Новини Добре дошли!

 

14.07.2021:

Списък на приетите в курс БФС "С" лиценз – 61 група

 1. Ангел Илиев Лачов
 2. Андреан Михайлов Георгиев
 3. Атанас Стоянов Атанасов
 4. Богомил Янков Дяков
 5. Валери Вангелов  Георгиев
 6. Васил Борисов Цветков
 7. Васил Дамянов Дамянов
 8. Владимир Николов Каптиев
 9. Галин Божидаров Цонев
 10. Георги Иванов Нетов
 11. Живко Иванов Желев
 12. Иван Петров Скерлев
 13. Иван Руменов Ефтимов
 14. Иван Стоянов Иванов
 15. Иво Иванов Иванов
 16. Кирил Детелинчов Кирилов
 17. Любен Георгиев Николов
 18. Мартин Ивов Иванов
 19. Методи Георгиев Илиев
 20. Николай Валериев Петров
 21. Стефан Петров Илиев
 22. Теодор Станимиров Стефанов
 23. Християн Василев Янев
 24. Христо Маринов Дюлгеров
 25. Цветозар Христов Цветанов

        

Комисия:

 1. доц. Юри Николов
 2. Владимир Бахъров
 3. Нестор Юруков

 

Приетите курсисти за БФС „С“ -61 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 20.07.2021г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Моника Ръжгева -БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

07.07.2021:

Курс за подновяване на валидноста на лиценз БФС "Треньор на вратари" В и А ниво ще се проведе на 12 и 13 юли 2021 г.
Курс за подновяване на валидноста на лиценз БФС "Кондиционен треньор"  ще се проведе на 19 и 20 юли 2021 г.
Курс за подновяване на валидноста на лиценз БФС "Треньор по футзал"  ще се проведе на 26 и 27 юли 2021 г.

Крайния срок за подаване на заявления за участие и заплащане на таксата за продължаващо обучение е 7 дни преди началото на всеки курс.

Няма да бъдат допускани за участие кандидати неподали заявления и незаплатили таксата за обучение.

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

24.06.2021:

Изпитна сесия за лиценз "УЕФА "В" -42 група ще се проведе на 28 юни /понеделник/ 2021г. в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:30 часа -правила на играта;
- 13:15 часа - анализ на мач;

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

22.06.2021:

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС УЕФА „А“ ЛИЦЕНЗ – 30  ГРУПА

 1. Адриан Боцев
 2. Атанас Николов
 3. Ахмед Хикмет
 4. Божия Ноева
 5. Васил Стефанов
 6. Георги Симеонов
 7. Дилян Георгиев
 8. Димитър Аврамов
 9. Елена Пеева
 10. Иван Иванов
 11. Иван Караманов
 12. Илиян Гаров
 13. Кристиан Рангелов
 14. Манол Занев
 15. Мартин Герговски
 16. Мартин Цирков
 17. Николай Димитров
 18. Николай Ценковски
 19. Петър  Бумбаров
 20. Петър Алексиев
 21. Петър Анестиев
 22. Станислав Бачев
 23. Стефан Владимиров
 24. Тодор Колев Георгиев
 25. Цветан Видински

        

Комисия:

 1. доц. Юри Николов
 2. доц. Михаил Мадански
 3. Нестор Юруков

 

Приетите курсисти за УЕФА „А“ -30 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 20.07.2021г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Моника Ръжгева -БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС УЕФА „В“ ЛИЦЕНЗ – 43  ГРУПА

 1. Антон Дамянов Дамянов
 2. Велко Георгиев Георгиев
 3. Георги Бончев Карев
 4. Даниел Атанасов Георгиев
 5. Димитър Николаев Чернирадев
 6. Динко Венциславов Дерменджиев
 7. Елисавета Тодорова
 8. Ивелин Златков Калинчев
 9. Илко Емилов Пиргов
 10. Кирил Крумов Георгиев
 11. Костадин Кирилов Пейчев
 12. Красимир Георгиев Манев
 13. Кръстин Красимиров Кюков
 14. Любомир Димитров Козов
 15. Любомир Здравков Иванов
 16. Любомир Костадинов Божинов
 17. Мартин Николов Николов
 18. Светлин Бориславов Иванов
 19. Станислав Иванов Симов
 20. Христос Михайлов Доков
 21. Юлиян Божидаров Янакиев

        

Комисия:

 1. Иван Тишански
 2. Крум Ловков
 3. Даниел Димов

 

Приетите курсисти за УЕФА „В“ -43 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 28.06.2021г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Моника Ръжгева -БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Началото на курса ще бъде обявено допълнително в сайта на треньорската школа!!!

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

21.06.2021:

Изпитна сесия за лиценз "УЕФА "A" -29 група ще се проведе на 23 юни /сряда/ 2021г. в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; анализ на мач;

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

21.06.2021:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A","Треньори на вратари", "Кондиционни треньори"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ...и др. ще се проведе на 25 юни 2021г. /петък/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; анализ на мач;
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

18.06.2021:

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА
UEFA „А“

 

 1. Състезателно обучение U16-U19

-Биофизични характеристики на юношите в тази възраст

-Интегрирано обучение

-Технически цели за този етап

-Тактически цели на обучението

-Игрови форми-кога и къде се използват, характер на игровите форми –поддържат или изграждат

2.Принципи на играта в защита-нови. Философия на играта в зона. Преход от защита в нападение.

3.Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение. Преход от нападение в защита.

4.Тактическа система и схема. Същност, определение, видове системи и схеми.

5.Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.

6.Форми на тактиката. Игра чрез пространствено-игрови натиск /“преса в нападение“/ и игра на контраатака.

7.Същност и характеристика на „пресата“ във футбола.

8.Пространството като фактор за развитие на тактиката. Преодоляване на защитните линии-„пекинг“.

9.Подготовка и провеждане на тренировка. Тренировка в деня на мача и загрявка преди мача.

10.Периодизация, планиране и управление на тренировъчния процес. Етапи и цикли в подготовката на футболни отбори.

11.СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила
- Работа за сила в тренировъчния цикъл

12.ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности
- Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл


13. БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в тренировъчния цикъл

14. Тренировъчно натоварване във футбола.
Структура, тренираност и спорна форма.

15.  Игрови профили на футболистите. Показатели и коефициенти

16.  Хранене на футболистите.

17. Психическа работоспособност, умора и психическо възстановяване във футбола.

18. Лидерство и лидерски умения.

17.06.2021:

Конспект за изпит
УЕФА „В“ лиценз

 1.         Система за спортна подготовка. Методи, принципи и средства за обучение и тренировка. Организация на процеса на спортна подготовка на подрастващи футболисти.
 2.         Техника на футболната игра. Систематика на техниката. Формиране на двигателни умения и навици. Основи на обучението в техника: цел, принципи, методи, средства и форми;
 3. Цели на техническото формиране в различните възрастови групи. Етапи на техническа подготовка. Игровият метод – преимущества и възможности за приложение. Педагогически правила. Дидактически принципи.
 4.          Тактика на футболната игра. Систематика на тактиката. Индивидуални тактически действия в защита. Принципи за водене на играта във фаза защита.
 5.         Тактика на футболната игра. Систематика на тактиката. Групови тактически действия в защита. Групово пласиране. Групово отнемане на топката. Ситуации при числено предимство, числено равенство, числена недостатъчност.
 6.         Тактика на футболната игра. Систематика на тактиката. Колективни тактически действия в защита. Философия на играта в зона.
 7.         Тактика на футболната игра. Систематика на тактиката. Индивидуални тактически действия в атака - Водене, преодоляване, удар към вратата, пазене на топката.
 8.          Тактика на футболната игра. Систематика на тактиката. Индивидуални, групови, тактически действия в атака – пласиране, подаване, подход към топката след подаване, характерни тактически комбинации.
 9.          Тактика на футболната игра. Систематика на тактиката. Колективни тактически действия в атака. Принципи за водене на играта във фаза атака. Философия на играта в нападение.
 10.          Тактическа система 1-4-3-3. Характеристика на системата. Основни варианти.
 11. Тактическа система 1-4-4-2. Характеристика на системата. Варианти на системата.
 12. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО. Фактори на мускулната сила. Методика на силовата подготовка. Силова издръжливост. Максимална сила. Динамична сила. Работа за сила в тренировъчния цикъл.
 13. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО Фактори на издръжливостта. Методи за развиване на издръжливостта. Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл.
 14. БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО Определение. Основни форми и проявления. Фактори на бързината. Методи за развиване на бързината. Работа за бързина в тренировъчния цикъл.
 15. Натоварване, умора, възстановяване. Структура на натоварването. Фактори на умората. Видове умора. Характер на умората. Възстановяването като функция на умората.
 16. Периодизация, планиране и програмиране на тренировъчния процес. Управление на отбора преди, по време на и след мач.
 17. Травматизмът във футбола. Превенция от травматизъм.
 18. Хранене във футбола.
 19. Ефективно преподаване и мотивация за учене.

 

Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

14. Правилознание

15. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност.

16. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

17. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

18 . Първа помощ.

19. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

20. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

21. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

22. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

27.05.2021:

Крайния срок за подаване на заявления за участие в курса за подновяване валидноста на лиценз УЕФА В, който ще се проведе на 10 и 11 юни е 3 юни.
Крайния срок за подаване на заявления за участие в курса за подновяване валидноста на лиценз УЕФА А, който ще се проведе на 14 и 15 юни е 7 юни.
Крайния срок за подаване на заявления за участие в курса за подновяване валидноста на лиценз УЕФА Про, който ще се проведе на 17 и 18 юни е 10 юни.
Крайния срок за подаване на заявления за участие в курса за подновяване валидноста на лиценз БФС С, който ще се проведе на 21 и 22 юни е 14 юни.
Неподалите заявление в тези срокове и незаплатили таксата за продължаващо обучение няма да бъдат допускани до участие.

Курс за подновяване на валидноста на лиценз БФС "Треньор на вратари" В и А ниво ще се проведе на 12 и 13 юли 2021 г.
Курс за подновяване на валидноста на лиценз БФС "Кондиционен треньор"  ще се проведе на 19 и 20 юли 2021 г.
Курс за подновяване на валидноста на лиценз БФС "Треньор по футзал"  ще се проведе на 26 и 27 юли 2021 г.

Крайния срок за подаване на заявления за участие и заплащане на таксата за продължаващо обучение е 7 дни преди началото на всеки курс.

Няма да бъдат допускани за участие кандидати неподали заявления и незаплатили таксата за обучение.

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

20.04.2021:

Кандидатите за участие в курс УЕФА В и УЕФА А прилагат всички документи доказващи треньорския им стаж след получаването на предходния лиценз. След изтичане на крайния срок за кандидатстване, въз основа на оценките на кандидата от изпитните протоколи от предходния лиценз, БТШФ обявява на сайта си допуснатите кандидати отговарящи на изискванията, до квалификационна процедура за оценка на способностите за участие в курса.

19.04.2021:

От 19.04.2021г., БТШФ приема документи за кандидатстване в следните курсове:

1. УЕФА „ А ” – 30-та група

2. УЕФА „ В ” – 43-та група

3. БФС „ С ” – 61-ва група

Кандидатите подават заявление по образец, което може да бъде изтеглено от сайта на треньорската школа.

За кандидатстване в редовен курс на БТШФ за треньор с лиценз „С” се изисква:

а) минимална възраст 18 години;

б) диплома за завършено средно образование;

в) минимум 7 години стаж като футболист във футбол 11х11.

г) договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като помага на треньор с минимум УЕФА „В“ лиценз, във ФК с отбор във футбол 5х5, 7х7, 9х9 или 11х11 през цялото времетраене на курса (името, лиценза на треньора и възрастовото ниво на отбора трябва да бъдат посочени в договора).

За кандидатстване в редовен курс за треньор с лиценз УЕФА „В” се изисква:

1. Диплома и валиден лиценз БФС „С” и минимум 1 година треньорски стаж след придобиване на дипломата за лиценз „С”, за кандидати с общ успех от лицензионните изпити за лиценз „С” много добър 5 и над 5 от максимум 6 или

2. Диплома и валиден лиценз БФС „С” и минимум 2 години треньорски стаж след придобиване на дипломата за лиценз „С”, за кандидати с общ успех от лицензионните изпити за лиценз „С” добър 4 и под 5 от максимум 6 или

3. Диплома и валиден лиценз БФС „С” и минимум 3 години треньорски стаж след придобиване на дипломата за лиценз „С”, за кандидати с общ успех от лицензионните изпити за лиценз „С” задоволителен 3 и под 4 от максимум 6

4. Договор с ФК, който удостоверява, че кандидатът работи като помощник треньор на треньор с минимум УЕФА „В“ лиценз във ФК с отбор във футбол 11х11(името, лиценза на треньора и възрастовото ниво на отбора трябва да бъдат посочени в договора).

5. Кандидати, които не работят като помощник треньор на треньор с минимум УЕФА „В“ лиценз във ФК с отбор във футбол 11х11, трябва да представят договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като помощник треньор на треньор с минимум УЕФА „В“ лиценз във ФК с отбор във футбол 11х11 през цялото времетраене на курса (името, лиценза на треньора и възрастовото ниво на отбора трябва да бъдат посочени в договора).

За кандидатстване в редовен курс за треньор с лиценз УЕФА „А” се изисква:

1. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 1 година треньорски стаж след придобиване на дипломата за лиценз „В”, за кандидати с общ успех от лицензионните изпити за лиценз „В” над 75 точки (оценка А) или

2. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 2 години треньорски стаж след придобиване на дипломата за лиценз „В”, за кандидати с общ успех от лицензионните изпити за лиценз „В” от 50 до 75 точки (оценка В) или

3. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 3 години треньорски стаж след придобиване на дипломата за лиценз „В”, за кандидати с общ успех от лицензионните изпити за лиценз „В” под 50 точки (оценка С).

4. Договор с ФК, който удостоверява, че кандидатът работи като треньор във ФК с отбор във футбол 11х11.

5. Кандидати, които не работят като треньор във ФК с отбор във футбол 11х11, трябва да представят договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като помощник треньор на треньор с минимум УЕФА „А” лиценз, във ФК с отбор във футбол 11х11 през цялото времетраене на курса (името, лиценза на треньора и възрастовото ниво на отбора трябва да бъдат посочени в договора).

Таксата за обучение в курс БФС „С” е 1700 лв, в курс УЕФА „ В ” – 2600 лв, в курс УЕФА „А” – 3500 лв.

Крайният срок за кандидатстване е 04.06.2021 г.

 

15.03.2021:

Списък на участниците в курса за трансформация на национални вратарски лицензи А и Б в УЕФА   лиценз Б треньор на вратари

ИМЕ

ФУТБОЛЕН КЛУБ

Професионална лига

1. Георги Димитров Шейтанов

„А“ национален отбор

Национален отбор
мъже

2. Мирослав Александров Митев

Национален отбор юноши
U-17

 

Национален отбор юноши
U-17
Ф.К Монтана
1 професионална лига

3. Руслан
Бисеров
Михайлов

Национален отбор юноши
U-16,15

 

 

Национален отбор юноши
U-16,15

4. Николай Методиев Чавдаров

Национален отбор
U-21

 

Национален отбор
U-21

 

5. Стоян
Колев
Петров

Ф.К ЛОКОМОТИВ 
Пловдив

 

1 професионална лига

6. Йордан Господинов
Колев

Ф.К БЕРОЕ
Стара Загора

1 професионална лига

7. Георги
Георгиев
Стоянов

Ф.К Левски
София

 

1 професионална лига

8. Тодор
Димитров
Попов

Ф.К АРДА
Кърджали

1 професионална лига

10. Ивайло
Петров
Иванов

Ф.К ЦСКА
София

1 професионална лига

11. Радостин
Любомиров Станев

Ф.К  СЛАВИЯ
София

1 професионална лига

12. Илиян
Христов
Василев

Ф.К БОТЕВ
Враца

 

1 професионална лига

13. Здравко Стоянов
Здравков

Ф.К ЛУДОГОРЕЦ
Разград

1 професионална лига

14. Тодор  Кючуков

Ф.К ЕТЪР
Велико Търново

1 професионална лига

 

15.Йордан Методиев Йорданов

Ф.К ЦАРСКО СЕЛО
София

1 професионална лига

 

16. Боян
Гошев
Пейков

 Ф.К ЧЕРНО МОРЕ Варна

 

1 професионална лига

17. Михаил Костадинов
Ролев

Ф.К БОТЕВ
Пловдив

1 професионална лига

 

18. Стоян
Георгиев
Ставрев

Ф.К ЛИТЕКС
Ловеч

2 професионална лига

 

19. Витомир Христов
Вутов

Ф.К ЛОКОМОТИВ
Горна Оряховица

2 професионална лига

 

20. Валентин Цветанов
Захариев

Ф.К СЕПТЕМВРИ
Симитли

2 професионална лига

 

21. Христо Костадинов Николов

Ф.К СЕПТЕМВРИ
София

2 професионална лига

 

22. Виктор Йорданов Георгиев

Ф.К ЛУДОГОРЕЦ -2

 

2 професионална

23. Пламен
Петев
Петров

Ф.К ПИРИН
Благоевград

2 професионална лига

 

24. Петко
Пенчев
Петков

Ф.К ЯНТРА
Габрово

2 професионална лига

 

25. Емил Варадинов

Ф.К Миньор
Перник

2 професионална лига

 

26. Николай Атанасов
Куцаров

Ф.К ЛОКОМОТИВ
София

2 професионална лига

 

27. Николай Радомиров
Лазаров

Ф.К ДОБРУЖА
Добрич

2 професионална лига

 

 

 

 

Комисия:
            Доцент Юри Николов
 Нестор Юруков
Даниел Димов

 

 

11.03.2021:

Всички курсисти от УЕФА В курс – 42 група  и практическите им наставници трябва да инсталират на персоналните си компютри ( до 12.03. 2021 г. - 12.00 часа) платформата за онлайн обучение ZOOM (безплатната версия) и да изпратят на Моника Ръжгева и на практическите си наставници имейлите, с които са се регистрирали в платформата. До края на деня – 12.03.2021 г. ще получат покана да бъдат добавени  в контактите на треньорската школа, която трябва да приемат. На 13.03 в 12.00 часа всички курсисти трябва да бъдат на линия в платформата, за тестване на онлайн обучение.

 

04.03.2021:

Условия за участие в курса за трансформация на "А" и "В" вратарски лиценз са:

- трудов договор с мъжки професионален отбор от Първа или Втора професионална лига;

- валиден национален вратарски лиценз "А" или "В" или отборен УЕФА "А" или "В" лиценз .

Краен срок за запсване 13.03.2021г.

17.02.2021:

Уважаеми колеги !
БТШФ организира през 2021 година със съгласието на УЕФА три дневен курс за ТРАНСФОРМАЦИЯ  на националните  лицензи треньор на вратари „А“ и „Б“(валидни в момента на подаване на документите )  в УЕФА „Б“ лиценз треньор на вратари.

Право на участие в курса според изискванията  на УЕФА имат: треньорите на вратари на националните отбори и всички работещи на трудов договор с професионалните отбори от първа и втора лига на България.
За допълните изисквания на УЕФА към участниците в курса , както и  необходимите документи за подаване в БТШФ  можете да получите информация на телефон  0888809943  Нестор Юруков  от понеделник до петък  от 10.00 до 17.00 часа.

 

14.02.2021:

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС УЕФА „В“ ЛИЦЕНЗ – 42  ГРУПА

 

 1. Ангел Павлов
 2. Ангел Христов
 3. Атанас Любенов
 4. Благовест Марев
 5. Веселин Филипов
 6. Веско Пенев
 7. Георги Цъцаров
 8. Деян Димитров
 9. Димитър Чолаков
 10. Дончо Атанасов
 11. Емил Казалиев
 12. Живко Грозданов
 13. Иво Харизанов
 14. Йордан Влашки
 15. Йордан Стоянов
 16. Йордан Чолов
 17. Кирил Божков
 18. Мартин Стоянов
 19. Мирослав Антонов
 20. Младен Стоев
 21. Найден Спасов
 22. Неделин Петров
 23. Петър Димитров
 24. Радомир Николов
 25. Стоян Колев

 

Резерви:

    1. Кирил Георгиев
    2. Радослав Джугданов
    3. Динко Дерменджиев         

Комисия:

 1. доц. Юри Николов
 2. Крум Ловков
 3. Нестор Юруков

 

Приетите курсисти за УЕФА „В“ -42 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 19.02.2021г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Моника Ръжгева -БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

 

 

11.02.2021:

Ръководителят  на УЕФА "А" лиценз 29 група- доц. Михаил Мадански определи практическите наставници на курсистите:
Първа група - Росен Кирилов
Втора група - Явор Вълчинов
Трета група - Йордан Петков
Четвърта група - Нестор Юруков
Пета група - Даниел Димов

 

21.01.2021:

БТШФ организира курс УЕФА В (42 група) с начало 22.02.2021 г. и край 29.06.2021 г.

