЕ ОТ УЕФА „ПРО” ЛИЦЕНЗ
2008/2009

1. Играта на вратарите в мачовете от груповата фаза на ЕВРО 2008 – ИВАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ

2. Играта на вратарите в мачовете от фазата на елиминиране на ЕВРО 2008- ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

3. Индивидуална, групова и отборна тактика в защита на отборите в мачовете от груповата фаза на ЕВРО 2008 – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

4. Индивудална, групова и отборна тактика в нападение на отборите в мачовете от груповата фаза на ЕВРО 2008 – МИХАИЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ

5. Тактически системи използвани от отборите на ЕВРО 2008 – ФИЛИП ПАВЛОВ ФИЛИПОВ

6. Характеристика на атаките, завършили с гол на ЕВРО 2008 – ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ

7. Характеристика на атаките, завършили с удар в противниковата врата в мачовете на отборите от 1-ва и 2-ра група на ЕВРО 2008 – БОГДАН ДИМИТРОВ КОТЕВ

8. Характеристика на атаките, завършили с удар към противниковата врата в мачовете на отборите от 3-та и 4-та група – АНАТОЛИЙ ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ

9. Характеристика на атаките, завършили с удар към противниковата врата в мачовете на четвъртфиналите,полуфиналите и финала на ЕВРО 2008-ИВАН ВЕНКОВ КОЛЕВ

10. Игрова активност и ефективност на страничните защитници в мачовете на отборите от 1-ва и 2-ра група на ЕВРО 2008 – НАСКО ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ

11. Игрова активност и ефективност на страничните защитници в мачовете на отборите от 3-та и 4-та група на ЕВРО 2008 – КРАСИМИР СМИЛЕНОВ БЕЗИНСКИ

12. Игрова активност и ефективност на страничните защитници в мачовете от четвъртфиналите, полуфиналите и финала на ЕВРО 2008 – ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

13. Игрова активност и ефективност на централните защитници в мачовете на отборите от 1-ва и 2-ра група на ЕВРО 2008 – КИРИЛ СИМЕОНОВ КАЧАМАНОВ

14. Игрова активност и ефективност на централните защитници в мачовете на отборите от 3-та и 4-та група на ЕВРО 2008 – АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ

15. Игрова активност и ефективност на централните защитници в мачовете от четвъртфиналите, полуфиналите и финала на ЕВРО 2008 – СТОЙЧО ЗАХАРИЕВ СТОЕВ

16. Игрова активност и ефективност на футболистите от средата на терена в мачовете на отборите от 1-ва и 2-ра група на ЕВРО 2008 – ИЛИЯ ХРИСТОВ ГРУЕВ

17. Игрова активност и ефективност на футболистите от средата на терена в мачовете на отборите от 3-та и 4-та група на ЕВРО 2008 – АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

18. Игрова активност и ефективност на футболистите от средата на терена в мачовете от четвъртфиналите, полуфиналите и финала на ЕВРО 2008 – СТЕФАН АСЕНОВ ГЕНОВ

19. Игрова активност и ефективност на нападателите в мачовете на отборите от 1-ва и 2-ра група на ЕВРО 2008 – НИКОЛАЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ

20. Игрова активност и ефективност на нападателите в мачовете на отборите от 3-та и 4-та група на ЕВРО 2008 – СПАС АНДРЕЕВ ДЖЕВИЗОВ

21. Игрова активност и ефективност на нападателите в мачовете от четвъртфиналите, полуфиналите и финала на ЕВРО 2008 – АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

22. Ефективност при изпълнение на статични положения пред противниковата врата на ЕВРО 2008 – ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ

23. Начини на завършване на атаката в мачовете на отборите от 1-ва и 2-ра група на ЕВРО 2008 – ОГНЯН СТОЯНОВ РАЛЕВ

24. Начини на завършване на атаката в мачовете на отборите от 3-та и 4-та група на ЕВРО 2008 – ПЕТЪР СОТИРОВ МИХТАРСКИ

25. Начини на завършване на атаката в мачовете от четвъртфиналите, полуфиналите и финала на ЕВРО 2008 – НИКОЛА ХРИСТОВ КОСТОВ


04.07.2008:

Поправителна сесия на лицензионните изпити за УЕФА „В” ниво ще се проведе на 22.07.2008 г. от 10.00 часа в зала „Бекенбауер”, НСА.


