График на курсовете на БТШФ през 2022 г.

Внимание !!!
Информация за провеждането на всеки курс ще бъде публикувана в детайли на сайта на БТШФ своевременно. При извънредни обстоятелства е възможна промяна в графика от Ръководството на БТШФ. Следете съобщенията в сайта на Треньорската школа.

Курс УЕФА "ПРО" лиценз - 8-ма група

Date/ Дата
Days/ Дни
Description/ Описание
Location/ Локация
05.01.2022 г.
28
Индивидуална практика
В собствения клуб
25.01.2022 г.
1
Групова практика (микро група - 5 човека)
Във ФК на един от групата
31.01.2022 г.
7
Групова визита
В чуждестранен ФК
07.02.2022 г.
3
Модул 12- лице в лице
УМЦ-София
14.02.2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствения клуб
08.03.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 5 човека)
Във ФК на един от групата
14.03.2022 г.
3
Модул 13 - лице в лице
В избран ФК
21.03.2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствения клуб
05.04.2022 г.
1
Групова практика (микро група - 5 човека)
Във ФК на един от групата
25.04.2022 г.
2
Модул 14 Крайно оценяване
УМЦ - София и в собствения клуб

Курс УЕФА "А" лиценз - 31-ва група

Date/ Дата
Days/ Дни
Description/ Описание
Location/ Локация
30.03.2022 г.
1
Въвеждащ модул 1- лице в лице
УМЦ - София
04.04.2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствения клуб
20.04.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
27.04.2022 г.
3
Модул 2 - лице в лице
УМЦ-София
02.05.2022 г.
49
Индивидуална практика
В собствения клуб
25.05.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
20.06.2022 г.
3
Модул 3 - лице в лице
УМЦ -София
27.06.2022 г.
49
Индивидуална практика
В собствения клуб
13.07.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
15.08.2022 г.
3
Модул 4 - лице в лице
УМЦ - София
22.08.2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствен клуб
31.08.2022 г.
1
Групова практика (микро група -4-6 човека)
Във ФК на един от групата
12.09.2022 г.
3
Модул 5 - лице в лице
УМЦ - София
19.09.2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствен клуб
29.09.2022 г.
1
Групова практика (микро група -4-6 човека)
Във ФК на един от групата
10.10.2022 г.
3
Модул 6 - лице в лице
УМЦ - София
17.10.2022 г.
14
Индивидуална практика
В собствения клуб
31.10.2022 г.
1
Групова практика (микро група -4-6 човека)
Във ФК на един от групата
0912.2022 г.
2
Модул 7 Крайно оценяване
УМЦ - София и в собствения клуб

Курс УЕФА "В" лиценз - 44-та група

Date/ Дата
Days/ Дни
Description/ Описание
Location/ Локация
31. 03. 2022г.
1
Въвеждащ модул 1- лице в лице
УМЦ - София
04.04.2022 г.
14
Индивидуална практика
В собствения клуб
13.04.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
18.04.2022 г.
3
Модул 2 - лице в лице
УМЦ-София
26.04.2022 г.
34
Индивидуална практика
В собствения клуб
18.05.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
30.05.2022 г.
3
Модул 3 - лице в лице
УМЦ - София
06.06.2022 г.
28
Индивидуална практика
В собствения клуб
22.06.2022 г.
1
Групова практика (микро група - 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
04.07.2022 г.
3
Модул 4 лице в лице
УМЦ - София
11.07.2022 г.
49
Индивидуална практика
В собствен клуб
14.07.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
29.08.2022 г.
3
Модул 5 - лице в лице
УМЦ - София
05.09.2022 г.
28
Индивидуална практика
В собствен клуб
21.09.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
03.10.2022 г.
3
Модул 6 - лице в лице
УМЦ - София
10.10.2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствен клуб
31.10.2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
14.11.2022 г.
2
Модул 7 Крайно оценяване
УМЦ - София и в собствения клуб

БФС "С" лиценз КУРС - 62-ра група

Date/ Дата
Days/ Дни
Description/ Описание
Location/ Локация
29. 03. 2022 г.
1
Въвеждащ модул 1- лице в лице
УМЦ - София
04.04.2022 г.
35
Индивидуална практика
В собствения клуб
20. 04. 2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
09. 05. 2022 г.
3
Модул 2 - лице в лице
УМЦ-София
16. 05. 2022 г.
42
Индивидуална практика
В собствения клуб
25. 05. 2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
27. 06. 2022 г.
3
Модул 3 - лице в лице
УМЦ - София
04. 07. 2022 г.
49
Индивидуална практика
В собствения клуб
14. 07. 2022 г.
1
Групова практика (микро група - 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
22. 08. 2022 г.
3
Модул 4 лице в лице
УМЦ - София
29. 08. 2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствен клуб
07. 09. 2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
19. 09. 2022 г.
3
Модул 5 - лице в лице
УМЦ - София
26. 09. 2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствен клуб
29. 09. 2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4-6 човека)
Във ФК на един от групата
04. 11. 2022 г.
2
Модул 6 Крайно оценяване
УМЦ - София и в собствения клуб