Критерии за кандидатстване:

1. Валиден С лиценз

2. Минимум 6 месеца треньорска работа след придобиването на С лиценз

3. Договор с ФК, че кандидатът в момента работи като треньор или в случай,че не работи в момента, служебна бележка - уверение от ФК, че на кандидата ще му бъде дадена възможност да провежда във ФК,учебната си треньорска практика през цялото времетраене на курса

Необходими документи:

1. Молба за участие

2. Копие на диплома С

3. Копие на лиценз С

4. Личен формуляр

5. Европейски формат CV

6. Договор с ФК за месторабота

7. Служебна бележка - уверение от ФК, че на кандидата ще му бъде дадена възможност за провеждане на учебната треньорска практика през цялото времетраене на курса

Таксата за обучение в курса е 2600 лв.

Краен срок за подаване на документи 12.02.2021 г.

Подробен график на курса е публикуван в сайта на БТШФ.

Първият въвеждащ модул на курса за УЕФА Про лиценз (8 група) ще се проведе на 16.02. 2021 г. от 11.00 часа. Мястото на провеждане ще бъде съобщено допълнително (Национална футболна база в Бояна - София или НСА - София).

Подробен график на курса е публикуван в сайта на БТШФ.

Курсистите трябва да имат личен преносим компютър по време на всеки обучителен модул.

Таксата за обучение в курса е 9600 лв (3 вноски х 3200 лв).

Краен срок за плащане на първата вноска по банков път е 05.02. 2021 г. /номера на банковата сметката може да намерите в сайта на БТШФ/. Трябва да бъде изпратено копие от платежното нареждане след превода на Моника Ръжгева - технически секретар на БТШФ. В случай, че плащането не е направено участникът се счита за отказал се.

Краен срок за плащане на втората вноска по банков път е 30.06. 2021 г.

Краен срок за плащане на третата вноска по банков път е 31.10. 2021 г.

Графика за специализираните курсове на БТШФ (треньор на вратари, кондиционен треньор, треньор по футзал) за 2021 г. ще бъде обявен до 31. 01.2021 г.

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

 

21.01.2020:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A","Треньори на вратари", "Кондиционни треньори"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 17 февруари 2021г. /сряда/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 11:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 13:00 часа -правила на играта;
- 13:30 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

ИЗПИТ по ФУТБОЛ-ПИСМЕН
на курсисти от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „С”- Габрово
на 25 февруари 2021г.-12.00 часа
НСА „Васил Левски“ ,София, бл.70

 1. АЛЕКСАНДЪР СВЕТОЗАРОВ МАСЛАРСКИ
 2. АПОСТОЛ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
 3. БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ХАЗУРОВ
 4. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
 5. БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ ГАНЧЕВ
 6. ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ЛАЗАРОВ
 7. ВАСИЛ КАЛОФЕРОВ КУЗМАНОВ
 8. ВЕЛИЧКО МИТКОВ ВЕЛИЧКОВ
 9. ДЕЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ
 10. ДЕЯН ВЕЛ. БОРИСОВ
 11. ИВАН БЛАГОВ РАНЧЕВ
 12. ИВАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
 13. КАЛОЯН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
 14. ПАВЕЛ СВЕБРИНОВ ВЕЛОВ
 15. ВИКТОР НЕСТОРОВ
 16. РАДОСЛАВ ИВАНОВ БАЧЕВ
 17. РОБЪРТ ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ
 18. СВЕТЛИН ПЕНЕВ ПЕНЕВ
 19. СЕВЕРИН ЯШАР МУСТАФА
 20. СЕРГЕЙ СТЕФЧОВ СИМОВ
 21. СТЕФАНО КРАСИМИРОВ КУНЧЕВ
 22. ТИХОМИР БЛАГОЕВ КОСТУРКОВ
 23. ТОДОР ДИМИТРОВ ЗЮМБУЛЕВ
 24. ХРИСТО ЕВТИМОВ ЗЛАТИНСКИ
 25. ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ

 

 

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

ИЗПИТ по ФУТБОЛ-ПИСМЕН
на курсисти от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „С”- Габрово
на 26 февруари 2021г.-12.00 часа
НСА „Васил Левски“ ,София, бл.70

 1. АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ФИДАНИН
 2. БОЖИДАР ИЛИЕВ ПЕНДОВ
 3. БОРИСЛАВ ГАНЕВ ТОТЕВ
 4. ВЕСЕЛИН ГЕНОВ ГЕНОВСКИ
 5. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
 6. ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ ПАВЛОВ
 7. ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
 8. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
 9. ЙОРДАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
 10. КАЛОЯН ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ
 11. КАЛОЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
 12. КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
 13. КРАСИМИР ПАНАЙОТОВ МИТЕВ
 14. КРИСТИЯН АТАНАСОВ СЯРОВ
 15. НЕВЕН ВЕНЕЛИНОВ ВЕНКОВ
 16. НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЕВ
 17. СВЕТОСЛАВ ЛЮДМИЛОВ КИРИЛОВ
 18. СВИЛЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
 19. СИМЕОН КОСТАДИОНОВ ДИМИТРОВ
 20. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
 21. СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ
 22. СТЕЛИЯН МАРИНОВ СТАНЧЕВ
 23. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ
 24. ФИЛИП ИВАНОВ ФИЛИПОВ
 25. ХРИСТО ИВАНОВ СТАНЧЕВ

 

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

21.01.2021:

Изпитна сесия за лиценз "УЕФА "A" -28 група ще се проведе на 23 и 24 февруари 2021г. в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 11:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 13:00 часа -правила на играта;
- 13:30 часа - дневник на треньора; анализ на мач;
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

ИЗПИТ по ФУТБОЛ-ПИСМЕН
на курсисти от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „А”- 28 група
на 23 февруари 2021г.-11.00 часа
НСА „Васил Левски“ ,София, бл.70

 1. ВАСИЛ СВЕТОСЛАВОВ ГЪРКОВ
 2. ВЕНЦИСЛАВ ЕМИЛОВ ИВАНОВ
 3. ВЕСЕЛИН КОНСТАНТИНОВ СИМЕОНОВ
 4. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНДОНОВ
 5. ЕМИЛ СТОЯНОВ ШАЛАМАНОВ
 6. ЖИВКО ДИМИТРОВ ПЪШЕВ
 7. КОСТАДИН ПЕТРОВ ХАЗУРОВ
 8. КРУМ АНГЕЛОВ ЛОВКОВ
 9. ЛЮБЕН МИЛЧЕВ ЛЮБЕНОВ
 10. МИНЧО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ
 11. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ
 12. СПАС АНГЕЛОВ СПАСОВ
 13. СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАТРАНКОВ
 14. СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
 15. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЪПАНОВ

 

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

ИЗПИТ по ФУТБОЛ-ПИСМЕН
на курсисти от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „А”- 28 група
на 24 февруари 2021г.-11.00 часа
НСА „Васил Левски“ ,София, бл.70

 1. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ
 2. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ
 3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
 4. ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ
 5. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ КИРИЛОВ
 6. ИВАН ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ
 7. ИЛИЯ МАРИНОВ ПЕНДОВ
 8. ПАВЕЛ КЪНЧЕВ ДИМОВ
 9. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЖАБОВ
 10. СЛАВИ СЪБЕВ КОСТЕНСКИ

 

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

14. Правилознание

15. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност.

16. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

17. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

18 . Първа помощ.

19. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

20. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

21. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

22. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА НА КУРС
ЗА „ТРЕНЬОРИ НА ВРАТАРИ”, „В” НИВО

 1. Бъдещето на футболната игра – доц. Юри Николов
 2. Игрови профил на съвременния вратар. Показатели и коефициенти за ефективността на игровите действия на вратаря по време на мач. Съвременни тенденции в играта на вратаря – Нестор Юруков
 3. Стратегия и тактика на вратаря при изпълнение на 11 метров наказателен удар. Алгоритъм на успеха – интуиция, решение, реакция. Възможни варианти за изпълнение на 11 метровия наказателен удар. Тактически действия на вратаря за защита на вратата – Нестор Юруков
 4. Структура на технико –тактическите действия по време на мач, на вратарите от топ 5 първенствата на Европа. Процентно съотношение на игровите действия за защита на вратата и пространството пред вратата и играта във фаза атака. Игрови действия на вратаря с най –голямо влияние за крайния резултат в мача. Изводи за тренировъчният процес. – Нестор Юруков
 5. Защита на вратата. Еволюция в техниката за защита на вратата. Ловене на топката. Подходи при ловенето – анализ и описание на различните техники – гл. ас. Даниел Димов
 6. Ментална подготовка на вратаря – гл. ас. Иван Иванов 
 7. Основи на спортното хранене – гл. ас. Иван Неделчев
 8. Здравословно и спортно хранене на футболни вратари – гл. ас. Иван Неделчев
 9. Защита на вратата. Избиване – видове, плонжиране – анализ, критерии, изправяне при плонжиране, блок-техники – анализ на блок техниките – гл. ас. Даниел Димов
 10. Играта на вратаря във фаза атака. Технико – тактически действия на вратаря при, постепенна атака, контра атака и при средна и висока преса на противника. Вратарска верига- нов момент в играта на вратаря. Играещият вратар – основни принципи и изисквания към игровите действия на вратаря в наказателното поле и извън него. – Нестор Юруков
 11. Развитие на футболния интелект на вратаря с игрови средства. Футболен интелект (дефиниция). Изграждане на футболния интелект на вратаря  посредством игровият метод. Принципи на обучението по методиката на Хорст Вайн. Новите технологии и методи за развитието на футболния интелект Exerlights, Brain Training. – Нестор Юруков
 12. Тактика на вратаря. Защита на пространството пред вратата – позициониране, зони при ситуация 1 срещу вратар (1 на 1), защита на пространството при успоредно подаване, при пас в дълбочина, при центриране от флангова и фронтална зона, при ъглов удар, построяване на стена – гл. ас. Даниел Димов
 13. Кондиционна подготовка на вратаря – двигателно качество сила. Същност на понятията „физическа“ и „кондиционна“ подготовка. Видове кондиционна подготовка. Мускулни усилия, видове сила, фактори, упражнения за сила, методи за развитие на силата при вратарите. Работа за сила с вратарите в годишния цикъл. – гл. ас. Даниел Димов
 14. Програма за развитие на вратари в Академия ЦСКА-София. – Илия Иванов
 15. Програма за развитие на вратари в Академия Лудогорец. – Виктор Георгиев
 16. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес. Блокова периодизация. Индивидуална тренировка на вратаря. WASIC – концепция на ГФС – гл. ас. Даниел Димов.

 

11.11.2020:

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА
- UEFA „А“ -28 група

 

 1. Състезателно обучение U16-U19

-Биофизични характеристики на юношите в тази възраст

-Интегрирано обучение

-Технически цели за този етап

-Тактически цели на обучението

-Игрови форми-кога и къде се използват, характер на игровите форми –поддържат или изграждат

2.Принципи на играта в защита-нови. Философия на играта в зона. Преход от защита в нападение.

3.Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение. Преход от нападение в защита.

4.Тактическа система и схема. Същност, определение, видове системи и схеми.

5.Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.

6.Форми на тактиката. Игра чрез пространствено-игрови натиск /“преса в нападение“/ и игра на контраатака.

7.Същност и характеристика на „пресата“ във футбола.

8.Пространството като фактор за развитие на тактиката. Преодоляване на защитните линии-„пекинг“.

9.Подготовка и провеждане на тренировка. Тренировка в деня на мача и загрявка преди мача.

10.Периодизация, планиране и управление на тренировъчния процес. Етапи и цикли в подготовката на футболни отбори.

11.СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила
- Работа за сила в тренировъчния цикъл

12.ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности
- Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл


13. БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в тренировъчния цикъл

14. Тренировъчно натоварване във футбола.
Структура, тренираност и спорна форма.

15.  Игрови профили на футболистите. Показатели и коефициенти

16.  Хранене на футболистите.

17. Психическа работоспособност, умора и психическо възстановяване във футбола.

18. Лидерство и лидерски умения.

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА - UEFA „В“ лиценз -общ

 1. СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА В ДЮФ НА Р БЪЛГАРИЯ
  - Същност на спортната подготовка по футбол с подрастващи
  - Четири подсистеми – фактори
  - Методи, принципи и средства за обучение и тренировка
  - Организация на процеса на спортна подготовка на
  подрастващи футболисти
  - Планиране, осигуряване, контрол, оценка и отчет
  - Етапи на спортна подготовка

2.  Спортен подбор –критерии, методики, организация


3. Техника на футбола
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи
- Етапи на техническа подготовка


4. Индивидуални  тактически действия в защита
- пласиране
- отнемане
- ситуации 1х1, 1х2


5. Групови тактически действия в защита
- групово пласиране
- групово отнемане
- ситуации числено превъзходство 2х1, числено равенство 2х2, 3х3, 4х4, числена недостатъчност 2х3, 3х4, 4х5


6. Отборна тактика в защита
- философия на игра в зона
- принципи
- зона на пресиране


7. Индивидуална  тактика в нападение
- водене
- преодоляване
- стрелба във вратата
- пазене


8. Групова тактика в нападение
- пласиране
- подаване
- подход към топката след подаване
- характерни тактически комбинации


9. Отборна тактика в нападение
- принципи
- философия на играта в нападение


10. Тактическа система  1-4-3-3


11. Характеристика на атакуващите действия


12. Наблюдение и анализ на мач


13. Координация
- средства
- методи и принципи

14. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила
- Работа за сила в тренировъчния цикъл

15. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности
- Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл


16.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в тренировъчния цикъл


17. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания


18. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие


19. Тренировъчно натоварване във футбола. Структура.
Тренираност и спортна форма.


20. Периодизация, планиране  и програмиране на тренировъчния процес


21. Футболни травми, профилактика в тренировъчния процес


22. Психологически аспекти на отборните дейности


23. Спортно-психологически умения


24. Организация на играта


25. Правила на играта

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА UEFA „А“ лиценз-общ

1. Система и процес за спортна подготовка в ДЮШ. Фактори, средства, методи, форми и организация на процеса.


2. Етапи и осигуряване на системата на спортна подготовка в ДЮФ. Основни задачи. Комплексен контрол и управление.


3.Техническа подготовка.


4.Тактическа подготовка.


5. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес.


6. Принципи на играта в защита /правила при игра в зона 4:4:2/.


7. Тактически принципи. Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.


8. Тактическа система. Тактически схеми в защита и нападение.


9. Игра чрез „преса“ и игра на контраатака.


10. Индивидуално покритие или игра в зона в защита при корнер.


11. Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.


12. Подготовка и провеждане на тренировка.


13. Особености при различните тактически системи в защита и нападение.


14. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.


15. Характеристика на тактическото мислене във футбола.


16. Анализ на футболен мач.

17. Тактическа система  1-3-5-2


18. Предмет и задачи на функционалната диагностика в професионалния футбол.  Основни принципи на клетъчното енергообезпечаване. Анаеробни и аеробни максимални тестове. Основни функционални показатели.


19. Роля на анаеробния и аеробния метаболизъм за реализиране на двигателната дейност в съвременния футбол. Интерпретация на резултатите от функционалните изследвания / анаеробен праг, пулсови тренировъчни зони/.


20. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването – основни компоненти. Видове натоварвания. Същност на оптималните натоварвания.


21. Натоварване. Умора. Възстановяване и свръхвъзстановяване. Тренираност и спортна форма.


22. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

23. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

24.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

25. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

26. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие
27. Биохимични принципи на спортната тренировка.
28. Психологически аспекти на тренировъчната дейност.
29. Психология на футбола.


30. Лидерство.

 

 

16.11.2020:

ИЗПИТ по ФУТБОЛ-ПИСМЕН
ЗА ЛИЦЕНЗ Вратари - В ниво - 4 група
на 26 ноември 2020г.-12.00 часа
НСА „Васил Левски“ ,София, бл.70

 

 1. АБДИ АБДИКОВ
 2. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ
 3. ДАНИЕЛ ЗАХАРИЕВ
 4. ДИМИТЪР РАДОВСКИ
 5. ЕВГЕНИ АЛЕКСАНДРОВ
 6. ЕВГЕНИ РУСЕВ
 7. ИВАН ИВАНОВ
 8. ИВАН ХРИСТОВ
 9. ИЛИЯН ИЛЧЕВ
 10. КРАСИМИР КОСТАДИНОВ
 11. МИРОСЛАВ РАДЕВ
 12. ПЛАМЕН КОЛЕВ
 13. РОМАН ВАСЕНЕВ

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

ИЗПИТ по ФУТБОЛ-ПИСМЕН
ЗА ЛИЦЕНЗ Вратари - В ниво - 4 група
на 26 ноември 2020г.-14.00 часа
НСА „Васил Левски“ ,София, бл.70

 

 1. АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЯНОВ
 2. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
 3. ИВАН ЧВОРОВИЧ
 4. ИЛКО ЕМИЛОВ ПИРГОВ
 5. КАЛОЯН ИВАНОВ ДРЕНКОВ
 6. КРАСИМИР АНДОНОВ БАКАЛОВ
 7. МИНКО ЛЮБЕНОВ ЖИЛКОВ
 8. НИКОЛАЙ ЖОРОВ ХРИСТОВ
 9. НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ УЗУНОВ
 10. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТИНКОВ
 11. СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
 12. ЮЛИАН ВАЛЕНТИНОВ ЛЕВАШКИ

Задължително е носенето на предпазни маски!!!

 

22.11.2020:

Борба за футболна правда или футболна наглост?

Във връзка с медийните изяви на Станислав Ангелов и Димитър Телкийски кандидати за участие в УЕФА Про курс на Треньорската школа на БФС, относно процедурата за избор на участниците, Ръководството на школата заявява следното:

През месец януари 2020г. на сайта на школата бе публикуван график на курсовете, които се предвижда да бъдат проведени през календарната година. Началото на УЕФА Про курс бе обявено за 28.09.2020г. В съответствие с Правилника за дейността на школата приемането на документи за кандидатстване започна 3 месеца и завърши 1 месец преди началото на курса. Станислав Ангелов казва:.. „ снижени са критериите дотолкова, че абсолютно всеки може да се яви на изпита, за да се пробва да вземе УЕФА Про лиценз.“, внушавайки на футболната общественост, че това е направено умишлено и е измислица на Ръководството с користна цел. Критериите за допускане в курса са заложени в чл.18 на Треньорската конвенцията на УЕФА за взаимно признаване на треньорската квалификация (Редакция 2020г.), която бе подписана през лятото на същата година от всички страни членуващи в нея. Цитираният член гласи:

За да бъдат допуснати в курс за диплома УЕФА Про, кандидатите трябва: а) Да притежават лиценз А от УЕФА

б) Да имат най малко 1 година треньорски стаж след получаване на лиценз А от УЕФА, като старши треньор на Елитен юношески или Аматьорски футбол (възрастни), или като помощник треньор в професионалния футбол.

Тези критерии за кандидатстване на УЕФА дадоха възможност голям брой треньори да бъдат допуснати съгласно чл.15 на Треньорската конвенция до задължителна т.н. квалификационна проверка. Процедура, чрез която се определя дали способностите и познанията на кандидата отговарят на стандарта за приемане в курса.

Освен минималните изисквания за кандидатстване, участниците се определят въз основа именно на тази квалификационна проверка. Ръководени от разбирането, че не трябва да има субективизъм при избора на кандидатите г-н Михаил Касабов и г-н Емил Костадинов, както и членове на Изпълкома на БФС възложиха на Ръководството на школата да разработи обективна методика за комплексна оценка на познанията и способностите на кандидатите. Използвайки опита на други треньорски школи и нашите виждания бяха утвърдени следните генерални критерии за оценка на способностите и прием в УЕФА Про курса:

I.Треньорски стаж за максимум 5 години след получаването на А лиценз

II. Постижения, като треньор

III.Теоретични знания за футбола

IV. Владеене на чужд език (футболна терминология)

V. Футболен стаж (като играч)

VI. Друга диплома за треньорска квалификация

Критерий I. Треньорски стаж за максимум 5 години след получаването на А лиценз

За оценяване на треньорския стаж за максимум 5 години след получаването на лиценз А бяха използвани следните показатели:

1. Старши треньор във II-ра дивизия – 1г х 10т (макс 5г = 50т)

2. Помощник треньор на А Национален отбор – 1г х 10т (макс 5г = 50т)

3. Старши треньор на U19 Национален отбор – 1г х 10т (макс 5г = 50т)

4. Помощник треньор в I-ва дивизия – 1г х 7т (макс 5г = 35т)

5. Старши треньор на U17 Национален отбор – 1г х 7т (макс 5г = 35т)

6. Помощник треньор във II-ра дивизия – 1г х 5т (макс 5г = 25т)

7. Старши треньор на U19 Елитна група – 1г х 5т (макс 5г = 25т)

8. Старши треньор U17 Елитна група – 1г х 3т (макс 5г = 15т)

9. Старши треньор в III-та дивизия – 1г х 3т (макс 5г = 15т)

Точките бяха присъждани въз основа на представените от кандидата документи (трудов договор, трудова книжка, лицензионен договор и други).Това което казвате пред медиите г-н Ангелов „ Всичко е забулено в мъгла...“, вероятно се отнася за Вашия треньорски стаж, защото там наистина „..има нещо притъмнено, приглушено“.