18.06.2008:

Първи семестър ,ІІ-ри ниво курс за Треньори на вратари започва на 23.06.2008 г. от 17,00 часа в зала „Бекенбауер” на Национална спортна академия.
За практическите занимания е необходима вратарска екипировка.


18.06.2008:

Лицензионни изпити за ниво „Учител-треньор” ХХХІV-та група ще се проведат на 27.06.2008 г. от 10.00 часа в зала „Бекенбауер” на Национална спортна академия.


18.06.2008:

Лицензионни изпити за УЕФА „В” ниво ще се проведат на 28.06.2008 г. от 10.00 часа в зала „Бекенбауер” на Национална спортна академия.

ГРАФИК ЗА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ИЗПИТИ

I. ТЕОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО – писмено - 2 часа

ПЛАН-КОНСПЕКТ

1. СЪВРЕМЕННИЯТ ФУТБОЛ
- Футболната игра: същност, съдържание и тенденции;
- Характеристика на играта: характерни черти на съвременния футбол, цел и задачи;
- Модел на футболиста: единство между техника, тактика, физическа подготовка и личностни качества;

2. ТЕХНИКА НА ФУТБОЛА
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи

3. ТАКТИКА НА ФУТБОЛА
- Определение: същност, съдържание и систематика
- Фактори за развитието на тактиката и тактическите системи
- Основи на обучението в тактика: цел, принципи,методи,средства и форми

4. ПРИЛАГАНЕ НА ТАКТИКАТА
- Тактика при владеене на топката
- Тактика при владеене на топката от противника
- Тактика при преход: от владеене към загубване и обратно

5. ТАКТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ТЯХНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
- Определение, еволюция и етапи
- Съвременни тактически системи
- Съвременния футбол: универсализъм и специализация

6. МОТОРНИ СПОСОБНОСТИ
- Координационни способности
- Кондиция
- Развитие на физическите качества в различните възрастови групи

7. ПОДБОР И СЕЛЕКЦИЯ
- Проблеми и насоки
- Стратегии и основна тактика
- Елементи на футболния талант
- Тестове за подбор и оценка на прираста

8. АНАЛИЗ НА ФУТБОЛЕН МАЧ

9. ОСНОВИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА
- Същност на тренировъчното натоварване
- Структура на тренировъчното натоварване
- Същност на оптималните натоварвания и видове натоварвания
- Особености на тренировъчните въздействия във възрастов аспект
- Спортната тренировка като адаптационен процес

10. СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ
- Място, роля и значимост на психологическите знания в съвременния футбол
- Психологическа компетентност и психологически умения на треньора
- Психология на футболиста
- Формиране и развитие на съвременния футболист
- Специфика на работата на треньора в детско-юношеския футбол

11. СПОРТНА МЕДИЦИНА
- Първа помощ на терена
- Морфологично-функционален растеж
- Адаптиране към тренирането
- Травматология
- Хранене на младия футболист

ІІ. ПРАВИЛОЗНАНИЕ - писмен тест - 30 минути

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СТАЖ – план-конспекти от треньорския стаж във ФК - 30 минути

ІV. СПОСОБНОСТ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ - 30 минути - стадиона на НСА


16.05.2008:

Р Е З У Л Т А Т И

ОТ ПРОВЕДЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ НА КУРСИСТИТЕ ОТ
КУРСА ТРЕНЬОРИ НА ВРАТАРИ – І-ВО НИВО
НА 12.05.2008 Г.

