Другите за нас

9 Ноември 2009
ДО: Българската ФА
На вним. на: Борислав Попов
ОТ: Andy Roxburgh
Копие до: Лъчезар Димитров, Юри Николов,
Бончо Тодоров, Михаел Саблон

УЕФА Треньорска Конвенция
Преоценка на членството на Българската ФА

Уважаеми г-н Попов,

В края на 2004 г. Изпълнителният комитет на УЕФА одобри препоръка от Жира Панела да въведе преоценка на асоциациите членки на Конвенцията на всеки три години. Тази преоценка се основава на обновени документи и на оценителни посещения направени от членове на Жира Панел.

Панелът почувства, че тази мярка е необходима, за да се поддръжа доверието в Конвенцията и да се осигури непрекъснат контрол на качеството на националните треньорски образователни програми.

Г-н Саблон, технически директор на Белгийската ФА, проведе няколко срещи с г-н Димитров и г-н Николов. Базирайки се на положителния краен отзив от г-н Саблон, ние имаме удоволствието да ви информираме, че Българската ФА продължава да изпълнява всички изисквания на Конвенцията на УЕФА.

Ние бихме искали да ви поздравим за вашата успешна работа в областта на треньорското образование.


С най-добри пожелания:

U E F A

Andy Roxburgh
Технически директор

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите !

10 Декември 2007
ДО: Българската ФА
На вниманието на: Борислав Попов
ОТ: Andy Roxburgh
Копие до: Michel Sablon, Frank Ludolph

УЕФА Треньорска Конвенция
Преоценка на членството на Българската ФА

Уважаеми г-н Попов,

В края на 2004 г. Изпълнителният Комитет на УЕФА одобри препоръката от Жира Панел да въведе преоценяване на асоциациите членки от Конвенцията на всеки три години. Тази преоценка се базира на актуализирани документи и на оценителни посещения, осъществени от членове на Жира Панел.

Панелът почувства, че тази мярка е необходима, за да се запазят доверието към Конвенцията и, за да бъде осигурен непрекъснат контрол на качеството на националните треньорски образователни програми. Преоценката предоставя и на двете страни възможността за конструктивна обмяна.

Както може би знаете, г-н Michael Sablon, технически директор на Белгийската ФА и член на Жира Панел, се срещна с проф. Димитров, г-н Николов и г-н Тодоров в София в този контекст. Мнението на г-н Sablon беше позитивно, следвайки смяната на ръководството на вашата треньорска образователна програма. За нас е удоволствие да ви информираме, че Българската ФА продължава да отговаря на изискванията на Конвенцията на УЕФА.

Ние бихме желали да ви поздравим за вашата успешна работа в сферата на треньорското образование.


С най-добри пожелания:

Andy Roxburgh
Технически директор