Във вашето CV пише:

Професионален опит

Години (от 2016 г. до момента)

ФК „Левски-Раковски“ София

Спорт – футбол

1. Генерален директор (вкл. Спортно-технически, Изпълнителен, Административен, Маркетингов)

2. Временен треньор 2019/2020 г. – Елитна юношеска група до 17 г.

Години (от 2019 г. до 2020 г.)

ПФК „Септември“ София

Спорт – футбол

Помощник-треньор на първия отбор

Г-н Ангелов, Вие сте представили две удостоверения.

Едното от ФК „Левски-Раковски“ София, „ в уверение на това, че същия бе старши треньор на отбора ни, участващ в Елитна юношеска група до 17 г. през сезон 2019/2020 г.

Другото от ПФК „Септември“ София, „ в уверение на това, че същият изпълняваше функцията на помощник-треньор на първия отбор на клуба през сезон 2019/2020 г.“

В крайна сметка Вие през сезон 2019/2020 г. какъв бяхте. Старши треньор във ФК „Левски-Раковски“ София, за да получите 3т, помощник-треньор в ПФК „Септември“ София, за да получите 5т и двете, за да получите 8т или нито едното нито другото, за да получите 0т.

Г-н Ангелов, изглежда, че в ПФК „Септември“ София, Вие сте работили като помощник-треньор „ като агент под прикритие“, защото не фигурирате в протоколите от официалните мачове на отбора. Вие доста тайно сте изпълнявали функцията на помощник-треньор, защото старши треньорът на ПФК „Септември“ София Милен Радуканов, категорично отрече да е имал такъв помощник и за първи път чува подобно нещо.

Г-н Ангелов, благодарим Ви за хубавите думи за покойната ни колежка госпожа Рени Лазарова „..винаги твърдеше, че в треньорската школа и БФС се работи по документи. Тя се спомина и това златно правило явно се е нарушило.“ Ние „повярвахме“ на документите за треньорския Ви стаж като помощник- треньор в ПФК „Септември“ София и „заслужено“ получихте 5т, толкова колкото и всички останали кандидати по този показател. „Това е относно юридическият казус и документалният ..“, а за моралният, за който Вие пледирате футболната общественост ще прецени.

Критерий II. Постижения, като треньор

Постиженията като треньор бяха оценявани по следните показатели:

1.Старши треньор спечелил купа България (мъже) – 30т

2. Помощник треньор спечелил купа България (мъже) – 15т

3. Помощник треньор в I-ва дивизия шампион на България – 15т

4. Помощник треньор, участник в групова фаза (мъже) Шампионска Лига и Лига Европа – 15т

5. Старши треньор на U19 Национален отбор, класиране на финална фаза на ЕП – 15т

6. Старши треньор във II-ра дивизия, промоция в I-ва дивизия – 10т

7. Старши треньор на U19 Елитна група шампион на България – 5т

8. Старши треньор на U19, участник в групова фаза (U19) Елитна шампионска Лига – 5т

9. Помощник треньор във II-ра дивизия, промоция в I-ва дивизия – 5т

10. Старши треньор в III-та дивизия, промоция във II-ра дивизия – 5т

Г-н Ангелов, тъй като нямате нито едно от тези постижения в „едногодишния си стаж като треньор“, Вие закономерно получавате по вторият генерален критерий 0т.

Критерий III. Теоретични знания за футбола

Писменият изпит по теория на футбола се проведе на 28.09.2020 г. в зала 1 на НСА при следната организация. В присъствието на всички кандидати бе изтеглен номерът на г-н Мирослав Косев, които изтегли въпрос № 2 и въпрос № 3 от конспекта за изпита „Теория на футбола“ публикуван в сайта на школата.

Всеки от кандидатите бе получил два плика. Голям плик с 4 бр. листа за писане, подпечатани с печата на школата. Малък плик с малко листче, подпечатано с печата на школата, на което кандидатът собственоръчно написваше името си след приключването на изпита, поставяше го в малкия плик, залепваше го и заедно с писмената си работа ги поставяше в големия плик, който залепен се предаваше на квесторите.

Оценяването на писмените работи по „Теория на футбола“ бе анонимно и бе извършено в периода 06 – 10.10.2020 г. Големия плик се отваряше без да се нарушава целостта на малкия плик с името на кандидата и всеки член на изпитната комисия в състав от трима члена поставяше под работата на кандидата оценка ДА (познанията по темите отговарят на стандарта за приемане в курса) или НЕ (познанията по темите не отговарят на стандарта за приемане в курса), без да знае коя писмена работа оценява. След приключването на оценяването малкия плик с името на кандидата се отваряше и в изпитния протокол се отбелязваха получените точки. Всяко ДА носеше на кандидата 10т, т.е. всеки кандидат получи съответно 30т, 20т, 10т и 0т при 3 НЕ.

По този критерий г-н Ангелов е получил 20т от максимално възможните 30т.

Г-н Ангелов пита „ ..на каква база не бяха изнесени публично никакви резултати от изпитите?“.

БТШФ никога досега не е обявявала резултатите от изпитите във всички лицензи публично.Това се прави с цел да се запази авторитета и достойнството на треньорите. Как би се почувствал един треньор, ако футболистите разберат, че техният наставник е „скъсан“ на някакъв изпит. Всички треньори знаят, че получават информация за оценките си лично, преди от госпожа Рени Лазарова, а сега могат да ги получат от техническия сътрудник на школата Моника Ръжгева. БТШФ публично обявява винаги само списък с приетите курсисти, както направи и сега.

Критерий IV. Владеене на чужд език (футболна терминология)

При теста за владеене на чужд език (футболна терминология) се процедира по същия начин по отношение на анонимността. Текста за превод от чужд език (футболна терминология на английски, немски, испански и италиански) бе еднакъв за всички кандидати и бе оценяван с ДА или НЕ от един оценител определен от Директора на школата. Всеки кандидат получи 10т или 0т.

Г-н Ангелов, надяваме се не сте забравили, че тези които имат лични интереси и Ви пречат да се развивате и които Вие иронично наричате академици, професори, доценти, Ви разрешиха малко преди теста да промените заявения от Вас език и да положите изпита на друг език.

По този критерий, Вие сте оценен с максимално възможните 10т

Критерий V. Футболен стаж (като играч)

Оценяването по този критерий бе направено въз основа на следните показатели:

1. Футболен стаж в I-ва дивизия минимум 5г – 10т

2. Футболен стаж във II-ра дивизия минимум 5г – 5т

По този критерий Вие сте получили заслужено максималните 10т, колкото и всички останали с такъв футболен стаж (като играч).

Критерий VI. Друга диплома за треньорска квалификация

По този критерий бяха оценявани следните показатели:

1. Лиценз за кондиционен треньор – 5т

2. Лиценз за треньор на вратари – 5т

3. Лиценз за треньор на футзал – 5т По този критерий, Вие закономерно получавате 0т, защото не притежавате друга диплома за треньорска квалификация.

Процедурата за квалификационната проверка даде възможност за обективна комплексна оценка на кандидати с различен профил (треньори с теоретични познания, такива с доказан практически стаж и постижения, треньори с футболен стаж, като играчи и треньори притежаващи допълнителна футболна квалификация).

Сумирането на точките по всички критерии бе направено в периода до 25.10.2020 г. На 28.10. 2020 г. бе изготвен списък на приетите 20 кандидати, който бе обявен публично на 30.10.2020 г. в сайта на школата.

Г-н Ангелов с получените 45т, Вие сте далече от точките на последните приети треньори и много, ама много далече от първите (110т, 91т, 90т, 89т и т.н.). Казусът, поради който не сте приет не се базира на слухове, а на точки получени въз основа на факти и по документи.

Ще отминем с мълчание оценките Ви за нас, но няма да подминем с мълчание оценката Ви за треньорите и самооценката Ви, защото звучат много грозно. „ За съжаление, хората които работим адекватно (с деца, виждаме, че проблемът на българския футбол е в треньорите и по скоро липсата на качествени такива.“ Е, успокояваме се, че има поне двама. Отборът на ФК „Левски-Раковски“ София, участващ в Елитна юношеска група до 17 г. през сезон 2019/2020 г., на който Вие сте бил старши треньор след 18-я кръг, когато първенството е било прекъснато е бил на предпоследното място в класирането с 4т - 1 победа, 1 равен ,16 загуби и отрицателна голова разлика 13-61)

Вие май познавате само себе си и само Вие сте играли футбол. Другите кандидати са играли някакъв друг спорт.Те не са играли футбол.

Сряда, 22 март 2006 година, Купа на България - 1/8 финал

Стадион "Тича", Варна, ~ 10 000 зрители,

Черно море (Варна) - Левски (София) 3:2

Черно море (Варна)

Красимир Колев, Аделино Лопеш, Веселин Вачев, Миша Милошевич, Станислав Стоянов, Петър Костадинов, Слави Жеков, Даниел Моралес, Тодор Симов, Георги Владимиров, Мартин Христов (Мартин Христов Димитров)

Резерви: Янко Костурков, Константин Мирчев, Индзаги Донижо

Левски (София)

Георги Петков, Живко Миланов, Игор Томашич, Даниел Боримиров, Асен Букарев, Валери Домовчийски, Станислав Ангелов, Лусио Вагнер, Седрик Бардон, Емил Ангелов, Елин Топузаков

Голмайстори: 1:0 Мартин Христов 23', 2:0 Петър Костадинов 36', 2:1 Емил Ангелов 57', 2:2 Георги Иванов 68', 3:2 Веселин Вачев 108'

А досещаме се, „ Пелето, който вече 20 години е неизменна част от родния футболен елит..“, а те са сигурно част от родното футболно простолюдие!!

След медийните Ви изяви виждаме, че сме пропуснали един много важен критерий за квалификационната проверка и приема в курса за УЕФА Про. Познава ли г-н Ангелов кандидата? . „ Някои ги познавам задочно, но поне 10 от приетите, не ги познавам въобще.“

Изявите Ви са пълни с противоречия и лицемерие.

Не подкрепям опозицията или хората, които искат да бутнат властта по някакъв начин, но подкрепям хората, които не са съгласни с явни неправди.“

„..проблемът е в треньорите и по скоро липсата на качествени такива.“

„Казвам го с цялото ми уважение към тези момчета. Те вероятно се справят добре като треньори.

„ Но в крайна сметка тези, които сме във футбола, развиваме се, работим, имаме имена и ни търсят постоянно за работа, на нас не ни се дава шанс за развитие.“

Г-н Ангелов, Вие притежавате лиценз А, след завършен Специализиран курс УЕФА А, като професионален футболист със значителен футболен стаж, пропускайки С диплома и без изисквания за треньорски стаж. И до тук с привилегиите. За УЕФА Про се изисква треньорска практика.

Необходимо е в началния етап на треньорската си дейност да преосмислите отношението си към футбола и да се постараете, ако перафразираме казаното от известен педагог: „Убий“ играча в себе си и изгради в себе си треньора. Както отбелязва треньорът Валери Лобановски: В треньорската дейност минали заслуги не се броят. Началото е от нула.

Този лиценз Ви дава право да работите на всички нива като старши треньор, с изключение на 1-ва лига, така, че ако сте желани като треньори пред вас не съществуват никакви административни пречки да работите и да се развивате, така както правят някои от приетите в курса, които имат 7-8 години треньорски стаж в професионалния футбол, промоции от 2-ра в 1-ва лига, помощник-треньори държавни шампиони, носители на купата на България. След като сте толкова търсени, работете, развивайте се в професионалния футбол.

Треньорската школа ли Ви пречи да работите?

В заключение се обръщаме към всички треньори.

Бъдете скромни, но не се оставяйте да Ви подценяват!

Пожелаваме Ви много здраве, успехи и по добри времена!

Пазете се!

 

С уважение: Ръководството на БТШФ

 

4.11.2020:

Всички треньори с лиценз С, УЕФА В и УЕФА А ,УЕФА ПРО изтекъл на 30.06.2020г. да подадат сканирана молба до 10 ноември 2020г. за участие в опреснителен курс на следния е-майл: monikabfcs2020@abv.bg

Неподалите молба по описания начин няма да бъдат допускани на курса!!!

Таксата ще бъде изискано да се плати след провеждането на курса.

График:

С-15 и 16 ноември

В -17 и 18 ноември

А- 19 и 20 ноември

ПРО- 9 и 10 декември

 

4.11.2020:

Всички треньори с лиценз С, УЕФА В и УЕФА А , УЕФА ПРО изтичащ на 31.12.2020г. да подадат сканирана молба до 20 ноември 2020г. за участие в опреснителен курс на следния е-майл: monikabfcs2020@abv.bg

Неподалите молба по описания начин няма да бъдат допускани на курса!!!

Таксата ще бъде изискано да се плати след провеждането на курса.

График:

С-30 ноември и 1 декември

В -2 и 3 декември

А- 7 и 8 декември

ПРО- 9 и 10 декември

 

4.11.2020:

Всички треньори с лиценз ФУТЗАЛ и вратари В и А ниво да подадат сканирана молба до 10 ноември 2020г. за участие в опреснителен курс на следния е-майл: monikabfcs2020@abv.bg

Неподалите молба по описания начин няма да бъдат допускани на курса!!!

Таксата ще бъде изискано да се плати след провеждането на курса.

График:

Вратари В и А ниво - 23 и 24 ноември

ФУТЗАЛ 25 и 26 ноември

Кондиционните треньори ще имат опреснителни курсове през януари 2021 година.

Всички курсове ще се проведат в НСА "Васил Левски" София, Студентски град с начало 11.00 часа

 

30.10.2020:

ПРО УЕФА лиценз  - приети курсисти

 1. Александър Тунчев
 2. Ангел Стойков
 3. Валентин Илиев Иванов
 4. Веселин Великов
 5. Владимир Манчев
 6. Димитър Палазов
 7. Живко Желев
 8. Константин Мирчев
 9. Левон Апкарян
 10. Малин Орачев
 11. Мартин Кушев
 12. Мирослав Косев
 13. Петър Костадинов
 14. Сашо Ангелов
 15. Светослав Петров Стефанов
 16. Станислав Генчев
 17. Тодор Живондов
 18. Тодор Симов
 19. Христо Арангелов
 20. Юри Васев

Критерии за класиране:

 1. Резултати от писмения изпит
 2. Резултати от изпита по чужд език
 3. Стаж  като треньор на елитно юношеско ниво, с  възрастни на аматьорско ниво или  треньор или старши треньор в професионалния футбол.
 4. Постигнати успехи като треньор в професионалния футбол, елитен юношески футбол –U19 и националните отбори.
 5. Стаж  като състезател във футбола.

 

Българската треньорска школа е предложила на УЕФА да бъдат отпуснати допълнителен брой места в курса, както и решение за включване в курса или извън допълнителните бройки на треньорките Станислава Цекова и Силвия Радойска, които са номинирани от УЕФА за обучение в ПРО курс във връзка с програмата за развитие на женския футбол.

Резерви:

 1. Людмил Киров
 2. Петър Киров
 3. Мартин Димитров
 4. Марчо Дафчев
 5. Енгибар Енгибаров

Комисия:

 1. Проф. Льчезар Димитров
 2. Доц. Юри Николов
 3. Доц. Михаил Мадански

 

7.10.2020:

Началото на курса на ПРО УЕФА предвиден за месец октомври 2020 се отлага за месец януари 2021 година поради:

 • Забавено искане от УЕФА получено на 6.10.2020г. с детайлна информация относно:
 • Планиране на начален и краен срок на завършване /структура, съдържание и място/ на провеждане на присъствените и клубно базираните модули на участниците.
 • Мотиви за увеличаване броя на участниците от 20 на 25 курсисти.
 • Подробно описание на присъствените и клубно базираните модули с 25 участници.
 • Състав на преподавателите в присъствените модули, автобиография и теми за обучение. Състав на туторите и автобиография в клубно базираните модули.
 • Отлагане на планираните модули от първо полугодие и прехвърлянето им за второ шестмесечие поради епидемиологичната обстановка и тяхното приключване и крайно оценяване в съответствие с подписаните индивидуални договори. Допълнителни трудности предизвика провеждането на опреснителни курсове за подновяване на лицензите валидни до 30.06.2020 и преместването  им през месец ноември и тези с валидност до 31.12.2020г. от месец декември през месец декември тази година. Учебния процес се утежни във връзка с решенията на Министерство на здравеопазването за провеждане на учебни занимания на закрито с ползване на 50 процента от капацитета на залите.
 • Изискванията на Треньорската конвенция за провеждането на квалификационна проверка за оценка на способностите, включваща писмен тест теория на футбола, тест за владеене на чужд език, обсъждане на треньорски и футболен стаж и постижения и проверка за съответствие на подадената индивидуална документация от кандидатите /72 треньори/.

Списък на приетите курсисти съгласно очакваното решение на УЕФА за броя на участниците в курса ще бъде обявен на 30.10.2020г.

От Ръководството на БТШФ

 

25.09.2020:

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА НА КУРС
ЗА „ТРЕНЬОРИ НА ВРАТАРИ”, „В” НИВО

 1. Бъдещето на футболната игра – доц. Юри Николов
 2. Игрови профил на съвременния вратар. Показатели и коефициенти за ефективността на игровите действия на вратаря по време на мач. Съвременни тенденции в играта на вратаря – Нестор Юруков
 3. Стратегия и тактика на вратаря при изпълнение на 11 метров наказателен удар. Алгоритъм на успеха – интуиция, решение, реакция. Възможни варианти за изпълнение на 11 метровия наказателен удар. Тактически действия на вратаря за защита на вратата – Нестор Юруков
 4. Структура на технико –тактическите действия по време на мач, на вратарите от топ 5 първенствата на Европа. Процентно съотношение на игровите действия за защита на вратата и пространството пред вратата и играта във фаза атака. Игрови действия на вратаря с най –голямо влияние за крайния резултат в мача. Изводи за тренировъчният процес. – Нестор Юруков
 5. Защита на вратата. Еволюция в техниката за защита на вратата. Ловене на топката. Подходи при ловенето – анализ и описание на различните техники – гл. ас. Даниел Димов
 6. Ментална подготовка на вратаря – гл. ас. Иван Иванов 
 7. Основи на спортното хранене – гл. ас. Иван Неделчев
 8. Здравословно и спортно хранене на футболни вратари – гл. ас. Иван Неделчев
 9. Защита на вратата. Избиване – видове, плонжиране – анализ, критерии, изправяне при плонжиране, блок-техники – анализ на блок техниките – гл. ас. Даниел Димов
 10. Играта на вратаря във фаза атака. Технико – тактически действия на вратаря при, постепенна атака, контра атака и при средна и висока преса на противника. Вратарска верига- нов момент в играта на вратаря. Играещият вратар – основни принципи и изисквания към игровите действия на вратаря в наказателното поле и извън него. – Нестор Юруков
 11. Развитие на футболния интелект на вратаря с игрови средства. Футболен интелект (дефиниция). Изграждане на футболния интелект на вратаря  посредством игровият метод. Принципи на обучението по методиката на Хорст Вайн. Новите технологии и методи за развитието на футболния интелект Exerlights, Brain Training. – Нестор Юруков
 12. Тактика на вратаря. Защита на пространството пред вратата – позициониране, зони при ситуация 1 срещу вратар (1 на 1), защита на пространството при успоредно подаване, при пас в дълбочина, при центриране от флангова и фронтална зона, при ъглов удар, построяване на стена – гл. ас. Даниел Димов
 13. Кондиционна подготовка на вратаря – двигателно качество сила. Същност на понятията „физическа“ и „кондиционна“ подготовка. Видове кондиционна подготовка. Мускулни усилия, видове сила, фактори, упражнения за сила, методи за развитие на силата при вратарите. Работа за сила с вратарите в годишния цикъл. – гл. ас. Даниел Димов
 14. Програма за развитие на вратари в Академия ЦСКА-София. – Илия Иванов
 15. Програма за развитие на вратари в Академия Лудогорец. – Виктор Георгиев
 16. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес. Блокова периодизация. Индивидуална тренировка на вратаря. WASIC – концепция на ГФС – гл. ас. Даниел Димов.

 

 

Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

14. Правилознание

15. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност.

16. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

17. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

18 . Първа помощ.

19. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

20. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

21. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

22. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА НА 16 ОКТОМВРИ 2020г.
ЗА КУРС UEFA „В“ ЛИЦЕНЗ - 40 ГРУПА

1.  Съвременния футбол
- Характерни черти;
- Тенденции;
- Бъдещето на футбола.