1. ВАСИЛ ВЕНКОВ КАМБУРОВ - Добър 4
2. ИЛКО КОНСТАНТИНОВ СТАНЧЕВ - Мн.добър 5
3. ТИХОМИР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ - Отличен 6
4. ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ - Отличен 6
5. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ - Мн.добър 5
6. ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ ЗАХАРИЕВ - Отличен 6
7. НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ ЧАВДАРОВ - Мн.добър 5
8. ПАВЛИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ - Мн.добър 5
9. СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ - Среден 3
10. ВЛАДИМИР БОРИСОВ МАНОЛКОВ - Отличен 6
11. ИЛИЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ - Отличен 6
12. ЙОРДАН МЕТОДИЕВ ЙОРДАНОВ - Отличен 6
13. РУСЛАН БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ - Мн.добър 5
14. ИВАЙЛО СТАНЕВ ИВАНОВ - Мн.добър 5
15. РУМЕН КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ - Добър 4


08.05.2008:

Лицензионните изпити от специализирания УЕФА „А” курс за професионални футболисти ще се проведат на 19 и 20.05.2008 г. от 10:00 часа в Национална спортна академия „Васил Левски”, зала „Бекенбауер”.

ГРАФИК ЗА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ИЗПИТИ

І. ТЕОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО – писмено - 2 часа

ПЛАН-КОНСПЕКТ

1. СЪВРЕМЕННИЯТ ФУТБОЛ
- Футболната игра: същност, съдържание и тенденции;
- Характеристика на играта: характерни черти на съвременния футбол, цел и задачи;
- Модел на футболиста: единство между техника, тактика, физическа подготовка и личностни качества;

2. ТЕХНИКА НА ФУТБОЛА
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи

3. ТАКТИКА НА ФУТБОЛА
- Определение: същност, съдържание и систематика
- Фактори за развитието на тактиката и тактическите системи
- Основи на обучението в тактика: цел, принципи,методи,средства и форми

4. ПРИЛАГАНЕ НА ТАКТИКАТА
- Тактика при владеене на топката
- Тактика при владеене на топката от противника
- Тактика при преход: от владеене към загубване и обратно

5. ТАКТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ТЯХНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
- Определение, еволюция и етапи
- Съвременни тактически системи
- Съвременния футбол: универсализъм и специализация

6. МОТОРНИ СПОСОБНОСТИ
- Координационни способности
- Кондиция
- Развитие на физическите качества в различните възрастови групи

7. ПОДБОР И СЕЛЕКЦИЯ
- Проблеми и насоки
- Стратегии и основна тактика
- Елементи на футболния талант
- Тестове за подбор и оценка на прираста

8. АНАЛИЗ НА ФУТБОЛЕН МАЧ

9. ОСНОВИ НА СПОРТНАТА ТРЕНИРОВКА
- Същност на тренировъчното натоварване
- Структура на тренировъчното натоварване
- Същност на оптималните натоварвания и видове натоварвания
- Особености на тренировъчните въздействия във възрастов аспект
- Спортната тренировка като адаптационен процес

10. СПОРТНА ПСИХОЛОГИЯ
- Място, роля и значимост на психологическите знания в съвременния футбол
- Психологическа компетентност и психологически умения на треньора
- Психология на футболиста
- Формиране и развитие на съвременния футболист
- Специфика на работата на треньора в детско-юношеския футбол

11. СПОРТНА МЕДИЦИНА
- Първа помощ на терена
- Морфологично-функционален растеж
- Адаптиране към тренирането
- Травматология
- Хранене на младия футболист

ІІ. ПРАВИЛОЗНАНИЕ - писмен тест - 30 минути

ІІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРЕНЬОРСКИЯ СТАЖ – план-конспекти от треньорския стаж във ФК - 30 минути

ІV. СПОСОБНОСТ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ - 30 минути - стадиона на НСА


08.05.2008:

Писмен теоретичен изпит на курсистите от курса за треньори на вратари – І-во ниво ще се проведе на 12.05.2008 година от 14.00 часа в зала „Бекенбауер” на Национална спортна академия „Васил Левски”.


