Списък на приетите курсисти УЕФА “В” лиценз 49-та група

 1. Александър Александров
 2. Атилла Юмер
 3. Божидар Пендов
 4. Васил Богданов
 5. Васко Боев
 6. Венцислав Велинов
 7. Григор Георгиев
 8. Деян Димов
 9. Джунейт Яшар
 10. Емил Михайлов
 11. Ивайло Тодоров
 12. Иван Вълев
 13. Иван Христов
 14. Костадин Джоргов
 15. Любомир Граминов
 16. Николай Петров
 17. Радослав Василев
 18. Станислав Димитров
 19. Стелиян Евтимов
 20. Стелиян Колев
 21. Трайо Грозев
 22. Христо Бахтарлиев
 23. Христо Захариев
 24. Янаки Смирнов

Комисия:

 1. Петко Петков – Председател- Зам. Директор на БТШФ към БФС
 2. Гл. ас. Крум Ловков, доктор -член – ръководител на УЕФА „В“ лиценз
 3. Гл. ас Даниел Димов, доктор – член – ръководител на УЕФА „С“ лиценз

Банкова сметка на БТШФ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

БТШФ – ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

Срок за плащане на пълната такса от 2900 лв. – 5.07.2024г. включително!

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще бъде поканен друг кандидат за участие в курса!

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-ца Божидара Златева- на имейл:  office@bfcs.bg

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/, както и медицинско свидетелство.

Начало на курса: 8  юли (понеделник) 2024г. от 10.00 часа в НСА „Васил Левски“.

Сборен пункт: 9.45 часа   пред блок 70  в НСА

Курсистите да си носят лаптоп.