2. Техника на футбола
- Определение и особености
- Основи на обучението в техника: цел, принципи, методи, средства и форми;                                                                                  - Етапи на техническо обучение;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи;

3.  Формиране на двигателни умения и навици

 • Основна идея
 • Основни принципи на обучение
 • Интегрирано обучение
 • Фази на формира на двигателния навик
 • Етапи и методика на обучението;

4. Игровият метод
- Предимства на игровия метод;
- Възможности за промяна на съдържанието на упражненията
- Игрови форми


5. Тактика на футбола
- Определение и особености
- Основи на обучението в тактика: цел, принципи, методи, средства и форми;                                                                                  - Етапи на тактическо обучение;
- Цели на тактическото формиране в различните възрастови групи;


6. Групова тактика в атака

 • Групови принципи за създаване на пространство
 • Видове атаки и създаване на голови ситуации
 • Флангова атака  и фази на флангова атака

    -   Двойно подаване и игра през трети човек.
-  смяна на позициите;

 

7. Отборна тактика в атака

 • Изграждане на атаката
 • Укрепване на атаката
 • Създаване и оползотворяване на голови ситуации
 • Игра в наказателното поле
 • Пространствено разположение и фази на изграждане
 • Позиционната тренировка

8. Физика на футбола
- Определение и особености
- Основи на физическото обучение: цел, принципи, методи, средства и форми;                                                                                      - Етапи на физическото обучение;
- Цели на физическото формиране в различните възрастови групи;

 9. Бързина и скоростни способности във футбола
- определение
- основни форми на бързината
- фактори на бързината
- средства и основни методи

10. Основи на загряването и отгряването във футбола
- същност и основни проблеми
- класификация и специфични средства, методи

11. Стабилизация и мускулно укрепване
- Превантивно – стабилизиращи упражнения
- Упражнения за мобилност
- Упражнения за баланс и равновесна устойчивост - проприоцепция
- Прерастване на превантивно – стабилизиращите упражнения във функционално – координационни средства  във футбола

12. Индивидуално и отборно развитие
- особености
- индивидуално планиране
- профил на играч

 

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА UEFA „А“ лиценз

1. Система и процес за спортна подготовка в ДЮШ. Фактори, средства, методи, форми и организация на процеса.


2. Етапи и осигуряване на системата на спортна подготовка в ДЮФ. Основни задачи. Комплексен контрол и управление.


3.Техническа подготовка.


4.Тактическа подготовка.


5. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес.


6. Принципи на играта в защита /правила при игра в зона 4:4:2/.


7. Тактически принципи. Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.


8. Тактическа система. Тактически схеми в защита и нападение.


9. Игра чрез „преса“ и игра на контраатака.


10. Индивидуално покритие или игра в зона в защита при корнер.


11. Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.


12. Подготовка и провеждане на тренировка.


13. Особености при различните тактически системи в защита и нападение.


14. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.


15. Характеристика на тактическото мислене във футбола.


16. Анализ на футболен мач.

17. Тактическа система  1-3-5-2


18. Предмет и задачи на функционалната диагностика в професионалния футбол.  Основни принципи на клетъчното енергообезпечаване. Анаеробни и аеробни максимални тестове. Основни функционални показатели.


19. Роля на анаеробния и аеробния метаболизъм за реализиране на двигателната дейност в съвременния футбол. Интерпретация на резултатите от функционалните изследвания / анаеробен праг, пулсови тренировъчни зони/.


20. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването – основни компоненти. Видове натоварвания. Същност на оптималните натоварвания.


21. Натоварване. Умора. Възстановяване и свръхвъзстановяване. Тренираност и спортна форма.


22. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

23. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

24.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

25. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

26. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие
27. Биохимични принципи на спортната тренировка.
28. Психологически аспекти на тренировъчната дейност.
29. Психология на футбола.
30. Лидерство.

 

18.09.2020:

Списък на допуснатите до квалификационна проверка кандидати за курс УЕФА ПРО - 2020г. :

 1. Андрей Андреев
 2. Александре  Батажело
 3. Александър Гицов
 4. Александър Тунчев
 5. Ангел Стойков
 6. Атанас Рибарски
 7. Божидар Костадинов
 8. Борислав  Караматев
 9. Валентин Иванов
 10. Веселин Великов
 11. Владимир Манчев
 12. Владислав Вутов
 13. Владислав Януш
 14. Георги Онов
 15. Господин  Господинов
 16. Диан Дончев
 17. Димитър Палазов
 18. Димитър Пантев
 19. Димитър Телкийски
 20. Енгибар Енгибаров
 21. Живко Желев
 22. Здравко Лазаров
 23. Ивайло Иванов
 24. Ивайло Семерджиев
 25. Иво Тренчев
 26. Илиян Стоянов
 27. Йордан  Петков
 28. Йордан Юруков
 29. Константин Мирчев
 30. Красимир Петров
 31. Красимир Трайков
 32. Левон Апкарян
 33. Людмил Киров
 34. Малин Орачев
 35. Мартин Димитров
 36. Мартин Кушев
 37. Марчо Дафчев
 38. Милен Кунчев
 39. Мирослав Косев
 40. Николай Илиев
 41. Николай Кръстев
 42. Николай Христозов
 43. Петър Златинов
 44. Петър Киров
 45. Петър Костадинов
 46. Радослав  Вардаров
 47. Радостин  Димов
 48. Радостин Александров
 49. Роман Тафраджиев
 50. Сашо Ангелов
 51. Светослав Стефанов
 52. Силвия Радойска
 53. Станислав Ангелов
 54. Станислав Генчев
 55. Станислава Цекова
 56. Стефан Стоянов
 57. Тодор Живондов
 58. Тодор Каменов
 59. Тодор Симов
 60. Троян Радулов
 61. Христо Арангелов
 62. Христо Господинов
 63. Христо Джоджов
 64. Цветан Иванов
 65. Цветомир Ангелов
 66. Цветомир Тодоров
 67. Юри Васев

Квалификационната проверка ще се проведе на 28.09.2020г. в НСА "Васил Левски" в зала А1 / аула Максима/:

- 13.00 часа - Теория на футбола

- 15.00 часа - Писмен тест владеене на чужд език на футболна тематика

Всички кандидати трябва да се явят в 12.30 часа за регистрация и да носят предпазни маски, тъй като няма да бъдат допуснати в сградата на Академията и син химикал за писане.

При установяване на несъответствия в документите или документи с невярно съдържание, нередовните кандидати и участници в курса се отстраняват, а внесаната такса за обучение не се възстановява./съгласно "Статут на треньора" и "Правилник за дейността на Треньорската школа"/

 

10.09.2020:

 1. Квалификационна проверка за участие в курса УЕФА ПРО, обявена за 14.09.2020г.  се отлага за 28.09.2020г. и ще се проведе в НСА „Васил Левски“ от 10.00 часа. Точната зала ще бъде обявена допълнително.
 2. На 18.09.2020г. в сайта на треньорската школа ще бъде обявен списъка на допуснатите до тази квалификационна проверка.
 3. Началото на курса за УЕФА ПРО лиценз се отлага за 19.10.2020г.

 

2.09.2020:

До курсистите от УЕФА А лиценз 28 група

Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме опорни точки, по които Вие трябва да се подготвите за семинарните занимания по групи за 4-ти редовен семестър 14-17 септември 2020г.

 • Характеристика на играта в нападение:
 • Характер на прехода ( от защита в нападение);
 • Атака- постепенна с владеене на топката и различните видове контраатака;
 • Кои принципи на играта в атака са най-често наблюдавани?
 • Кои липсват (не се наблюдават)?
 • Кое е характерно за принципите:

Осъществяване числено превъзходство в средата на терена и подкрепа на атаката?

 • Има ли значение схемата на игра в нападение за използваните принципи?
 • Всичко за играта в нападение;

Всеки курсист трябва да наблюдава и анализира един футболен отбор-по избор!

 • Анализа да е представен на ВИДЕО + СТОП кадри /снимки/ , съобразени с посочените по-долу изисквания.
 • Да се акцентира върху играта на контраатака и принципите на играта в нападение.
 • Всеки курсист да представи с анимация следните тематични упражнения /по едно/

-тренировка за трите разновидности на контраатака
-игрова форма за трениране на избран от Вас принцип в атака.
Всеки курсист ще разполага с мин. 20 минути за представяне на презентацията си!

 

28.08.2020:

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС УЕФА „А“ ЛИЦЕНЗ – 29  ГРУПА
ЗА ТРЕНЬОРИ С ВАЛИДЕН ЛИЦЕНЗ „В“

1 семестър 21-24 септември 2020г.

 

 1. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КАПИТАНСКИ
 2. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ВИДЕВ
 3. АЯН АЯНОВ САДЪКОВ
 4. БИСЕР ЕФРЕМОВ ЛЮБЕНОВ
 5. БЛАГОМИР ДИМИТРОВ МУРТИН
 6. ВАЛЕРИ ИВАНОВ СВИЛЕНОВ
 7. ВАСИЛ ИВАНОВ ЧЕРГОВ
 8. ВЕЛИЗАР КРУМОВ ХРИСТОВ
 9. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ
 10. ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ДИМИТРОВ
 11. ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПАШЕВ
 12. ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ
 13. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ
 14. ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ
 15. ИВАН РУСЕВ ДОНЧЕВ
 16. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
 17. КАЛОЯН МИРОСЛАВОВ ГЕНОВ
 18. КОСТАДИН НИКОЛОВ ДЖАМБАЗОВ
 19. МИЛЕТКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ
 20. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
 21. НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ГРЕКОВ
 22. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ
 23. РОСЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ
 24. РУМЕН ЕМИЛОВ ДЖЕНДЖИЕВ
 25. СТАНИСЛАВ  БОТЬОВ  БОГДАНОВ
 26. СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ГЪЛЪБОВ
 27. ХРИСТО ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ

 

Резерви:

    1. ИВАН АТАНАСОВ КАРАМАНОВ
    2. ИЛИЯН СТРАХИЛОВ ГАРОВ
    3. МАРТИН ЦВЕТАНОВ ГЕРГОВСКИ
    4. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ          

Комисия:
проф. Лъчезар Димитров - Председател

 1. доц. Юри Николов
 2. доц. Михаил Мадански

В случай, че няма отказали се от приетите 27 курсисти посочените 4 резерви при подадени документи в следващия УЕФА А курс да се считат за приети!

Приетите курсисти за УЕФА „А“ -29 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 11.09.2020г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Моника Ръжгева -БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

17.08.2020:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КУРСИСТИ

"С" лиценз - 60 група -гр. Габрово

1-ви семестър: 8-12 септември 2020 година 

Курсът ще се проведе в хотел "Мак"-гр. Габрово 

Курсистите да се явят в 11.00 часа за получаване на екипировка , настаняване и обяд.

Носенето на маски в затворени пространства е задължително!

Да се носят маски и дезинфектанти!

Начало на учебните занятия: 13:00 часа на 8 септември /вторник/

 1. АЛЕКСАНДЪР СВЕТОЗАРОВ МАСЛАРСКИ
 2. АПОСТОЛ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
 3. АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ ФИДАНИН
 4. БОЖИДАР ИЛИЕВ ПЕНДОВ
 5. БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ХАЗУРОВ
 6. БОРИСЛАВ ГАНЕВ ТОТЕВ
 7. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
 8. БОРИСЛАВ ИВАЙЛОВ ГАНЧЕВ
 9. ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ЛАЗАРОВ
 10. ВАСИЛ КАЛОФЕРОВ КУЗМАНОВ
 11. ВЕЛИЧКО МИТКОВ ВЕЛИЧКОВ
 12. ВЕСЕЛИН ГЕНОВ ГЕНОВСКИ
 13. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
 14. ГЕОРГИ ЛЮДМИЛОВ ПАВЛОВ
 15. ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
 16. ДЕЯН БОРИСОВ ХРИСТОВ
 17. ДЕЯН ВЕЛ. БОРИСОВ
 18. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
 19. ИВАН БЛАГОВ РАНЧЕВ
 20. ИВАН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
 21. ЙОРДАН МИТКОВ СТЕФАНОВ
 22. КАЛОЯН ЛАЗАРОВ ДИМИТРОВ
 23. КАЛОЯН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ
 24. КАЛОЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
 25. КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
 26. КРАСИМИР ПАНАЙОТОВ МИТЕВ
 27. КРИСТИЯН АТАНАСОВ СЯРОВ
 28. НЕВЕН ВЕНЕЛИНОВ ВЕНКОВ
 29. НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛАЕВ
 30. ПАВЕЛ СВЕБРИНОВ ВЕЛОВ
 31. ПЕТКО ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
 32. РАДОСЛАВ ИВАНОВ БАЧЕВ
 33. РОБЪРТ ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ
 34. СВЕТЛИН ПЕНЕВ ПЕНЕВ                  
 35. СВЕТОСЛАВ ЛЮДМИЛОВ КИРИЛОВ
 36. СВИЛЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
 37. СЕВЕРИН ЯШАР МУСТАФА
 38. СЕРГЕЙ СТЕФЧОВ СИМОВ
 39. СИМЕОН КОСТАДИОНОВ ДИМИТРОВ    
 40. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
 41. СТАНИСЛАВ ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ
 42. СТЕЛИЯН МАРИНОВ СТАНЧЕВ
 43. СТЕФАНО КРАСИМИРОВ КУНЧЕВ
 44. ТИХОМИР БЛАГОЕВ КОСТУРКОВ
 45. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ КОЛЕВ
 46. ТОДОР ДИМИТРОВ ЗЮМБУЛЕВ
 47. ФИЛИП ИВАНОВ ФИЛИПОВ
 48. ХРИСТО ЕВТИМОВ ЗЛАТИНСКИ
 49. ХРИСТО ИВАНОВ СТАНЧЕВ
 50. ЦВЕТАН ПЕТРОВ ПАВЛОВ

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за "С" лиценз - 60 група -гр. Габрово могат да внесат таксата за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 28 август 2020г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Моника Ръжгева - БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

Внимание! Важно!

Нощувките и храната са осигурени!


За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: monikabfcs2020@abv.bg

 

25.06.2020:

Информация за организиране и провеждане на треньорски курс ПРО УЕФА лиценз

 • През 2020 година в София ще се проведат два семестъра по графика на ТШ , като курсът ще продължи през 2021г.

Подаване на документи в периода 29.06.2020-28.08.2020г.

 • Изисквания за кандидатите за ПРО УЕФА лиценз
 • От 01.05.2020г. е  валидно последното издание на Треньорската конвенция в действие за 54 асоциации и съюзи в Европа по футбол.
 • Подписана е от страна на УЕФА от Александър Чеферин - Президент и Теодор Теодоридис - Генерален секретар. От страна на БФС Конвенцията е подписана от Михаил Касабов-ИД Президент на БФС и Борислав Попов-Изпълнителен директор.
 • Кандидатите следва да се съобразят със следните основни изисквания на Треньорската конвенция:

Член 14 – Курсове за диплома UEFA Pro– брой на обучаемите и честота на курса

 • Страните по конвенцията, организиращи курс за UEFA, трябва да предадат на UEFA за одобрение учебното съдържание, график и списък с кандидатите, и впоследствие да предоставят на UEFA данни за всички лица, успешно завършили курса.
 • Всяка страна по конвенцията има право да организира курс за диплома UEFA Pro веднъж на всеки две години.
 • Максималният брой обучаеми в курсове за диплома UEFA Pro е 20.
 • UEFA може да разреши изключения в параграфи 2 и 3, ако получи добре обосновано писмено искане.

Член 15 – Критерии за прием за всички треньорски курсове за дипломи от UEFA

1     За да бъдат допуснати до треньорски курсове за диплома от UEFA, кандидатите трябва:

 • Да притежават владеят достатъчно, писмено и устно, официалния език, на който се провежда курса;

b) Да отговарят на критериите за прием на организатора, които трябва да включват и оценка на способностите;  
с) Да подадат всички документи за прием, изисквани от организатора на курса;

    д) Да не са съдени за престъпления, несъвместими с треньорската професия.  

Член 18 – Допълнителни критерии за прием в курсове за диплома UEFA Pro
За да бъдат допуснати в курс за диплома UEFA Pro, кандидатите трябва:

 • Да притежават лиценз А от UEFA;
 • Да имат най-малко една година треньорски стаж след получаване на лиценз А от UEFA, като главен треньор на елитно юношеско ниво или на възрастни на аматьорско ниво или помощник треньор в професионалния футбол.
 • Треньорския стаж се доказва с ксерокопие на трудова книжка или удостоверение за осигурителен

/трудов/   стаж образец УП -3.

На 14 септември за одобрените кандидати ще бъде проведен входящ писмен изпит по футбол и писмен тест за чужд език / английски, немски, френски ,италиански, испански/. Начало на изпита- 9.00 часа. Мястото ще бъде съобщено допълнително.

/При подаване на документите кандидатите да посочат точно на кой език ще се явят на теста/

 

БТШФ

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ПО ФУТБОЛ
ЗА ПРО УЕФА ЛИЦЕНЗ

14 септември - 9.00 часа / мястото ще бъде уточнено допълнително/

1.  Съвременния футбол
- Характерни черти;
- Тенденции;
- Бъдещето на футбола.

2. Техническа подготовка във футбола.
- Определение;
- Цел;
- Средства и методи;

3. Тактическа подготовка във футбола.
- Определение;
- Цел /тактически знания, умения, способности/;
- Средства и методи;

4. Физическа подготовка във футбола.
- аеробен капацитет и аеробна мощ;
- експлозивен капацитет /скорост-издръжливост, повторни кратки спринтове/;
- експлозивна мощ /стартова скорост, способност за ускорение, максимална скорост/
- развитие на силата във футбола .

5. Индивидуална, групова и отборна тактика в защита.
- тактически принципи в защита;

6. Индивидуална, групова и отборна тактика в атака.
- тактически принципи в атака;
- характеристика на головите атаки.

7. Преса и контрапреса.

8. Форми на тактиката.
- Игра чрез пространствено игрови натиск;
- Игра на контраатака.

9. Тактическа система. Съвременни тактически схеми в защита и атака.
- принципи на игра в защита при 1:4:4:2, 1:4:2:3:1, 1:3:5:2  и т.н.
- модели /схеми/ за начало и изграждане , укрепване , проникване и завършване на атаката.

10. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес във футбола.
- Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола;
- Подготовка и провеждане на тренировка.

11. Стандартни ситуации /ъглов удар/.
- Индивидуално покритие, игра в зона или смесена защита при корнер.
- Модели в атака при ъглов удар.

12. Анализ на футболен мач.
- Показатели /параметри/ за анализ на четирите игрови моменти на мача /владеене, владеене на противника, преходи/;
- Показатели /параметри/ за анализ на стандартните ситуации в мача;

13. Планиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.
- Седмичен цикъл /микроцикъл/;
- Мезоцикъл /подготвителен период и състезателен период/;
- Макроцикъл /годишен, полугодишен/.

 

16.07.2020:

До курсистите от УЕФА А лиценз 28 група

Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме опорни точки, по които Вие трябва да се подготвите за семинарните занимания по групи за 3-ти редовен семестър 24-27 август 2020г.

 • Състезателно обучение U16-U19
 • Биофизични характеристики на юношите в тази възраст
 • Интегрирано обучение
 • Технически цели за този етап
 • Тактически цели на обучението
 • Игрови форми-кога и къде се използват, характер на игровите форми –поддържат или изграждат

 

 • Анализ на тактическата система и схема

Теми върху които курсистите трябва да се подготвят за събеседване:
Първа  тема

 • Всеки курсист трябва да наблюдава и анализира играта на избран от него отбор
 • В рамките на 10-15 минути всеки трябва да представи устно пред групата, анализа който е скицирал в тетрадката си или специален конспект, придружен с видеоматериал.