08.05.2008:

Опреснителен курс за подновяване валидността на лиценз „Учител-треньор” и УЕФА „В” ще се проведе на 16 и 17.06.2008 г. в зала „Бекенбауер” на НСА „В.Левски”. Начало на курса 10.00 часа на 16.06.2008 г.


08.05.2008:

Опреснителен курс за подновяване валидността на лиценз УЕФА „А” и УЕФА „ПРО” ще се проведе на 18 и 19.06.2008 г.в зала „Бекенбауер” на НСА „В.Левски”. Начало на курса 10.00 часа на 18.06.2008 г.


24.04.2008:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КУРС УЕФА "PRO" - 2 Юни 2008 г.

1. ИЛИЯ ХРИСТОВ ГРУЕВ
2. НИКОЛАЙ АСЕНОВ СТАНЧЕВ
3. АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
4. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
5. КРАСИМИР СМИЛЕНОВ БЕЗИНСКИ
6. СПАС АНДРЕЕВ ДЖЕВИЗОВ
7. СТЕФАН АСЕНОВ ГЕНОВ
8. ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
9. ФИЛИП ПАВЛОВ ФИЛИПОВ
10. ПЕТКО ЦВЕТАНОВ ПЕТКОВ
11. БОГДАН ДИМИТРОВ КОТЕВ
12. АНАТОЛИЙ ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
13. ИВАН ВЕНКОВ КОЛЕВ
14. СТОЙЧО ЗАХАРИЕВ СТОЕВ
15. АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНКОВ
16. ИВАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ
17. ДИМИТЪР ТОДОРОВ КОЛЕВ
18. ОГНЯН СТОЯНОВ РАЛЕВ
19. КИРИЛ СИМЕОНОВ КАЧАМАНОВ
20. АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ
21. ЕМИЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
22. МИХАЙЛ НИКОЛОВ МАДАНСКИ
23. ПЕТЪР СОТИРОВ МИХТАРСКИ
24. НАСКО ИЛИЕВ ЖЕЛЕВ
25. НИКОЛА ХРИСТОВ КОСТОВ

РЕЗЕРВИ
1. ХРИСТО ДИМИТРОВ МАРАШЛИЕВ
2. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МЕДВЕЦКИ
3. АТАНАС СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ
4. ДИМИТЪР СТОИЛОВ ВЛАДИМИРОВ
5. ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
6. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ТРАЙКОВ

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф.Л.Димитров
ЧЛЕНОВЕ:

1. П.Панов
2. С. Грозданов
3. доц. С.Стоянов
4. Ю.Николов


11.02.2008:

На 10.12.2007 г. БТШФ получи факс от Анди Роксбърг, Технически директор на УЕФА, в който се съобщава че след визитите на г-н Саблон и срещите му с проф. Димитров и г-н Николов, преоценката на дейността на БТШФ е положителна и БТШФ продължава да отговаря на изискванията на Конвенцията на УЕФА. Виж целия текст тук.


06.02.2008:

Публикуван е графикът на курсовете на БТШФ за 2008 г. Можете да го видите от секцията Курсове, точка График на курсовете.


04.02.2008:

В сайта на БТШФ са побликувани списъците с треньорите, притежаващи валидни УЕФА "А", УЕФА "B" и УЕФА "PRO" лицензи, издадени от БТШФ.


Архив новини 2007 г.

 

Български Футболен Съюз Alliance of European Football Coache's Associations Union of European Football Associations Federation Internationale de Football Association

© 2012-2016 БЪЛГАРСКА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ.

Всички права запазени. Условия за ползване.

Уеб дизайн: WEBCO