UEFA лиценз "C"

с валиден лиценз  UEFA “C”
издаден от Българската треньорска школа по футбол