Опорни точки анализа:

 • Каква в началната система на отбора?
 • Каква е схемата в защита при постепенна атака на противника /4:4:2, 5:3:2, 4:5:1, 5:4:1/?
 • Кои са най-често нарушаваните принципи на игра в зонова защита?
 • Каква е схемата на игра в различните зони: зона на изграждане на атаката, зона на укрепване и зона на завършване?
 • Какво е характерно за играта на тримата халфа в средата на терена в различните фази на играта?
 • „Активна“ или „Пасивна“ форма на защита използват?
 • Какъв преход използва отбора / характера на прехода в двете фази/?
 • Коя е най-често използваната система на игра според Вас в отборите, които наблюдавате, в България и в Юношеския футбол?
 • Вашите лични предпочитания за система, схема в различните фази на играта?
 • Примерни упражнения за тренировка

 

 

Нов график на курсовете на БТШФ май-декември 2020

 

График на курсовете 1. КУРС УЕФА "ПРО" лиценз - 8-ма група за треньори с валиден УЕФА А лиценз

1-ви семестър 28.9-30.09 София 
1- стаж 1.10-18.10.2020 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 19.10-21.10 София 
2- стаж 22.10-20.11.2020 Треньорски стаж във ФК
............ 2021 София 
  2021 София 
  ........................... София 

 

График на курсовете 2. КУРС УЕФА "А" лиценз - 28-ма група за треньори с валиден УЕФА В лиценз

1-ви семестър 15.06-18.06 София 
1- стаж 19.06-5.07- 2020  Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 06.07-09.07 София 
2 стаж 10.07-23.08 Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 24.08-27.08 София
3 стаж 28.08-13.09 Треньорски стаж във ФК
4-ти семестър 14.09-17.09 София 
4 стаж 18.09-11.10  Треньорски стаж във ФК
5-ти семестър 12.10-15.10 София 
5-ти стаж 16.10-1.11 Треньорски стаж във ФК
6-ти семестър 2.11-5.11 София 
6-ти стаж 6.11-3.12 Треньорски стаж във ФК
Изпити 4 декември София 

 

 

 

График на курсовете 3. КУРС УЕФА "А" лиценз - 29-та група за треньори с валиден УЕФА В лиценз

1-ви семестър 21.9-24.9 София 
1 стаж 25.09-25.10- 2020 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 26.10-29.10 София 
2 стаж 27.10-5.11 Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 9.11-12.11.2020 София
......... 2021 София
Изпити 2021 София 

 

График на курсовете 4. УЕФА "В" КУРС -40-та група - за кандидати с валиден лиценз "С"

1-ви семестър 25.05-29.05 София 
1 стаж 30.05-28.06 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 29.06-3.07 София 
2 стаж 4.07-5.08  Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 17.08-21.08 София 
3 стаж 22.8-30.9 Треньорски стаж във ФК
Изпити 16 октомври София 

 

График на курсовете 5. БФС- "С" лиценз - КУРС -2-ра група-жени

1-ви семестър 24-28 февруари 2020 София 
2-ри семестър 13.07-17.07 София 
3-ти семестър 10.08-14.08 София 
4-ти семестър-СТАЖ 15.08-15.09 Треньорски стаж и практически изпит във ФК 
Изпити 2 октомври София 

График на курсовете 6. БФС- "С" лиценз - КУРС -60-та група

 

1-ви семестър 8.09-11.09 Габрово
2-ри семестър 21.09-25.09 Габрово
3-ти семестър 19.10-23.10 Габрово 
4-ти семестър СТАЖ 24.10-24.11-2020 Треньорски стаж и практически изпит във ФК 
Изпити 11 декември 2020 София 

 

График на курсовете 7.КУРС за ВРАТАРИ - БФС- "В" ниво

1-ви семестър 22.06-25.06 София 
1 стаж 26.06--25.07 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 31.08-03.09 София 
2 стаж 12.09-30.09  Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 5.10-8.10 София  
3 стаж 9.10-5.11 Треньорски стаж във ФК
Изпити 6 ноември София 

 

График на курсовете8. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ЛИЦЕНЗ "С"

Занимания 15-16.11 София
Занимания 30.11-1.12 София

 

  График на курсовете 9. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "В"

Занимания 17-18.11 София
Занимания 2-3.12 София

 

  График на курсовете 10. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "А"

Занимания 19-20.11 София
Занимания 7-8 декември София

График на курсовете 11. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА 'ПРО'

Занимания 21-22.11 София
Занимания 9-10 декември София

График на курсовете12. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ФУТЗАЛ

Занимания 25-26 ноември София

 

  График на курсовете 13. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – Вратари "В" и "А" лиценз

Занимания 23-24 ноември София

 

График на курсовете 14. ИЗПИТИ - ЛИЦЕНЗ 'С', УЕФА 'В' ,УЕФА 'А' ,УЕФА 'ПРО'

Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",вратари 26 февруари София
Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",вратари 26 юни София
Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А" ,УЕФА"ПРО",вратари 27 ноември София

Внимание !!!
Информация за провеждането на всеки курс ще бъде публикуванав в детайли на сайта на БТШФ своевременно. При извънредни обстоятелства е възможна промяна в графика от Ръководството на БТШФ. Следете съобщенията в сайта на Треньорската школа.

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че подаването на документи за участие в курсовете на БТШФ започва 3 месеца преди началото на курса и приключва 1 месец преди началото на курса, след което комисия определя състава на съответната група за обучение и тя се обявява в сайта на Треньорската школа!!!

Документите се подават в офиса на ТШ на адрес:

гр. София 1124, ул. "Иван Асен II", 26 -3 етаж, г-жа Рени Лазарова

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец

/изтегля се от раздела на сайта- БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

 

27.02.2020:

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС УЕФА „А“ ЛИЦЕНЗ – 28-ма  ГРУПА
ЗА ТРЕНЬОРИ С ВАЛИДЕН ЛИЦЕНЗ „В“

начало на учебните занятия

Ще бъде съобщена допълнително датата на започване на курса

- зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски", Студентски град, София,

блок 70

Каним курсистите в 12 часа за раздаване на екипировка, настаняване в хотелската част на блок 70 и обяд

Да се носи пълна футболна екипировка, включително обувки за изкуствена трева. Желателно е всеки да носи флашка /флаш-памет/ за да се записват учебни материали предназначени за курсистите.

 1. ВАСИЛ СВЕТОСЛАВОВ ГЪРКОВ                                              
 2. ВЕНЦИСЛАВ ЕМИЛОВ ИВАНОВ                                   
 3. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЖЕЛЕВ                          
 4. ВЕСЕЛИН КОНСТАНТИНОВ СИМЕОНОВ                                             
 5. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ                                                    
 6. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ АНДОНОВ                             
 7. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ                          
 8. ЕМИЛ СТОЯНОВ ШАЛАМАНОВ                        
 9. ЖИВКО ДИМИТРОВ ПЪШЕВ                             
 10. ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ                               
 11. ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ КИРИЛОВ                       
 12. ИВАН ВЕЛИКОВ НИКОЛОВ                                            
 13. ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ                                       
 14. ИЛИЯ МАРИНОВ ПЕНДОВ                                             
 15. КОСТАДИН ПЕТРОВ ХАЗУРОВ                         
 16. КРУМ АНГЕЛОВ ЛОВКОВ                                   
 17. ЛЮБЕН МИЛЧЕВ ЛЮБЕНОВ                                                      
 18. МИНЧО ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ                      
 19. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НИКОЛОВ                          
 20. ПАВЕЛ КЪНЧЕВ ДИМОВ                                     
 21. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЖАБОВ                              
 22. РАДОСЛАВ ЛЮБЕНОВ МИТРЕВСКИ                                       
 23. СПАС АНГЕЛОВ СПАСОВ                                   
 24. СТАНИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАТРАНКОВ                       
 25. СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ                                  
 26. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЪПАНОВ

 

Резерви:

    1. БЛАГОМИР ДИМИТРОВ МУРТИН                               
    2. ДАНИЕЛ ЖИВКОВ ДИМИТРОВ                         
    3. КОСТАДИН НИКОЛОВ ДЖАМБАЗОВ              
    4. МИЛЕТКО НИКОЛОВ ХРИСТОВ                       
    5. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ                            
    6. СЛАВИ СЪБЕВ КОСТЕНСКИ                             
    7. СТЕФАН ЛЮБЕНОВ ГЪЛЪБОВ             

Комисия:
проф. Лъчезар Димитров - Председател

 1. доц. Юри Николов
 2. доц. Михаил Мадански

В случай, че няма отказали се от приетите 26 курсисти посочените 7 резерви при подадени документи в следващия УЕФА А курс да се считат за приети!
За курса бяха подадени документи от 87 кандидати!

Приетите курсисти за УЕФА „А“ -28 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 13.03.2020г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

20.02.2020:

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС - ТРЕНЬОР НА ВРАТАРИ „В“ НИВО– 4-та  ГРУПА

начало на учебните занятия

Ще бъде съобщена допълнително датата на започване на курса

- зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски", Студентски град, София,

блок 70

Каним курсистите в 12 часа за раздаване на екипировка, настаняване в хотелската част на блок 70 и обяд

Да се носи пълна футболна екипировка, включително обувки за изкуствена трева. Желателно е всеки да носи флашка /флаш-памет/ за да се записват учебни материали предназначени за курсистите.

 1. АБДИ АБДИКОВ                                       
 2. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ
 3. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ                                                 
 4. ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ             
 5. ДАНИЕЛ ЗАХАРИЕВ                     
 6. ДЕЯН МИНЕВ                                
 7. ДИМИТЪР РАДОВСКИ                            
 8. EВГЕНИ РУСЕВ                                         
 9. ЕВГЕНИ АЛЕКСАНДРОВ             
 10. ИВАН ХРИСТОВ                            
 11. ИВАН ИВАНОВ                              
 12. ИВАН ЧВОРОВИЧ                                                                          
 13. ИЛКО ПИРГОВ                                           
 14. ИЛИЯН ИЛЧЕВ                                          
 15. КАЛОЯН ДРЕНКОВ                                   
 16. КРАСИМИР КОСТАДИНОВ
 17. КРАСИМИР БАКАЛОВ                                                                 
 18. МИНКО ЖИЛКОВ                          
 19. МИРОСЛАВ ИВАНОВ                               
 20. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ                                
 21. НИКОЛАЙ УЗУНОВ                                   
 22. ПЛАМЕН КОЛЕВ                                        
 23. РОМАН ВАСЕНЕВ             
 24. РУМЕН ТИНКОВ                            
 25. СТЕФАН СТОЙЧЕВ
 26. СТЕФАН КОШЛУКОВ                                                                  
 27. ХРИСТО БАХТАРЛИЕВ               
 28. ЮЛИАН ЛЕВАШКИ

 

Комисия:
проф. Лъчезар Димитров - Председател

 1. доц. Юри Николов
 2. доц. Михаил Мадански

Приетите курсисти за ТРЕНЬОР НА ВРАТАРИ „В“ НИВО– 4-та  ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 9.03.2020г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

12.02.2020:

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС УЕФА „В“ ЛИЦЕНЗ – 40-та  ГРУПА
ЗА ТРЕНЬОРИ С ВАЛИДЕН ЛИЦЕНЗ „С“

начало на учебните занятия

Ще бъде съобщена допълнително датата на започване на курса

- зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски", Студентски град, София,

блок 70

Каним курсистите в 12 часа за раздаване на екипировка, настаняване в хотелската част на блок 70 и обяд

Да се носи пълна футболна екипировка, включително обувки за изкуствена трева. Желателно е всеки да носи флашка /флаш-памет/ за да се записват учебни материали предназначени за курсистите.

 1. АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ
 2. АНГЕЛ ПЕТКОВ АНГЕЛОВ
 3. ВАЛТЕР ФЕЛИКС РУДОЛФ
 4. ГЕОРГИ АСЕНОВ КОРУДЖИЕВ
 5. ГЕОРГИ КИРИЛОВ КИРИЛОВ
 6. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ СТОЙКОВ
 7. ДИЯН ХРИСТОВ ДИМОВ
 8. ИВАН РУСЕВ КАНЕВ
 9. ИЛИЯН ИВАНОВ ТРИФОНОВ
 10. КОСТАДИН РОСЕНОВ КАЦИМЕРСКИ
 11. МАРГАРИТ МАРГАРИТОВ ГЕОРГИЕВ
 12. МАРТИН МАРИНОВ КРЪСТЕВ
 13. МАРТИН  СТОЯНОВ ДИМОВ
 14. МИЛЕН ИВАНОВ НИКОЛОВ
 15. МИЛЕН ПЛАМЕНОВ МАРИНОВ
 16. МИЛЕН ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ
 17. МИРОСЛАВ ЦЕНКОВ ГАВАЗОВ
 18. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ
 19. ПАОЛО ВАСИЛЕВ ДРАГОЛОВ
 20. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
 21. ПЕТЪР КИРИЛОВ КЮМЮРДЖИЕВ
 22. ПЕТЪР МАКАВЕЕВ ВАНКОВ
 23. ПЛАМЕН БИСЕРОВ ЙОРДАНОВ
 24. ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ОБРЕШКОВ
 25. СПАС МИЛЧЕВ ГИГОВ
 26. СТЕФАН МАРИНОВ НИКОЛОВ

Резерви:

    1. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЦЪЦАРОВ
    2. МУСТАФА МЕХМЕД ИСМАИЛ
    3. НАЙДЕН ПЕТРОВ СПАСОВ

Комисия:
проф. Лъчезар Димитров - Председател

 1. доц. Юри Николов
 2. доц. Михаил Мадански

В случай, че няма отказали се от приетите 26 курсисти посочените три резерви при подадени документи в следващия УЕФА В курс да се считат за приети!
За курса бяха подадени документи от 46 кандидати!

Приетите курсисти за УЕФА „В“ -40 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 28.02.2020г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

 

13.01.2020:

График на курсовете на БТШФ през 2020 г.

 

График на курсовете 1. КУРС УЕФА "ПРО" лиценз - 8-ма група за треньори с валиден УЕФА А лиценз

1-ви семестър 28 септември-1 октомври София 
1- стаж 5.10-16.10.2020 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 19-22 октомври София 
2- стаж 26.10-20.11.2020 Треньорски стаж във ФК
............ 2021 София 
  2021 София 
  ........................... София 

 

График на курсовете 2. КУРС УЕФА "А" лиценз - 28-ма група за треньори с валиден УЕФА В лиценз

1-ви семестър 23-26 март- 2020 София 
1- стаж 30.3-10.4- 2020  Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 13-16 април -2020 София 
2 стаж 21.4-8.5 -2020 Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 11-14 май 2020 София
3 стаж 18.05-12.06-2020 Треньорски стаж във ФК
4-ти семестър 15-18 юни 2020 София 
4 стаж 20.7-21.8-2020  Треньорски стаж във ФК
5-ти семестър 24 - 27 август 2020 София 
5-ти стаж 31.8-11.9-2020 Треньорски стаж във ФК
6-ти семестър 14-17 септември 2020 София 
6-ти стаж 21.9-9.10-2020 Треньорски стаж във ФК
Изпити 16 октомври 2020 София 

 

 

 

График на курсовете 3. КУРС УЕФА "А" лиценз - 29-та група за треньори с валиден УЕФА В лиценз

1-ви семестър 12-15 октомври 2020 София 
1 стаж 19.10-30.10- 2020 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 2-5 ноември 2020 София 
2 стаж 9.11-27.11-2021 Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 16-19 ноември 2020 София
......... 2021 София
Изпити 2021 София 

 

 

График на курсовете 4. УЕФА "В" КУРС -40-та група - за кандидати с валиден лиценз "С"

1-ви семестър 9-13 март 2020 София 
1 стаж 16.3-27.3-2020 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 6-10 април 2020 София 
2 стаж 13.4-15.5-2020  Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 18-22 май 2020 София 
3 стаж 26.5-19.6- 2020 Треньорски стаж във ФК
Изпити 22 юни 2020 София 

 

График на курсовете 5. БФС- "С" лиценз - КУРС -2-ра група-жени

1-ви семестър 24-28 февруари 2020 София 
2-ри семестър 30 март - 3 април 2020 София 
3-ти семестър 4-8 май 2020 София 
4-ти семестър-СТАЖ 8.5-8.6-2020 Треньорски стаж и практически изпит във ФК 
Изпити 12 юни 2020 София 

График на курсовете 6. БФС- "С" лиценз - КУРС -60-та група

 

1-ви семестър 8-11 септември 2020 София 
2-ри семестър 5-9 октомври 2020 София 
3-ти семестър 26-30 октомври 2020 София 
4-ти семестър СТАЖ 2.11-30.11-2020 Треньорски стаж и практически изпит във ФК 
Изпити 11 декември 2020 София 

 

График на курсовете 7.КУРС за ВРАТАРИ - БФС "В"-ниво

1-ви семестър 16-19 март 2020 София 
1 стаж 23.3-24.4-2020 Треньорски стаж във ФК
2-ри семестър 27 април - 30 април 2020 София 
2 стаж 4.5-22.5-2020  Треньорски стаж във ФК
3-ти семестър 26 май-29 май 2020 София 
3 стаж 1.6-19.6- 2020 Треньорски стаж във ФК
Изпити 26 юни 2020 София 

 

График на курсовете8. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ЛИЦЕНЗ "С"

Занимания 1-2 юни София
Занимания 30 ноември и 1 декември София

 

  График на курсовете 9. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "В"

Занимания 3-4 юни София
Занимания 2-3 декември София

 

  График на курсовете 10. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "А"

Занимания 8-9 юни София
Занимания 7-8 декември София

График на курсовете 11. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА 'ПРО'

Занимания 10-11 юни София
Занимания 9-10 декември София

График на курсовете12. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ФУТЗАЛ

Занимания 25-26 ноември София

 

  График на курсовете 13. ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – Вратари "В" и "А" лиценз

Занимания 23-24 ноември София

 

График на курсовете 14. ИЗПИТИ - ЛИЦЕНЗ 'С'

56 и 57 група 19 февруари София
58 и 59 група 20 февруари София

График на курсовете 15. ИЗПИТИ - ЛИЦЕНЗ 'С', УЕФА 'В' ,УЕФА 'А' ,УЕФА 'ПРО'

Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",вратари 21 февруари София
Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",вратари 23 юни София
Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А" ,УЕФА"ПРО",вратари 27 ноевмри София

БТШФ

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че подаването на документи за участие в курсовете на БТШФ започва 3 месеца преди началото на курса и приключва 1 месец преди началото на курса, след което комисия определя състава на съответната група за обучение и тя се обявява в сайта на Треньорската школа!!!

Документите се подават в офиса на ТШ на адрес:

гр. София 1124, ул. "Иван Асен II", 26 -3 етаж, г-жа Рени Лазарова

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец

/изтегля се от раздела на сайта- БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

19.11.2019:

График на курсовете за подновяване на лиценза:
Продължителност на курсовете /2 дни/

Лиценз "С"
Дати: 2 и 3 декември 2019г.
Начало: 9.00 часа , 2 декември /понеделник/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

Лиценз УЕФА "В"
Дати: 4 и 5 декември 2019г.
Начало: 9.00 часа , 4  декември /сряда/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", Ректорат-зала А5

Лиценз УЕФА "А"
Дати: 9 и 10 декември 2019г.
Начало: 9.00 часа, 9 декември /понеделник/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

Лиценз УЕФА "ПРО"
Дати: 11 и 12 декември 2019г.
Начало: 9.00 часа, 11 декември/сряда/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

За повече информация: тел./факс  02/981-12-46, мобилен: 0888 700 627

2.12.2019:

СПИСЪК НА КУРСИСТИТЕ ПРЕМИНАЛИ УСПЕШНО /издържали/

ИЗПИТ по ФУТБОЛ

от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „С” – Габрово - 56 група

№ по ред

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

1454.

АЙКУТ МУСТАФОВ

1456.

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ

1458.

АНТОН КОСТАДИНОВ

1459.

АСЕН МАРКОВ

1461.

БОЙКО КОСЕВ

1463.

БРАЯН ИВАНОВ

1464.

ВАЛЕНТИН ЯКИМОВ

1465.

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ

1466.

ВИЛИЯН ДЕНЧЕВ

1467.

ВЛАДИСЛАВ МИРЧЕВ

1469.

ГЕОРГИ КОЛЕВ

1470.

ГЕОРГИ КАВРЪКОВ

1473.

ДИМИТЪР ЦОНКОВ

1476.

ЕВГЕНИ РУСЕВ

1478.

ЖИВКО ПАРАШКЕВОВ

1480.

ИВАН КОТЛЯРОВ

1483.

ИВО ХАРИЗАНОВ

1484.

ИЛИЯН ИВАНОВ

1485.

ИЛИЯН ИЛЧЕВ

1486.

ИЛКО ПИРГОВ

1487.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

1488.

ЙОРДАН ХРИСТОВ

1489.

КАЛОЯН КОЕВ

1491.

КРАСИМИР МИХАЙЛОВ

1492.

КРИСТИЯН ОМАЙСКИ

1494.

МАРИО ЙОВОВ

1495.

МАРИЯН ПАНАЙОТОВ

1496.

МАРТИН КОСТАДИНОВ

1497.

МИРОСЛАВ МИТЕВ

1499.

МОНИКА МИХАЛЕВА

1500.

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

1502.

НИКОЛАЙ НАЧЕВ

1504.

РАДОМИР ТОДОРОВ

1505.

РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА

1506.

СВИЛЕН СТЕФАНОВ

1507.

СТЕЛИЯН СРЕДКОВ

1508.

СТИЛИЯН НИКОВ

1509.

ТИХОМИР КЪНЕВ

1511.

ФИЛИП ФИЛИПОВ

1512.

ХРИСТО БАХТАРЛИЕВ

 

СПИСЪК НА КУРСИСТИТЕ ПРЕМИНАЛИ УСПЕШНО /издържали/

ИЗПИТ по ФУТБОЛ

от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „С” – СОФИЯ-57 група

 

№ по ред

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

1514.

