Ръководство на БТШФ

Ръководство - контакти

Директор на БТШФ – доц. Емил Атанасов, доктор

office@bfcs.bg

Зам. Директор на БТШФ  – Петко Петков

office@bfcs.bg

Ръководител на курс УЕФА ПРО лиценз – доц. Юри Николов, доктор

yuri_nikolov@bfcs.bg

Ръководител на курс УЕФА А лиценз – Нестор Юруков, доктор

nestor_yurukov@bfcs.bg

Ръководител на курс УЕФА В лиценз – гл.ас.Крум Ловков, доктор

krum_lovkov@bfcs.bg

Ръководител на курс С лиценз – гл.ас.Даниел Димов, доктор

daniel_dimov@bfcs.bg

Организатор и координатор  на БТШФ  – Йоана Папазова

yoana_papazova@bfcs.bg

Международен сътрудник – Десислава Колева Иванова

dessislava_koleva_ivanova@bfcs.bg

Специалист ИТ

zdravko_stoenchev@bfcs.bg

Технически секретар – г-ца Божидара Златева

office@bfcs.bg

Ръководство на БТШФ

Директор на БТШФ
доц. Емил Атанасов
Координатор на БТШФ
Йоана Папазова
Международен сътрудник
Десислава Колева-Иванова
Технически секретар
Моника Ръжгева
Специалист информационни технологии
инж. Здравко Стоенчев

Последни новини