Лиценз "С"

Треньори

С валиден лиценз “C”
Издаден от българската треньорска школа по футбол