АЛЕКСАНДЪР БРАНЕКОВ

1515.

АНГЕЛ МЕТОДИЕВ

1516.

АНТОН ДАМЯНОВ

1517.

БРАНИМИР ИГНАТОВ

1518.

ВАСКО ТИЛЕВ

1520.

ГЕОРГИ МАРЕВ

1521.

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ

1522.

ДИМИТЪР КЕПОВ

1525.

ЙОРДАН СТОЙЧЕВ

1526.

КАЛОЯН НИКОЛОВ

1527.

КОСТАДИН ПЕЙЧЕВ

1528.

КРИСТИЯН ВЕЛИЧКОВ

1530.

КРЪСТИН КЮКОВ

1531.

ЛЮБОМИР ИВАНОВ

1533.

МАРТИН ДЕЧЕВ

1534.

МАРТИН СЕЧКОВ

1535.

НИКОЛАЙ НАКОВ

1537.

РАДОСТИН ДЖОГАНСКИ

1538.

СВЕТОЗАР ГОРЧОВ

1539.

СТАНИСЛАВ МЕХМЕДОВ

1542.

ХРИСТОСЛАВ МЕЧЕВ

1544.

ЯСЕН ДЕЯНОВ

 

СПИСЪК НА КУРСИСТИТЕ ПРЕМИНАЛИ УСПЕШНО /издържали/

ИЗПИТ по ФУТБОЛ

от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „С” –Момчилград - 58 група

№ по ред

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

1545.

АПИП КОНЕДАРЕВ

1546.

АЛЕКСАНДЪР ГРЪНЧАРСКИ

1549.

АНТОН БЕДАЧЕВ

1552.

АКШЪН ЮСРЕФ

1556.

ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ

1557.

ВЕСЕЛИН ФИЛИПОВ

1558.

ГЕОРГИ КАРЕВ

1559.

ГЕОРГИ КАКАЛОВ

1560.

ГРИГОР ГЕОРГИЕВ

1563.

ДИМИТЪР ДЖОНДЖУРОВ

1564.

ДИМИТЪР РАЙКОВСКИ

1565.

ДИМИТЪР РАДОВСКИ

1567.

ЕМИЛ ИВАНОВ

1570.

ЕРСИН ТАХСИН

1571.

ЗДРАВКО КАШЕРОВ

1573.

ЙОРДАН ВЛАШКИ

1574.

КИРИЛ НИКОЛОВ

1576.

КОСТАДИН БЕЙЧЕВ

1577.

КРАСИМИР КОСТАДИНОВ

1579.

КРИСТИЯН МУРДЖЕВ

1581.

ЛЮБОМИР КОЗОВ

1583.

МИЛЕН ХРИСТОВ

1584.

МИНКО ЖИЛКОВ

1585.

МУСТАФА ШЕФКЕТ

1586.

НЕДЕЛИН ПЕТРОВ

1587.

НУРИ МЕХМЕД

1588.

ОЛГГИН АЛИ ЧОБАНОВ

1589.

ПЕТКО ФАНЕВ

1590.

РОСЕН ГЕОРГИЕВ

1591.

РУМЕН ТИНКОВ

1592.

СВЕТОСЛАВ ЖАРДАНОВ

1593.

СТЕФАН ИВАНОВ

1594.

ТЕОДОР НЕЙКОВ

1596.

ХРИСТО НИКОЛОВ

1599.

ЮЛИЯН КОДЖАХРИСТОВ

1600.

ЯНКО ЯНЕВ

 

СПИСЪК НА КУРСИСТИТЕ ПРЕМИНАЛИ УСПЕШНО /издържали/

ИЗПИТ по ФУТБОЛ

от курса  ЗА ЛИЦЕНЗ „С” –София - 59 група и допълнително явили се от предишните групи /56,57,58/ на 6 декемари 2019г.

№ по ред

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

1601.

АБДИ АБДИКОВ

1602.

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ

1603.

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ

1605.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

1606.

ДИМИТЪР БОЖКИЛОВ

1607.

ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ

1608.

ДОНЧО АТАНАСОВ

1610.

ЗДРАВКО ХАДЖИЕВ

1611.

ИВАН ВЪЛЕВ

1613.

КИРИЛ ДИМИТРОВ

1615.

КРАСИМИР ХРИСТОВ

1616.

ЛЮБОМИР БОЖИНОВ

1617.

МИРОСЛАВ АНТОНОВ

1618.

НИКОЛА ВАНГЕЛОВ

1619.

НИКОЛА СТОЯНОВ

1620.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

1621.

НИКОЛАЙ ГОЧКОВ

1622.

НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ

1625.

РАДИ СТАЙКОВ

1626.

РАДОСЛАВ ИВАНОВ

1627.

РОМАН ВАСЕНЕВ

1628.

СТАНИМИР СТОЙКОВ

1629.

СТОЯН СТОЯНОВ

1630.

ФИЛИП ДИМИТРОВ

1631.

ЦВЕТОЗАР МАНОЛОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ - 56 ГРУПА
АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ – 57 ГРУПА
БЕРНАН ШАБАН - 58 ГРУПА
АНГЕЛ АНГЕЛОВ - 58ГРУПА
ЕРВИН ИСМАИЛ - 58ГРУПА

 

 

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 29.11.2019г. /петък/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ


За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ.

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

24.10.2019:

Лицензионни изпити за придобиване на лиценз С -59 група  ще се проведат в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" , блок 70 ,при следния график:

6 декември /петък/ -59 група

ВНИМАНИЕ!!!
- 12:00 часа -футбол /писмен изпит/;

Изпитите: практическа тренировка, дневник на треньора и способности за демонстрация ще бъдат провеждани по места от съответните преподаватели.

Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

14. Правилознание

15. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност.

16. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

17. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

18 . Първа помощ.

19. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

20. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

21. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

22. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА
- UEFA „А“ специализиран /професионални футболисти/-26 група

 • 1.Концепция за развитие на млади футболисти

  • основна идея
  • основни принципи
  • модели за развитие на отделните страни на подготовката
  • етапи на обучение

  2.Начално обучение

  • съдържание на обучението
  • технически, тактически и физически цели на обучението
  • структура на тренировката
  • форми на мач
  • тактически системи
  • игрова философия

  3. Базово обучение

  • съдържание на обучението
  • технически, тактически и физически цели на обучението
  • структура на тренировката
  • форми на мач
  • тактически системи
  • игрова философия

  4. Преходно обучение

  • съдържание на обучението
  • технически, тактически и физически цели на обучението
  • структура на тренировката
  • форми на мач
  • тактически системи
  • игрова философия

  5. Състезателно обучение

  • съдържание на обучението
  • технически, тактически и физически цели на обучението
  • структура на тренировката
  • форми на мач
  • тактически системи
  • игрова философия

  6. Принципи на играта в защита. Философия на играта в зона. Правила на играта в защита /4-4-2/  4-3-3/ 4-5-1/ 5-4-1/

  7.Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.

  8.Тактическа система и схема. Същност, определение, видове системи и схеми.

  9.Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.

  10.Форми на тактиката. Игра чрез пространствено-игрови натиск /“преса в нападение“/ и игра на контраатака.

  11.Същност и характеристика на „пресата“ във футбола.

  12.Пространството като фактор за развитие на тактиката.

  13.Подготовка и провеждане на тренировка. Тренировка в деня на мача и загрявка преди мача.

  14.Периодизация, планиране и управление на тренировъчния процес. Етапи и цикли в подготовката на футболни отбори.

  15.СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
  - Фактори на мускулната сила
  - Методика на силовата подготовка
  - Силова издръжливост
  - Максимална сила
  - Динамична сила
  - Работа за сила в тренировъчния цикъл

  16.ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
  - Видове
  - Фактори на издръжливостта
  - Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности
  - Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл
  17.БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
  - Определение
  - Основни форми
  - Фактори
  - Методика за развиване на бързина, средства и методи
  - Работа за бързина в тренировъчния цикъл

  18.Тренировъчно натоварване във футбола.
  Структура, тренираност и спорна форма.

  19.Игрови профили на футболистите. Показатели и коефициенти

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА - UEFA „В“ лиценз

 1. СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА В ДЮФ НА Р БЪЛГАРИЯ
  - Същност на спортната подготовка по футбол с подрастващи
  - Четири подсистеми – фактори
  - Методи, принципи и средства за обучение и тренировка
  - Организация на процеса на спортна подготовка на
  подрастващи футболисти
  - Планиране, осигуряване, контрол, оценка и отчет
  - Етапи на спортна подготовка

2.  Спортен подбор –критерии, методики, организация


3. Техника на футбола
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи
- Етапи на техническа подготовка


4. Индивидуални  тактически действия в защита
- пласиране
- отнемане
- ситуации 1х1, 1х2


5. Групови тактически действия в защита
- групово пласиране
- групово отнемане
- ситуации числено превъзходство 2х1, числено равенство 2х2, 3х3, 4х4, числена недостатъчност 2х3, 3х4, 4х5


6. Отборна тактика в защита
- философия на игра в зона
- принципи
- зона на пресиране


7. Индивидуална  тактика в нападение
- водене
- преодоляване
- стрелба във вратата
- пазене


8. Групова тактика в нападение
- пласиране
- подаване
- подход към топката след подаване
- характерни тактически комбинации


9. Отборна тактика в нападение
- принципи
- философия на играта в нападение


10. Тактическа система  1-4-3-3


11. Характеристика на атакуващите действия


12. Наблюдение и анализ на мач


13. Координация
- средства
- методи и принципи

14. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила
- Работа за сила в тренировъчния цикъл

15. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности
- Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл


16.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в тренировъчния цикъл


17. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания


18. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие


19. Тренировъчно натоварване във футбола. Структура.
Тренираност и спортна форма.


20. Периодизация, планиране  и програмиране на тренировъчния процес


21. Футболни травми, профилактика в тренировъчния процес


22. Психологически аспекти на отборните дейности


23. Спортно-психологически умения


24. Организация на играта


25. Правила на играта

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА UEFA „А“ лиценз

1. Система и процес за спортна подготовка в ДЮШ. Фактори, средства, методи, форми и организация на процеса.


2. Етапи и осигуряване на системата на спортна подготовка в ДЮФ. Основни задачи. Комплексен контрол и управление.


3.Техническа подготовка.


4.Тактическа подготовка.


5. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес.


6. Принципи на играта в защита /правила при игра в зона 4:4:2/.


7. Тактически принципи. Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.


8. Тактическа система. Тактически схеми в защита и нападение.


9. Игра чрез „преса“ и игра на контраатака.


10. Индивидуално покритие или игра в зона в защита при корнер.


11. Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.


12. Подготовка и провеждане на тренировка.


13. Особености при различните тактически системи в защита и нападение.


14. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.


15. Характеристика на тактическото мислене във футбола.


16. Анализ на футболен мач.

17. Тактическа система  1-3-5-2


18. Предмет и задачи на функционалната диагностика в професионалния футбол.  Основни принципи на клетъчното енергообезпечаване. Анаеробни и аеробни максимални тестове. Основни функционални показатели.


19. Роля на анаеробния и аеробния метаболизъм за реализиране на двигателната дейност в съвременния футбол. Интерпретация на резултатите от функционалните изследвания / анаеробен праг, пулсови тренировъчни зони/.


20. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването – основни компоненти. Видове натоварвания. Същност на оптималните натоварвания.


21. Натоварване. Умора. Възстановяване и свръхвъзстановяване. Тренираност и спортна форма.


22. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

23. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

24.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

25. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

26. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие
27. Биохимични принципи на спортната тренировка.
28. Психологически аспекти на тренировъчната дейност.
29. Психология на футбола.


30. Лидерство.

24.06.2019:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 56 група -гр. Габрово

1-ви семестър: 19-24 август 2019 година 

Курсът ще се проведе в хотел "Мак"-гр. Габрово 

Начало на курса: 13:00 часа на 19 август /понеделник/

 1. АЙКУТ НЕДЖМИДИНОВ МУСТАФОВ
 2. АЛЕКСАНДЪР ДИЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ
 3. АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ МАРИНОВ
 4. АНДЖЕЛО ЛЮДМИЛОВ ГЛУЗОВ
 5. АНТОН ЛЮБЧОВ КОСТАДИНОВ  
 6. АСЕН ЛЮДМИЛОВ МАРКОВ
 7. АХМЕД ЕШРЕФОВ САИДОВ
 8. БОЙКО КОСЕВ КОСЕВ
 9. БОРИСЛАВ ЙОСИФОВ ИВАНОВ
 10. БРАЯН  БОЙКОВ  ИВАНОВ
 11. ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ЯКИМОВ
 12. ВЕСЕЛИН ИГНАТОВ ВАСИЛЕВ
 13. ВИЛИЯН ВЪРБАНОВ ДЕНЧЕВ
 14. ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ МИРЧЕВ
 15. ГЕОРГИ ВЕНЕЛИНОВ БРАТОВАНОВ
 16. ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ КОЛЕВ
 17. ГЕОРГИ ПЕТРОВ КАВРЪКОВ
 18. ГРИГОР МОМЧИЛОВ КАРАМФИЛОВ
 19. ДАНИЕЛ СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
 20. ДИМИТЪР ДОБРОМИРОВ ЦОНКОВ
 21. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
 22. ДИНКО ВЕНЦИСЛАВОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ
 23. ЕВГЕНИ РУСЕВ РУСЕВ
 24. ЕМИЛ МИТКОВ ДИМИТРОВ
 25. ЖИВКО ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ
 26. ЖОРЖ ХРИСТИНОВ ДОБРЕВ
 27. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ КОТЛЯРОВ
 28. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
 29. ИВАН МИНКОВ МАРИНОВ
 30. ИВО ЖОРОВ ХАРИЗАНОВ
 31. ИЛИАН ДРАГАНОВ ИВАНОВ
 32. ИЛИЯН ИЛЧЕВ ИЛЧЕВ
 33. ИЛКО ЕМИЛОВ ПИРГОВ
 34. ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
 35. ЙОРДАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ
 36. КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КОЕВ
 37. КРАСЕН КРАСИМИРОВ ТРИФОНОВ
 38. КРАСИМИР ПЕТКОВ МИХАЙЛОВ
 39. КРИСТИЯН ИВАНОВ ОМАЙСКИ 
 40. КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
 41. МАРИО ЮЛИЯНОВ ЙОВОВ
 42. МАРИЯН КАЛОЯНОВ ПАНАЙТОВ
 43. МАРТИН РАДОСЛАВОВ  КОСТАДИНОВ
 44. МИРОСЛАВ БЕЛЧЕВ МИТЕВ            
 45. МОМЧИЛ ПЕТРОВ МИЛКОВ
 46. МОНИКА ЯНКОВА МИХАЛЕВА
 47. НИКОЛАЙ ДОБРОМИРОВ СТОЯНОВ
 48. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
 49. НИКОЛАЙ НАЧЕВ НАЧЕВ
 50. ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
 51. РАДОМИР ТОДОРОВ ТОДОРОВ
 52. РАДОСТИНА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА
 53. СВИЛЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
 54. СТЕЛИЯН ДЕЯНОВ СРЕДКОВ
 55. СТИЛИЯН НИКОЛАЕВ НИКОВ
 56. ТИХОМИР КРАСИМИРОВ КЪНЕВ
 57. ТИХОМИР НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ
 58. ФИЛИП ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ
 59. ХРИСТО ВАСИЛЕВ БАХТАРЛИЕВ
 60.  

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 56 група -гр. Габрово могат да внесат таксата за обучение по банков път в сметката на БТШФ.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

Внимание! Важно!

Всички разходи по настаняване в хотел / нощувки по време на курса/ и храна са за сметка на Българския футболен съюз и са безплатни за курсистите.


За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

26.06.2019:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 57 група -гр. София

1-ви семестър: 31 август -5 септември 2019 година 

 Курсът ще се проведе в НСА "Васил Левски"-зала "Бекенбауер", блок 70

Начало на курса: 13:30 часа на 31 август /събота/

   

 1. АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ СТОИЛОВ
 2. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БРАНЕКОВ
 3. АНГЕЛ ВАЛЕНТИНОВ МЕТОДИЕВ
 4. АНТОН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ
 5. БРАНИМИР ПЕТРОВ ИГНАТОВ
 6. ВАСКО СТОИЛОВ ТИЛЕВ
 7. ГАЛИН МИТКОВ БОРИСОВ
 8. ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ МАРЕВ
 9. ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
 10. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КЕПОВ
 11. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЧЕРНИРАДЕВ
 12. ЕЛИАС АЛВИС ДЕСИЛВА
 13. ЙОРДАН СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
 14. КАЛОЯН РУМЕНОВ НИКОЛОВ
 15. КОСТАДИН КИРИЛОВ ПЕЙЧЕВ
 16. КРИСТИЯН БОЙЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
 17. КРИСТОФЪР ИВАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
 18. КРЪСТИН ТИХОМИРОВ КЮКОВ
 19. ЛЮБОМИР ДИЯНОВ ИВАНОВ
 20. МАРИЯН НЕНКОВ НАПЛАТАНОВ
 21. МАРТИН БОРИСЛАВОВ ДЕЧЕВ
 22. МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ СЕЧКОВ
 23. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НАКОВ
 24. ПЛАМЕН ПАВЛОВ ГИГОВ
 25. РАДОСТИН СТЕФАНОВ ДЖОГАНСКИ
 26. СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ ГОРЧОВ
 27. СТАНИСЛАВ БИРТАНОВ МЕХМЕДОВ
 28. СТЕФАН ДИМИТРОВ КОШЛУКОВ
 29. СТОЯН ЕНЧЕВ ТОМЧЕВ
 30. ХРИСТОСЛАВ ГОРАНОВ МЕЧЕВ
 31. ЯНКО ТОДОРОВ ЯНКОВ
 32. ЯСЕН САШКОВ ДЕЯНОВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 57 група -гр. София могат да внесат таксата за обучение по банков път в сметката на БТШФ.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

За повече информация:

Внимание! Важно!

Всички разходи по настаняване в хотел / нощувки по време на курса/ и храна са за сметка на Българския футболен съюз и са безплатни за курсистите.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

24.06.2019:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 58 група -гр. Момчилград

1-ви семестър: 9-14 септември 2019 година 

Курсът ще се проведе в-гр. Момчилград

хотел-ресторант "Конак"

Начало на курса: 13:00 часа на 9 септември /понеделник/

 1. АБИП АБИПОВ КОНЕДАРЕВ
 2. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГРЪНЧАРСКИ
 3. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
 4. АНДРИАН ЮЛИАНОВ СЮРДЖИЕВ
 5. АНТОН ДИМИТРОВ БЕДАЧЕВ
 6. АНТОН МИТКОВ ДОНЧЕВ
 7. АТАНАС КОСТАДИНОВ ЧИЧКОВ
 8. АШКЪН МУХАМЕД ЮСРЕФ
 9. БЕРНАН БАСРИ ШАБАН
 10. БЛАГОВЕСТ ТОДОРОВ ЗАЙЦЕВ
 11. БОРИСЛАВ ИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ
 12. ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ПЕНЕВ
 13. ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ФИЛИПОВ
 14. ГЕОРГИ БОНЧЕВ КАРЕВ
 15. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КАКАЛОВ
 16. ГРИГОР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
 17. ДЖЕМ АЛИ БАЙРАКТАР
 18. ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ ТАБАКОВ
 19. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЖОНДЖУРОВ
 20. ДИМИТЪР МАРИНОВ РАЙКОВСКИ
 21. ДИМИТЪР ПЕТРОВ РАДОВСКИ   
 22. ЕМИЛ АТАНАСОВ ОВЧАРОВ
 23. ЕМИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
 24. ЕНВЕР ОРХАН ХАМИД
 25. ЕРВИН ЕРДИНЧ ИСМАИЛ
 26. ЕРСИН НУРЕТТИНОВ ТАХСИН
 27. ЗДРАВКО КЪНЧЕВ КАШЕРОВ
 28. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВЛАШКИ
 29.  КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
 30. КИРИЛ КРУМОВ ГЕОРГИЕВ
 31. КОСТАДИН АТАНАСОВ БЕЙЧЕВ
 32. КРАСИМИР ЗЛАТКОВ КОСТАДИНОВ
 33. КРАСИМИР КОСТАДИНОВ СУРГУЧЕВ
 34. КРИСТИЯН МАРИНОВ МУРДЖЕВ
 35. КРИСТИЯН ПЕТРОВ МОСКОВ
 36. ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КОЗОВ
 37. ЛЮБОМИР РУМЕНОВ ЙОРДАНОВ
 38. МИЛЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ
 39. МИНКО ЛЮБЕНОВ ЖИЛКОВ
 40. МУСТАФА СЕВДИ ШЕФКЕТ
 41. НЕДЕЛИН АТАНАСОВ ПЕТРОВ
 42. НУРИ АХМЕД МЕХМЕД
 43. ОЛГИН АЛИ ЧОБАНОВ
 44. ПЕТКО КОНСТАНТИНОВ ФАНЕВ
 45. РОСЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ              
 46. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТИНКОВ
 47. СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ ЖАРДАНОВ
 48. СТЕФАН ГОШЕВ ИВАНОВ
 49. ТЕОДОР НИКОЛАЕВ НЕЙКОВ
 50. ФИЛИП ИВАНОВ БАТКАДЖОВ
 51. ХАЙРИ КАДИРОВ ХАДЖИЕВ
 52. ХРИСТО КРАСИМИРОВ НИКОЛОВ
 53. ХРИСТОС МИХАЙЛОВ ДОКОВ
 54. ЪРФАН АХМЕД СЮЛЕЙМАН
 55. ЮЛИЯН БИСЕРОВ КОДЖАХРИСТОВ
 56. ЯНКО НЕДЯЛКОВ ЯНЕВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 58 група -гр. Момчилград могат да внесат таксата за обучение по банков път в сметката на БТШФ.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

Внимание! Важно!