УЕФА "В" КУРС ВРАТАРИ - 1-ва група

Date/ Дата
Days/ Дни
Description/ Описание
Location/ Локация
18. 08. 2022 г.
1
Въвеждащ модул 1- лице в лице
УМЦ - София
22. 08. 2022 г.
35
Индивидуална практика
В собствения клуб
01. 09. 2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4 човека)
Във ФК на един от групата
26. 09. 2022 г.
3
Модул 2 - лице в лице
УМЦ-София
03. 10. 2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствения клуб
11. 10. 2022 г.
1
Групова практика (микро група - 4 човека)
Във ФК на един от групата
24. 10. 2022 г.
3
Модул 3 - лице в лице
УМЦ - София
31. 10. 2022 г.
21
Индивидуална практика
В собствения клуб
09. 11. 2022 г.
1
Групова практика (микро група - 4 човека)
Във ФК на един от групата
21. 11. 2022 г.
3
Модул 4 лице в лице
УМЦ - София
28. 11. 2022 г.
14
Индивидуална практика
В собствен клуб
30. 11. 2022 г.
1
Групова практика (микро група – 4 човека)
Във ФК на един от групата
22.12. 2022 г.
2
Модул 5 – Крайно оценяване
УМЦ - София и в собствения клуб

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ЛИЦЕНЗ "С"

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
06-07.06.2022 г.
София
Занимания
05-06.12.2022 г.
София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "В"

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
08-09.06.2022 г.
София
Занимания
07-08.12.2022 г.
София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "А"

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
13-14.06.2022 г.
София
Занимания
12-13.12.2022 г.
София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА 'ПРО'

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
15-16.06.2022 г.
София
Занимания
14-15.12.2022 г.
София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ФУТЗАЛ

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
12-13.07.2022 г.
София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – БФС-Вратари "В" и "А" ниво

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
14-15.07.2022 г.
София
Занимания
20-21.12.2022 г.
София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – кондиционни треньори

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
16-17.02.2022 г.
София
Занимания
20-21.12.2022 г.
София

УЕФА "В" КУРС ВРАТАРИ трансформация-2-ра група

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Занимания
16–18.05. 2022 г.
София

ИЗПИТИ

Description/ Описание
Date/ Дата
Location/ Локация
Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",Вратари
18.02.2022 г.
София
Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А", УЕФА"ПРО",Вратари
11.07.2022 г.
София
Изпити- С, УЕФА "В". УЕФА "А" ,УЕФА"ПРО",Вратари
19.12.2022 г.
София

КУРС ЗА ИНСТРУКТОРИ

Date/ Дата
Days/ Дни
Description/ Описание
Location/ Локация
14.07.2022 г.
2
Блок I – Въвеждане Модул 1 - лице в лице СЕ УЕФА Про, А, В, С
УМЦ - София
18.07.2022 г.
28
Индивидуална практика СЕ УЕФА Про, А, В, С
Във ФК на треньори от реален курс УЕФА А, В, С
09.08.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА Про и А
УМЦ - София
10.08.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА В
УМЦ – София
11.08.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА С
УМЦ – София
17.08.2022 г.
3
Блок II – Внедряване Модул 2 - лице в лице СЕ УЕФА Про, А, В, С
УМЦ - София
22.08 2022 г.
21
Индивидуална практика СЕ УЕФА Про и А
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА А
22.08 2022 г.
28
Индивидуална практика СЕ УЕФА С
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА С
05.09 2022 г.
28
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА В
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА В
07.09.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА Про и А
УМЦ - София
14.09.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА С
УМЦ – София
28.09.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА В
УМЦ – София
12.09.2022 г.
3
Блок III – Практика Модул 3 - лице в лице СЕ УЕФА Про и А
УМЦ - София
19.09.2022 г.
14
Индивидуална практика СЕ УЕФА Про и А
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА А
29.09.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА Про и А
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА А
19.09.2022 г.
3
Блок III – Практика Модул 3 - лице в лице СЕ УЕФА С
УМЦ – София
26.09 2022 г.
14
Индивидуална практика СЕ УЕФА С
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА С
04.10.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА С
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА С
03.10.2022 г.
3
Блок III – Практика Модул 3 - лице в лице СЕ УЕФА В
УМЦ – София
17.10 2022 г.
14
Индивидуална практика СЕ УЕФА В
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА В
31.10.2022 г.
1
Групова практика (микро група) СЕ УЕФА В
Във ФК на треньор от реален курс УЕФА В
04.11.2022 г.
1
Блок III – Практика Модул 4 – Изпити в реален курс УЕФА С СЕ УЕФА С
УМЦ – София
14.11.2022 г.
1
Блок III – Практика Модул 4 – Изпити в реален курс УЕФА В СЕ УЕФА В
УМЦ – София
09.12.2022 г.
1
Блок III – Практика Модул 4 – Изпити в реален курс УЕФА А СЕ УЕФА Про и А
УМЦ – София
11.11.2022 г.
1
Блок IV – Крайно оценяване Модул 5 - лице в лице СЕ УЕФА С
УМЦ - София
21.11.2022 г.
1
Блок IV – Крайно оценяване Модул 5 - лице в лице СЕ УЕФА В
УМЦ - София
16.12.2022 г.
1
Блок IV – Крайно оценяване Модул 5 - лице в лице СЕ УЕФА Про и А
УМЦ - София