Всички разходи по настаняване в хотел / нощувки по време на курса/ и храна са за сметка на Българския футболен съюз и са безплатни за курсистите.


За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

26.06.2019:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 59 група -гр. София

1-ви семестър: 16 -21 септември 2019 година 

 Курсът ще се проведе в НСА "Васил Левски"-зала "Бекенбауер", блок 70

Начало на курса: 13:30 часа на 16 септември /понеделник/

   

 1. АБДИ АБДИ АБДИКОВ
 2. АЛЕКСАНДЪР ВЕНЦИСЛАВОВ СТОЯНОВ
 3. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МАНОЛОВ
 4. ВЕСЕЛИН РУСЕВ МИТЕВ
 5. ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
 6. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ БОЖКИЛОВ
 7. ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ЦВЕТАНОВ
 8. ДОНЧО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ
 9. ЖИВКО СТОЙКОВ ЖЕЛЕВ
 10. ЗДРАВКО СТОЯНОВ ХАДЖИЕВ
 11. ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ
 12. КАЛИН НЕДЯЛКОВ СТОЯНОВ
 13. КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
 14. КРАСИМИР АНДОНОВ БАКАЛОВ
 15. КРАСИМИР ХРИСТОВ ХРИСТОВ
 16. ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ БОЖИНОВ
 17. МИРОСЛАВ БУДЬОНИЕВ АНТОНОВ
 18. НИКОЛА КРАСИМИРОВ ВАНГЕЛОВ
 19. НИКОЛА МАНЕВ СТОЯНОВ
 20. НИКОЛАЙ ВЪЛЕВ ПЕТРОВ
 21. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГОЧКОВ
 22. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
 23. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЯПРАКОВ
 24. ПЛАМЕН МИХОВ ПЕТКОВ
 25. РАДИ СТАЙКОВ СТАЙКОВ
 26. РАДОСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
 27. РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСЕНОВ
 28. СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ
 29. СТОЯН  ИЛИЕВ СТОЯНОВ
 30. ФИЛИП МАРИОВ ДИМИТРОВ
 31. ЦВЕТОЗАР ТОШКОВ  МАНОЛОВ
 32. ЦВЕТОМИР ИВЕЛИНОВ ЦОНКОВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 59 група -гр. София могат да внесат таксата за обучение по банков път в сметката на БТШФ.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

За повече информация:

Внимание! Важно!

Всички разходи по настаняване в хотел / нощувки по време на курса/ и храна са за сметка на Българския футболен съюз и са безплатни за курсистите.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

12.06.2019:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A","Треньори на вратари", "Кондиционни треньори"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 1 юли 2019г. /понеделник/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Конспекти за изпитите ще намерите по-надолу в сайта.

Внимание!!! Важно!!!

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ

или 0888 700 627

 

6.06.2019:

Конспект
за теоретичен изпит за кондиционни треньори – В ниво

1.Физическа кондиция във футбола (Ю. Николов, Юл. Карабиберов)
-Определение
-Структура
-Закономерности и принципи


2. Фитнес анализ на футболен мач (Ю. Николов)
-Индивидуални позиционни и отборни обеми на различните видове бягане
-Производство на енергия и метаболитни реакции по време на мач
-Умора по време на футболен мач
-Физически фактори за представянето и бъдещи потребности


3. Спортната тренировка като адаптационен процес (Д.Дашева, Л. Димитров)
-Основни понятия
-Фази и стадии на адаптационния процес при физическо натоварване
-Тренировката като процес на управление


4. Натоварване, умора, възстановяване (Д. Дашева)
-Същност на тренировъчното натоварване
-Структура на тренировъчното натоварване
Същност на оптималните натоварвания и видове натоварвания
-Умора и възстановяване


5. Контрол и оценка на тренировъчното натоварване (Д. Дашева)
-Компоненти на натоварването
-Контрол и оценка на натоварването в тренировъчното занимание
-Контрол и оценка на натоварването в микроцикъла
-Контрол и оценка на натоварването в мезоцикъла
-Контрол и оценка на натоварването в макроцикъла


6. Средства, методи и принципи на кондиционна подготовка (Л. Димитров)
-Средства
-Методи
-Принципи


7. Теория и методика на тренировката за сила (Ю. Николов, М. Мадански,  Юл. Карабиберов, М. Гъдев)
-Основни понятия
-Фактори на мускулната сила
-Методика и методи за развиване на различните видове сила
Тестове за контрол и оценка


8. Стабилизация и мускулно укрепване (Юл. Карабиберов, Ю. Николов)
-Превантивно – стабилизиращи упражнения
-Упражнения за мобилност
-Упражнения за баланс и равновесна устойчивост - проприоцепция
-Прерастване на превантивно – стабилизиращите упражнения във функционално – координационни средства  във футбола


9. Теория и методика на тренировката за издръжливост (М. Гъдев, Ю. Николов, Пл. Нягин)
-Основни понятия
-Фактори на издръжливостта
-Методика и методи за развиване на издръжливостта
-Тестове за контрол и оценка


10. Аеробен капацитет и аеробна мощ  (Ю. Николов, Ал. Димитров)
-Основни понятия
-Зони на натоварване
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на аеробния капацитет
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на аеробната мощ
-Тестове за контрол и оценка на аеробния капацитет и аеробната мощ

11.  Експлозивен капацитет и експлозивна мощ във футбола (Ю. Николов, Ал. Димитров)
-Основни понятия
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на експлозивния капацитет
-Средства, методи и видове тренировки за развитие на експлозивната мощ
-Тестове за контрол и оценка на експлозивния капацитет и експлозивната мощ


 12. Аеробна тренировка във футбола (Ю. Николов)
-Аеробна тренировка с ниска интензивност
-Аеробна тренировка с умерена интензивност
-Аеробна тренировка с висока интензивност


13.Анаеробна тренировка във футбола (Ю. Николов)
-Развиваща тренировка за скоростна издръжливост
-Поддържаща тренировка за скоростна издръжливост
-Тренировка за бързина


14. Теория и методика на тренировката за бързина (Я. Екимов)
-Основни понятия
-Фактори на бързината
-Методика и методи за развиване на бързината
-Тестове за контрол и оценка


15. Теория и методика на тренировката за координация и ловкост (М. Гъдев, Л. Димитров, Пл. Нягин)
-Основни понятия
-Фактори на координацията
-Методика и методи за развиване на координацията


 16. Интермитентно натоварване (Ю. Николов)
-Определение и същност
-Максимална аеробна скорост
-Видове интермитентни натоварвания
-Симулиране на футболно кондиционни игри чрез интермитентно натоварване


 17. Класификация на средствата за кондиционна подготовка и кондиционните тренировки във футбола (Ю. Николов)
-Средства за кондиционна подготовка
-Видове кондиционни тренировки


 18.Тренировка в деня на мача и разгряване преди тренировка и мач (Н. Юруков)
-Тренировка в деня на мача
-Разгряване преди тренировка
-Разгряване преди мач


19. Атлетическо представяне във футбола (Т. Нойберт)


 20. Комплексни функционални изследвания във футбола (Ст. Цветков)
-Основни понятия
-Методики
-Нормативни таблици за оценка на функционалната подготвеност

21. Периодизация на физическата кондиция във футбола (Ю. Николов, М. Мадански)
-Съвременни тенденции в разработването на технологии за кондиционна подготовка
-Модели за кондиционна подготовка
-Планиране на кондиционната подготовка през подготвителния период (Ю. Николов)
-Кондиция в етапите на подготвителния период
-Периодизация – 6 седмичен цикъл
-Периодизация – 7 седмичен цикъл
-Планиране на кондиционната подготовка през състезателния период (Ю. Николов)
-Кондиция при  мач събота – събота в седмичния цикъл
-Кондиция при мачове събота – сряда – събота в седмичния цикъл
--Периодизация – 6 седмичен цикъл
Периодизация – 4 седмичен цикъл
-Периодизация – 3 седмичен цикъл


 22. Кондиция и психология
- Управление на мотивацията (Т. Янчева)


23. Кондиция (Д. Димитрова)
-Хранене
-Биологично стимулиране
-Физикално възстановяване


 24. Периодизация по време на растежа (Ю. Николов)


 25. Физическо натоварване по време на растежа (Ю. Николов)
-Биологическа и календарна възраст
-Модели на развитие на физическите качества


 26.Сенситивни периоди за развитие на физическите качества (Ю. Николов)
-Определение
-Сенситивни периоди за развитие на:
-Координация и ловкост
-Бързина и скорост
-Издръжливост
-Сила
-Гъвкавост


 27.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа начално обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


28.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа базово обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


29. Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа преходно обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми


30.Развитие на физическите качества на млади играчи в етапа състезателно обучение (Ю. Николов)
-Характеристика на играчите
-Цели на физическото развитие
-Фази на тренировката
-Брой тренировки и тренировъчни обеми

 

12.04.2019:

Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

14. Правилознание

15. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност.

16. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

17. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

18 . Първа помощ.

19. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

20. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

21. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

22. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА - UEFA „В“ лиценз

 1. СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА В ДЮФ НА Р БЪЛГАРИЯ
  - Същност на спортната подготовка по футбол с подрастващи
  - Четири подсистеми – фактори
  - Методи, принципи и средства за обучение и тренировка
  - Организация на процеса на спортна подготовка на
  подрастващи футболисти
  - Планиране, осигуряване, контрол, оценка и отчет
  - Етапи на спортна подготовка

2.  Спортен подбор –критерии, методики, организация


3. Техника на футбола
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи
- Етапи на техническа подготовка


4. Индивидуални  тактически действия в защита
- пласиране
- отнемане
- ситуации 1х1, 1х2


5. Групови тактически действия в защита
- групово пласиране
- групово отнемане
- ситуации числено превъзходство 2х1, числено равенство 2х2, 3х3, 4х4, числена недостатъчност 2х3, 3х4, 4х5


6. Отборна тактика в защита
- философия на игра в зона
- принципи
- зона на пресиране


7. Индивидуална  тактика в нападение
- водене
- преодоляване
- стрелба във вратата
- пазене


8. Групова тактика в нападение
- пласиране
- подаване
- подход към топката след подаване
- характерни тактически комбинации


9. Отборна тактика в нападение
- принципи
- философия на играта в нападение


10. Тактическа система  1-4-3-3


11. Характеристика на атакуващите действия


12. Наблюдение и анализ на мач


13. Координация
- средства
- методи и принципи

14. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила
- Работа за сила в тренировъчния цикъл

15. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности
- Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл


16.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в тренировъчния цикъл


17. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания


18. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие


19. Тренировъчно натоварване във футбола. Структура.
Тренираност и спортна форма.


20. Периодизация, планиране  и програмиране на тренировъчния процес


21. Футболни травми, профилактика в тренировъчния процес


22. Психологически аспекти на отборните дейности


23. Спортно-психологически умения


24. Организация на играта


25. Правила на играта

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА UEFA „А“ лиценз

1. Система и процес за спортна подготовка в ДЮШ. Фактори, средства, методи, форми и организация на процеса.


2. Етапи и осигуряване на системата на спортна подготовка в ДЮФ. Основни задачи. Комплексен контрол и управление.


3.Техническа подготовка.


4.Тактическа подготовка.


5. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес.


6. Принципи на играта в защита /правила при игра в зона 4:4:2/.


7. Тактически принципи. Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.


8. Тактическа система. Тактически схеми в защита и нападение.


9. Игра чрез „преса“ и игра на контраатака.


10. Индивидуално покритие или игра в зона в защита при корнер.


11. Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.


12. Подготовка и провеждане на тренировка.


13. Особености при различните тактически системи в защита и нападение.


14. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.


15. Характеристика на тактическото мислене във футбола.


16. Анализ на футболен мач.

17. Тактическа система  1-3-5-2


18. Предмет и задачи на функционалната диагностика в професионалния футбол.  Основни принципи на клетъчното енергообезпечаване. Анаеробни и аеробни максимални тестове. Основни функционални показатели.


19. Роля на анаеробния и аеробния метаболизъм за реализиране на двигателната дейност в съвременния футбол. Интерпретация на резултатите от функционалните изследвания / анаеробен праг, пулсови тренировъчни зони/.


20. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването – основни компоненти. Видове натоварвания. Същност на оптималните натоварвания.


21. Натоварване. Умора. Възстановяване и свръхвъзстановяване. Тренираност и спортна форма.


22. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

23. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

24.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

25. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

26. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие
27. Биохимични принципи на спортната тренировка.
28. Психологически аспекти на тренировъчната дейност.
29. Психология на футбола.


30. Лидерство.

7.06.2019:

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА НА КУРС
ЗА „ТРЕНЬОРИ НА ВРАТАРИ”, „В” НИВО-3-та група

1. Отбрана на пространството пред вратата при центрирания и подавания по вертикала
- Принципи
- Методика на обучение
- Детайли върху които трябва да акцентираме
Лектор: ВОЛКАН ЮНЛУ

2.Единоборства на вратаря
- Въздушни и на  земята
- 1 на 1 с крак и глава извън наказателното поле
- 1 на 1 в различните зони на наказателното поле
- Принципи и методика на обучение
Лектор: ВОЛКАН ЮНЛУ

3.Еволюцията в играта на вратаря и последиците за тренировъчният процес
- Анализ на съвременните тенденции в играта на вратаря
- Акцентите в обучението на млади вратари
- Комплексна тренировка
Лектор: ВОЛКАН ЮНЛУ

4. ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ВРАТАРЯ

 • Промени в тренировката, техника, тактика, кондиция и психология, екипировка
 • Ловене на топката(„W“, „Cup“, „Scoop“ – нова техника)
 • Плонжиране – описание на техниката, анализ и критерии
 • Избиване – с ръце и крака
 • Вкарване на топката с крак и ръка – видове хвърляния с ръка
 • Игра при върната топка – фактори и възможности за действие на вратаря

-Даниел Димов-НСА

5. ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ВРАТАРЯ

 • Въведение, основни понятия – позициониране на вратаря
 • Основни принципи на пласиране на защитниците
 • Систематика на тактиката:
 • ИТД – при стрелба във вратата, при ситуация 1 на 1, при наказателен удар,
 • КТД – фазова структура на игра при ъглов удар

Тактическо поведение по отношение на тактическата схема и комуникация на вратаря
-Даниел Димов-НСА

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКА

 • Въведение, Видове тренировки
 • Структура и съдържание на индивидуалната тренировка
 • Основни изисквания в отделните части на тренировката

-Даниел Димов-НСА

7. ПРОГРАМА за РАЗВИТИЕ на ВРАТАРИ в ДЮШ
- Илия Иванов-Ботев Пд

8. Анализ на допуснатите голове /вратари в професионалния футбол/
- Илия Иванов-Ботев Пд

9. СЪЩНОСТ И НАСОЧЕНОСТ НА НЕСПЕЦИФИЧНАТА КОНДИЦИОННА ПОДГОТОВКА ВЪВ ФУТБОЛА ПРИ ВРАТАРИ
- проф. МАРИН  ГЪДЕВ-НСА

10. Психологическа подготовка на вратаря
- проф. Татяна Янчева-НСА

11. Психологически основи на подбора във футбола. Психоспортограма               
гл. ас. Иван Иванов, доктор-НСА

12. Съвременни тенденции при играта на вратаря
- Веселин  Яневски-ПФК ЦСКА

13.  Качества-бързина и ловкост
- проф. Даниела Дашева-НСА

14. Спортен травматизъм, първа помощ
- доц. д-р Здравко Стефанов-НСА

15. Анализ на игровите действия на вратаря
- Валентин Захариев-ПФК Левски

16. Комплексна подготовка на вратари 15-17-19 годишни
- Мирослав Митев-ПРО

15.05.2019:

График на курсовете за подновяване на лиценза:
Продължителност на курсовете /2 дни/

Лиценз "С"
Дати: 3 и 4 юни 2019г.
Начало: 9.00 часа , 3 юни /понеделник/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

Лиценз УЕФА "В"
Дати: 5 и 6 юни 2019г.
Начало: 9.00 часа , 5  юни /сряда/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", РЕКТОРАТ, зала А5

Лиценз УЕФА "А"
Дати: 10 и 11 юни 2019г.
Начало: 9.00 часа, 10 юни /понеделник/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

Лиценз УЕФА "ПРО"
Дати: 12 и 13 юни 2019г.
Начало: 9.00 часа, 12 юни /сряда/
Място на провеждане: НСА "Васил Левски", бл. 70, зала "Бекенбауер"

За повече информация: тел./факс  02/981-12-46, мобилен: 0888 700 627

 

7.05.2019:

Изпити за лиценз "С“ -53, 54 и 55 група  ще се проведат на при следния график в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски".

27 май 2019 /понеделник/ - 53 група

28 май 2019 /вторник/ - 54 група

29 май 2019 /сряда/ - 55 група

Изпитите ще протекат при следната организация:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/ ;
- 12.00 часа - дневник на треньора;
- 13.00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ.


20.02.2019:

С П И С Ъ К
НА ПРИЕТИ ЗА КУРС УЕФА „А“ ЛИЦЕНЗ – 27-МА ГРУПА
ЗА ТРЕНЬОРИ С ВАЛИДЕН УЕФА“В“ ЛИЦЕНЗ

начало на учебните занятия

18 март /понеделник/ 13:30 часа в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски", Студентски град, София, блок 70

Каним курсистите в 12 часа за раздаване на екипировка, настаняване в хотелската част на блок 70 и обяд

 1. АЛЕКСАНДЪР ЗАХАРИЕВ           
 2. АЛЕКСАНДЪР ЦАРЕВСКИ                      
 3. ВАЛЕНТИН КОЛЕВ                       
 4. ВИКТОР  ДИМИТРОВ                  
 5. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ             
 6. ДАНАИЛ  ЖЕЛЯЗКОВ                              
 7. ДАНАИЛ ИВАНОВ                         
 8. ЕМИЛ ИВАНОВ                                         
 9. ЙОРДАН ВЪРБАНОВ                               
 10. ЛЪЧЕЗАР ДАФКОВ                                   
 11. ЛЪЧЕЗАР РУСЕВ              
 12. МАРИН  СТЕФАНОВ                                
 13. МЕТОДИ АТАНАСОВ                   
 14. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ                   
 15. НИКОЛА ПЕШЕВ                           
 16. НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ                          
 17. ПАВЛИН ТОДОРОВ                                 
 18. ПЕТЪР КАРАЧОРОВ                    
 19. ПЕТЪР КРЪСТЕВ                         
 20. РАДОСТИН АЛЕКСАНДРОВ       
 21. РОСЕН ТОНЕВ                                          
 22. СВЕТОСЛАВ КАЛАМОВ               
 23. СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ              
 24. СТОЯН АНГЕЛОВ                         
 25. ЧАВДАР СЛАВКОВ                       
 26. ЮЛИЯН СПАСОВ                          

Резерви:

 1. ГЕОРГИ ИВАНОВ
 2. ВАСИЛ ГЪРКОВ
 3. ХРИСТО ПЪПАНОВ
 4. ЕМИЛ ШАЛАМАНОВ                     

Комисия:    
Председател :проф. Лъчезар Димитров
доц. Юри Николов

          

Приетите курсисти за УЕФА „А“ -27 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 8.03.2019г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

18.02.2019:

С П И С Ъ К
НА  ПРИЕТИ  ЗА КУРС УЕФА „В“ ЛИЦЕНЗ – 38-МА ГРУПА
ЗА ТРЕНЬОРИ С ВАЛИДЕН ЛИЦЕНЗ „С“

начало на учебните занятия

5 март /вторник/ 13:30 часа в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски", Студентски град, София, блок 70

Каним курсистите в 12 часа за раздаване на екипировка, настаняване в хотелската част на блок 70 и обяд

 1. АТАНАС САВОВ                            
 2. БИСЕР ЗЛАТИНСКИ                                
 3. БОРИС КОНДЕВ                           
 4. ВАСИЛ СТЕФАНОВ                                  
 5. ГЕОРГИ СТОЯНОВ                                  
 6. ГЕОРГИ ИВАНОВ                
 7. ГЕОРГИ АТАНАСОВ                                 
 8. ДОБРИН ОРЛОВСКИ                   
 9. ЕРАЙ САЛИФ                                             
 10. ИВАН ДИМИТРОВ            
 11. ИВАН КУНЧЕВ                                           
 12. ИЛИЯН ИВАНОВ                           
 13. КАЛИН ЦОЛОВ                              
 14. КАЛОЯН ЗАРЧОВ              
 15. КРАСИМИР ИВАНОВ                               
 16. ЛЮБОМИР ЛИЧКОВ                     
 17. МАРИН ДРУМЕВ                           
 18. МАРТИН МЕТОДИЕВ                              
 19. МИРОСЛАВ ТОДОРОВ                
 20. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ                 
 21. ПЕТЪР КРЪСТЕВ                         
 22. СИМЕОН ГАНЧЕВ                         
 23. СЛАВИ ШОПОВ                                         
 24. ТОДОР ГЕОРГИЕВ                       
 25. ЦАНКО ЧАУШЕВ

 

Резерви:

 1. РАДОСЛАВ ДЖУГДАНОВ           
 2. НИКОЛАЙ ДОЙНОВ                     
 3. ВЛАДИМИР ЛИЛОВ                                  
 4. ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛОВ                 
 5. ПАВЕЛ ПАВЛОВ                            

Комисия:    
Председател :проф. Лъчезар Димитров
доц. Юри Николов

          

Приетите курсисти за УЕФА „В“ -38 ГРУПА трябва да внесат пълната такса за обучение по банков път в сметката на БТШФ до 1.03.2019г.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено в същия срок на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

18.02.2019:

Изпитна сесия за лиценз "С",УЕФА "В", УЕФА "A"/ неявили се на редовна сесия и поправителна сесия /, както и за студенти завършили НСА „Васил Левски“ - специалност "ФУТБОЛ" ще се проведе на 1 март 2019г. /петък/ в зала "Бекенбауер" на НСА "Васил Левски" при следния график:
- 10:00 часа -футбол /писмен изпит/;
- 12:00 часа -правила на играта;
- 13:00 часа - дневник на треньора; /анализ на мач - само за УЕФА "А" лиценз/
- 14:00 часа - способности за демонстрация /да се носи пълна футболна екипировка, включително футболни обувки за терен с изкуствена трева/;

Конспекти за изпитите ще намерите по-надолу в сайта.

Необходима е предварителна заявка в БТШФ за участие в изпита.
За повече информация: телефон 02/981 12 46 - БТШФ

или 0888 700 627

9.01.2019:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 53 група -гр. София

1-ви семестър: 4-9 февруари 2019 година 

 Курсът ще се проведе в НСА "Васил Левски"-зала "Бекенбауер", блок 70

Начало на курса: 13:00

   

 1. АЛЕКСАНДЪР  ПЕТРОВ
 2. АНАТОЛИ  ЗАРКОВ
 3. АНГЕЛ  ГЕОРГИЕВ
 4. ВЛАДИМИР  НАЙДЕНОВ
 5. ВЛАДИСЛАВ  ЯНЕВ
 6. ГЕОРГИ  БАЧЕВ
 7. ДИМИТЪР  РУЙЧЕВ
 8. ЕЛИДИАНО  ЛИМА
 9. ЕМИЛ   КАЗАЛИЕВ
 10. ЕМИЛ   АСЕНОВ
 11. ИВАН   ХРИСТОВ
 12. ИВАН ЧВОРОВИЧ
 13. ЙОРДАН  БАНКОВ
 14. ЙОРДАН   ЙОРДАНОВ
 15. КОСТАДИН   КАЦИМЕРСКИ
 16. ЛЮБОМИР   КУМБАРОВ
 17. МАРИН  ЗЛАТКОВ
 18. МАРИО   ХАДЖИЕВ
 19. МАРИО   МИТОВ
 20. МАРИЯН   ВАСИЛЕВ
 21. НИКОЛАЙ  НИКОЛОВ
 22. РУМЕН   РАНГЕЛОВ
 23. СТАНИСЛАВ   СТОЯНОВ
 24. ТЕОДОР  РАЧЕВ
 25. ТИХОМИР   ИГНАТОВ
 26. ТОДОР   ПАШЕЕВ
 27. ТОМИСЛАВ   ОЛЕГОВ
 28. ЮЛИЯН   ЛЕВАШКИ
 29. ЯВОР   ЙОРДАНОВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 53 група -гр. София могат да внесат таксата за обучение на две вноски по банков път в сметката на БТШФ.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

За повече информация:

Внимание! Важно!

Всички разходи по настаняване в хотел / нощувки по време на курса/ и храна са за сметка на Българския футболен съюз и са безплатни за курсистите.

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

 

9.01.2019:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 54 група -гр. Габрово

1-ви семестър: 11-16 февруари 2019 година 

Курсът ще се проведе в хотел "Мак"-гр. Габрово 

Начало на курса: 13:00

 1. АНТОНИЙ  БАЛЪКОВ
 2. АТАНАС  ЕФТИМОВ
 3. БОЯН   НИКОЛОВ
 4. ВЕНЦИСЛАВ  ВЕЛИНОВ
 5. ВЛАДИМИР  КИРИЛОВ
 6. ГЕОРГИ  КИРИЛОВ
 7. ДАНИЕЛ   ЗАХАРИЕВ
 8. ДАНИЕЛ   ХРИСТОВ
 9. ДЕНИСЛАВ   КАЛБАНОВ
 10. ДЕЯН  МИНЕВ
 11. ДИМИТЪР  СТОЙКОВ
 12. ДИЯН   ДИМОВ
 13. ЕВГЕНИ   АЛЕКСАНДРОВ
 14. ИВАЙЛО   ДИМОВ
 15. ИВАН   АЛЕКСИЕВ
 16. ИВАН   ИВАНОВ
 17. ИВЕЛИН   ЦЕКОВ
 18. ИЛИАН   ТОСУНОВ
 19. ИЛИЯ   КЪНЧЕВ
 20. ИСКРЕН   ПИСАРОВ
 21. КАЛОЯН   КАЛЧЕВ
 22. КАЛОЯН   ГЕОРГИЕВ
 23. КОСТА   ЯНЕВ
 24. КРАСИМИР   ЕКИМОВ
 25. КРИСТИЯН   ПАВЛОВ
 26. ЛЮБОМИР  ИВАНОВ
 27. МАНОЛ   ПЕТРОВ
 28. МАРИН    ПЕНДОВ
 29. МАРТИН   МЛАДЖОВ
 30. МАРТИН   ЛЮБОМИРОВ
 31. МАРТИН   КОВАЧЕВ
 32. МАРТИН   АНГЕЛОВ
 33. МЕТОДИ   АСЕНОВ
 34. МИЛЕН   НИКОЛОВ
 35. МИРОСЛАВ   ИВАНОВ
 36. НИКОЛАЙ   ХРИСТОВ
 37. ПЕТЪР   ВАНКОВ
 38. ПЛАМЕН  КОЛЕВ
 39. ПЛАМЕН   АНГЕЛОВ
 40. СЕМИХ   АЛИ
 41. СТАНИСЛАВ   АНТОНОВ
 42. СТЕФАН   СТОЙЧЕВ
 43. СТОЙЧО  ГАНЧЕВ
 44. ТАМЕР   ХАЛИЛ
 45. ХРИСТИЯН   КОЖУХАРОВ
 46. ЦВЕТАН   ПЕТРОВ
 47. ЦВЕТАН   РАЙКОВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 54 група -гр. Габрово могат да внесат таксата за обучение на две вноски по банков път в сметката на БТШФ.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

Внимание! Важно!

Всички разходи по настаняване в хотел / нощувки по време на курса/ и храна са за сметка на Българския футболен съюз и са безплатни за курсистите.


За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

9.01.2019:

С П И С Ъ К

НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС

НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 55 група -гр. София

1-ви семестър: 18-23 февруари 2019 година 

 Курсът ще се проведе в НСА "Васил Левски"-зала "Бекенбауер", блок 70

Начало на курса: 13:00

   

 1. АЛЕКСАНДЪР  СТАНОЕВ
 2. АТАНАС  АНДРЕЕВ
 3. БОЯН  ИВАНОВ
 4. БОЯН  ЦАЙКИН
 5. ВАСИЛ   ВЕЛЕВ
 6. ВАСИЛ   КИРОВ
 7. ГЕОРГИ   КОРУДЖИЕВ
 8. ДИМИТЪР   ТАСЕВСКИ
 9. ИВАН  МЕЧКАРОВ
 10. ИВАН   ГЕМЕДЖИЕВ
 11. КАЛИН   ГЕОРГИЕВ
 12. КАЛОЯН   КАРАДЖИНОВ
 13. КАЛОЯН   ДРЕНКОВ
 14. КАЛОЯН  ЯНКОВ
 15. КИРИЛ   МИХАЙЛОВ
 16. ЛЮБОМИР   ЛЮБЕНОВ
 17. МАРТИН   НИКОЛОВ
 18. МАРТИН   ДИМОВ
 19. МИЛАН   КОПРИВАРОВ
 20. МИЛЕН   ВЛАХОВ
 21. МОМЧИЛ   ИВАНОВ
 22. НИКОЛАЙ  БОТУШАНОВ
 23. НИКОЛАЙ   НИКОЛОВ
 24. ПЕТЪР  ВАСИЛЕВ
 25. ПЕТЪР  КЮМЮРДЖИЕВ
 26. ПЕТЪР  ДИМИТРОВ
 27. ПЛАМЕН   ПЕЕВ
 28. РУМЕН   МИЛЧЕВ
 29. СТАНИСЛАВ   СИМОВ
 30. ТИХОМИР   КРУМОВ
 31. ХРИСТО   ЛЕФТЕРОВ

 

БФС-БТШФ
РАЙФАЙЗЕНБАНК
гр. СОФИЯ              
Клон БЪЛГАРИЯ          
УЛ. “ГОГОЛ” 18-20
IBAN – BG91RZBB91551060027820

BIC - RZBBBGSF

Приетите курсисти за НАЦИОНАЛЕН "С" лиценз - 55 група -гр. София могат да внесат таксата за обучение на две вноски по банков път в сметката на БТШФ.
Сканирано копие от платежното нареждане трябва да бъде изпратено на г-жа Рени Лазарова-БТШФ и да получат потвърждение,  като се обадят на телефона и, че копие от платежното нареждане е получено.
Курсист, който не заплати пълната такса в посочения срок се счита за отказал се и на негово място се поканва съответната резерва.
Оригиналното платежно нареждане трябва да бъде представено в първия учебен ден.
Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/

Курсистите да носят пълна футболна екипировка за практическите занимания, включително спортни обувки за изкуствена трева или зала.

Внимание! Важно!

Всички разходи по настаняване в хотел / нощувки по време на курса/ и храна са за сметка на Българския футболен съюз и са безплатни за курсистите.


За повече информация:

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 02/981 12 46 или 0888 700 627
e-mail: office@bfcs.bg

МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ в КУРС - по образец / от раздела на сайта БИБЛИОТЕКА- Документи за кандидатстване/

КЪМ МОЛБАТА СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома за образование /ксерокопие/.
2. Диплома за треньорски лиценз /ксерокопие/.
3. Лиценз на Български футболен съюз /ксерокопие/.
4. Автобиография - /европейски формат/ - CV.
5. Документи за дейност като треньор в България или други страни,
заверени с подпис на законен представител.
6. Медицинско свидетелство, заверено с подпис и печат от следните специалисти: Очен, УНГ, Кардиолог, Невролог, Хирург и Ортопед.
7. Свидетелство за съдимост.
8. Свидетелство за владеене на чужди езици.
9.Четири снимки с размери 2,5/3 см.
10.Ксерокопие на личната карта-лице и гръб
11. "А"- Декларация. "Б"-Декларация за съгласие за обработка на личните данни
12. Личен формуляр.

 

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” 26

БТШФ - ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

 

17.01.2019:

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА НА КУРС
ЗА „ТРЕНЬОРИ НА ВРАТАРИ”, „В” НИВО-3-та група

1. Отбрана на пространството пред вратата при центрирания и подавания по вертикала
- Принципи
- Методика на обучение
- Детайли върху които трябва да акцентираме
Лектор: ВОЛКАН ЮНЛУ

2.Единоборства на вратаря
- Въздушни и на  земята
- 1 на 1 с крак и глава извън наказателното поле
- 1 на 1 в различните зони на наказателното поле
- Принципи и методика на обучение
Лектор: ВОЛКАН ЮНЛУ

3.Еволюцията в играта на вратаря и последиците за тренировъчният процес
- Анализ на съвременните тенденции в играта на вратаря
- Акцентите в обучението на млади вратари
- Комплексна тренировка
Лектор: ВОЛКАН ЮНЛУ

4. ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ВРАТАРЯ

 • Промени в тренировката, техника, тактика, кондиция и психология, екипировка
 • Ловене на топката(„W“, „Cup“, „Scoop“ – нова техника)
 • Плонжиране – описание на техниката, анализ и критерии
 • Избиване – с ръце и крака
 • Вкарване на топката с крак и ръка – видове хвърляния с ръка
 • Игра при върната топка – фактори и възможности за действие на вратаря

-Даниел Димов-НСА

5. ТАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ВРАТАРЯ

 • Въведение, основни понятия – позициониране на вратаря
 • Основни принципи на пласиране на защитниците
 • Систематика на тактиката:
 • ИТД – при стрелба във вратата, при ситуация 1 на 1, при наказателен удар,
 • КТД – фазова структура на игра при ъглов удар

Тактическо поведение по отношение на тактическата схема и комуникация на вратаря
-Даниел Димов-НСА

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВКА

 • Въведение, Видове тренировки
 • Структура и съдържание на индивидуалната тренировка
 • Основни изисквания в отделните части на тренировката

-Даниел Димов-НСА

7. ПРОГРАМА за РАЗВИТИЕ на ВРАТАРИ в ДЮШ
- Илия Иванов-Ботев Пд

8. Анализ на допуснатите голове /вратари в професионалния футбол/
- Илия Иванов-Ботев Пд

9. СЪЩНОСТ И НАСОЧЕНОСТ НА НЕСПЕЦИФИЧНАТА КОНДИЦИОННА ПОДГОТОВКА ВЪВ ФУТБОЛА ПРИ ВРАТАРИ
- проф. МАРИН  ГЪДЕВ-НСА

10. Психологическа подготовка на вратаря
- проф. Татяна Янчева-НСА

11. Психологически основи на подбора във футбола. Психоспортограма               
гл. ас. Иван Иванов, доктор-НСА

12. Съвременни тенденции при играта на вратаря
- Веселин  Яневски-ПФК ЦСКА

13.  Качества-бързина и ловкост
- проф. Даниела Дашева-НСА

14. Спортен травматизъм, първа помощ
- доц. д-р Здравко Стефанов-НСА

15. Анализ на игровите действия на вратаря
- Валентин Захариев-ПФК Левски

16. Комплексна подготовка на вратари 15-17-19 годишни
- Мирослав Митев-ПРО

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА - UEFA „В“ лиценз

 1. СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА В ДЮФ НА Р БЪЛГАРИЯ
  - Същност на спортната подготовка по футбол с подрастващи
  - Четири подсистеми – фактори
  - Методи, принципи и средства за обучение и тренировка
  - Организация на процеса на спортна подготовка на
  подрастващи футболисти
  - Планиране, осигуряване, контрол, оценка и отчет
  - Етапи на спортна подготовка

2.  Спортен подбор –критерии, методики, организация


3. Техника на футбола
- Определение и особености
- Систематика на техниката
- Формиране на двигателни умения и навици
- Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
- Цели на техническото формиране в различните възрастови групи
- Етапи на техническа подготовка


4. Индивидуални  тактически действия в защита
- пласиране
- отнемане
- ситуации 1х1, 1х2


5. Групови тактически действия в защита
- групово пласиране
- групово отнемане
- ситуации числено превъзходство 2х1, числено равенство 2х2, 3х3, 4х4, числена недостатъчност 2х3, 3х4, 4х5


6. Отборна тактика в защита
- философия на игра в зона
- принципи
- зона на пресиране


7. Индивидуална  тактика в нападение
- водене
- преодоляване
- стрелба във вратата
- пазене


8. Групова тактика в нападение
- пласиране
- подаване
- подход към топката след подаване
- характерни тактически комбинации


9. Отборна тактика в нападение
- принципи
- философия на играта в нападение


10. Тактическа система  1-4-3-3


11. Характеристика на атакуващите действия


12. Наблюдение и анализ на мач


13. Координация
- средства
- методи и принципи

14. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила
- Работа за сила в тренировъчния цикъл

15. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности
- Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл


16.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в тренировъчния цикъл


17. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания


18. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие


19. Тренировъчно натоварване във футбола. Структура.
Тренираност и спортна форма.


20. Периодизация, планиране  и програмиране на тренировъчния процес


21. Футболни травми, профилактика в тренировъчния процес


22. Психологически аспекти на отборните дейности


23. Спортно-психологически умения


24. Организация на играта


25. Правила на играта

 

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА UEFA „А“ лиценз

1. Система и процес за спортна подготовка в ДЮШ. Фактори, средства, методи, форми и организация на процеса.


2. Етапи и осигуряване на системата на спортна подготовка в ДЮФ. Основни задачи. Комплексен контрол и управление.


3.Техническа подготовка.


4.Тактическа подготовка.


5. Средства, методи и принципи на тренировъчния процес.


6. Принципи на играта в защита /правила при игра в зона 4:4:2/.


7. Тактически принципи. Принципи на играта в нападение. Стандартни комбинации в нападение.


8. Тактическа система. Тактически схеми в защита и нападение.


9. Игра чрез „преса“ и игра на контраатака.


10. Индивидуално покритие или игра в зона в защита при корнер.


11. Характер и особености на тренировъчните упражнения във футбола.


12. Подготовка и провеждане на тренировка.


13. Особености при различните тактически системи в защита и нападение.


14. Програмиране, управление и периодизация на тренировъчния процес.


15. Характеристика на тактическото мислене във футбола.


16. Анализ на футболен мач.

17. Тактическа система  1-3-5-2


18. Предмет и задачи на функционалната диагностика в професионалния футбол.  Основни принципи на клетъчното енергообезпечаване. Анаеробни и аеробни максимални тестове. Основни функционални показатели.


19. Роля на анаеробния и аеробния метаболизъм за реализиране на двигателната дейност в съвременния футбол. Интерпретация на резултатите от функционалните изследвания / анаеробен праг, пулсови тренировъчни зони/.


20. Същност на тренировъчното натоварване. Структура на натоварването – основни компоненти. Видове натоварвания. Същност на оптималните натоварвания.


21. Натоварване. Умора. Възстановяване и свръхвъзстановяване. Тренираност и спортна форма.


22. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

- Фактори на мускулната сила
- Методика на силовата подготовка
- Силова издръжливост
- Максимална сила
- Динамична сила

23. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Видове
- Фактори на издръжливостта
- Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

24.  БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Основни форми
- Фактори
- Методика за развиване на бързина, средства и методи
- Работа за бързина в годишния цикъл

25. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Пасивна и активна гъвкавост
- Методика за развитие, средства и методи
- Стречинг
- Огранизационно- методични указания

26. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
- Определение
- Фактори на ловкостта
- Методика за развитие
27. Биохимични принципи на спортната тренировка.
28. Психологически аспекти на тренировъчната дейност.
29. Психология на футбола.


30. Лидерство.

Конспект за изпита за лиценз "С"

1. История на футбола.

2. Характерни особености на футболната игра.

3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна
-приспособителна
-индивидуални, групови и колективни  тактически действия
-тактическа система
-тактическа схема
-принципи на тактическите концепции за водене на играта в --защита и нападение

6. Еволюция на тактическите системи

7. Формиране на двигателни умения и навици

8. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол

9. Процес на спортна подготовка  и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи
-модел на развитие
-цели на обучението в различните възрасти
-фази на основната част на тренировката
-форми на мач в различните възрасти

10.Обучение  на деца  до 11 години

-основна идея и основни принципи
-тематична област и тематична линия
-междинни игрови форми
-кръгов  /станционен/ метод

11.Организация на играта

12. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.

13. Правила /принципи/ за игра при зонова защита /1:4:4:2/

14. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.

15. Правилознание

16. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност.

17. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.

18. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

19 . Първа помощ.

20. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.

21. Психологически процеси и състояния – познавателни,   емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване

22. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.

23. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

 

 

 

 

Български Футболен Съюз Alliance of European Football Coache's Associations Union of European Football Associations Federation Internationale de Football Association

© 2012-2016 БЪЛГАРСКА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ.

Всички права запазени. Условия за ползване.