График на курсовете на БТШФ през 2024 г.

5 група Специализиран УЕФА "А" курс /В+А/ - 33-та група УЕФА "А"

Дата

Дни

Описание

Локация

14.07.2023 г.

1

Блок 1 – Въвеждане

УМЦ – София

24.07.2023 г.

14

Индивидуална практика

В собствения клуб

01.08.2023 г.

1

Групова практика (микро група  5 човека)

Във ФК на един от групата

07.08 2023 г.

3

Блок 2 – УЕФА В – Треньор + Трен. процес

В избран ФК

14.08 2023 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

05.09.2023 г.

1

Групова практика (микро група  5 човека)

Във ФК на един от групата

11.09.2023 г.

3

Блок 3 УЕФА В – Играч и среда + Мач

УМЦ – София

18.09.2021 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

10.10.2021 г.

1

Групова практика (микро група 5 човека)

Във ФК на един от групата

16.10.2023 г.

3

Блок 4 – УЕФА А – Треньор

УМЦ – София

23.10.2023 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

14.11.2023 г.

1

Групова практика (микро група 5 човека)

Във ФК на един от групата

20.11 2023 г.

3

Блок 5 – УЕФА А –  Мач

В избран ФК

27.11 2023 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

19.12.2023 г.

1

Групова практика (микро група 5 човека)

Във ФК на един от групата

08.01.2024 г.

3

Блок 6 – УЕФА А – Тренировъчна среда

УМЦ – София

13.01.2024 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

06.02.2024 г.

1

Групова практика (микро група 5 човека)

Във ФК на един от групата

12.02 2024 г.

3

Блок 7 – УЕФА А – Тренировъчна среда

В избран ФК

19.02 2024 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

12.03.2024 г.

1

Групова практика (микро група  5 човека)

Във ФК на един от групата

18.03.2024 г.

3

Блок 8 УЕФА А – Играч и отбор

УМЦ – София

25.03.2024 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

16.04.2024 г.

1

Групова практика (микро група  5 човека)

Във ФК на един от групата

22.04.2024 г.

3

Блок 9 – УЕФА А – Играч и отбор

УМЦ – София

29.04.2024 г.

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

21.05.2024 г.

1

Групова практика (микро група 5 човека)

Във ФК на един от групата

17.06 2024 г.

2

Блок 10 – Оценяване

УМЦ – София

УЕФА "А" лиценз - КУРС - 34-та група

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

29. 03. 2024

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ – София

01. 04. 2024

35

Индивидуална практика

В собствения клуб

17. 04. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

13. 05. 2024

3

Модул 2 – лице в лице

В избран ФК

13. 05. 2024

42

Индивидуална практика

В собствения клуб

29. 05. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

24. 06. 2024

3

Модул 3 – лице в лице

УМЦ – София

01. 07. 2024

42

Индивидуална практика

В собствения клуб

17. 07. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

12. 08. 2024

3

Модул 4 – лице в лице

УМЦ – София

19. 08. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

28. 08. 2024

1

Групова практика

(микро група -4-6 човека)

Във ФК на един от групата

18. 09. 2024

3

Модул 5 – лице в лице

В избран ФК

23. 09. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

09. 10. 2024

1

Групова практика

(микро група -4-6 човека)

Във ФК на един от групата

21. 10. 2024

3

Модул 6 – лице в лице

УМЦ – София

28. 10. 2024

35

Индивидуална практика

В собствения клуб

13. 11. 2024

1

Групова практика

(микро група -4-6 човека)

Във ФК на един от групата

16. 01. 2025

2

Модул 7

Крайно оценяване

УМЦ – София

и в собствения клуб

УЕФА "А" вратари лиценз - КУРС - 1-ва група

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

28.06.2024

1

Въвеждащ модул – лице в лице

УМЦ – София

01.07.2024

42

Индивидуална практика

В собствения клуб

31.07.2024

1

Групова практика

(микро група – 4 човека)

Във ФК на един от групата

12.08.2024

3

Блок 1 – лице в лице/УЕФА А

УМЦ – София

19.08.2024

63

Индивидуална практика

В собствения клуб

25.09.2024

1

Групова практика

(микро група – 4 човека)

Във ФК на един от групата

21.10.2024

3

Блок 2 – лице в лице/УЕФА А

УМЦ – София

28.10.2024

84

Индивидуална практика

В собствения клуб

27.11.2024

1

Групова практика

(микро група – 4 човека)

Във ФК на един от групата

03.02.2025

3

Блок 3 – лице в лице

УМЦ – София/Онлайн

10.02.2025

63

Индивидуална практика

В собствения клуб

12.03.2025

1

Групова практика

(микро група – 4 човека)

Във ФК на един от групата

14.04.2025

3

Блок 4 – лице в лице

УМЦ – София

21.04.2025

42

Индивидуална практика

В собствения клуб

21.05.2025

1

Групова практика

(микро група – 4 човека)

Във ФК на един от групата

27.06.2025

2

Крайно оценяване

УМЦ – София

и в собствения клуб

УЕФА "В" лиценз - КУРС -46-та група

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

 07. 07. 2023

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ – София

10. 07. 2023

35

Индивидуална практика

В собствения клуб

26. 07. 2023

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

14. 08. 2023

3

Модул 2 – лице в лице

УМЦ – София

21. 08. 2023

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

30. 08. 2023

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

18. 09. 2023

3

Модул 3 – лице в лице

УМЦ – София

25. 09. 2023

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

11. 10. 2023

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

23. 10. 2023

3

Модул 4 – лице в лице

УМЦ – София

30. 10. 2023

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

22. 11. 2023

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

27. 11. 2023

3

Модул 5 – лице в лице

УМЦ – София

04. 12. 2023

42

Индивидуална практика

В собствения клуб

13. 12. 2023

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

15. 01. 2024

3

Модул 6 – лице в лице

УМЦ – София

22. 01. 2024

14

Индивидуална практика

В собствения клуб

31. 01. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

05. 03. 2024

2

Модул 7

Крайно оценяване

УМЦ – София

и в собствения клуб

УЕФА "В" лиценз - КУРС - 49-та група

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

08. 07. 2024

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ – София

15. 07. 2024

42

Индивидуална практика

В собствения клуб

31. 07. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

26. 08. 2024

3

Модул 2 – лице в лице

В избран ФК

02. 09. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

18. 09. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

30. 09. 2024

3

Модул 3 – лице в лице

УМЦ – София

07. 10. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

23. 10. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

04. 11. 2024

3

Модул 4 – лице в лице

УМЦ – София

11. 11. 2024

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

27. 11. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

04. 12. 2024

3

Модул 5 – лице в лице

В избран ФК

09. 12. 2024

35

Индивидуална практика

В собствения клуб

12. 12. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

13. 01. 2025

3

Модул 6 – лице в лице

УМЦ – София

20. 01. 2025

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

05. 02. 2025

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

14. 03. 2025

2

Модул 7

Крайно оценяване

УМЦ – София

и в собствения клуб

УЕФА "С" лиценз - КУРС 4-та група – зона София и зона Велико Търново

 

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

29. 02. 2024

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ – София

04. 03. 2024

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

20. 03. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

25. 03. 2024

3

Модул 2 – лице в лице

В избран ФК

01. 04. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

17. 04. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

29. 04. 2024

3

Модул 3 – лице в лице

УМЦ – София

06. 05. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

22. 05. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

03. 06. 2024

3

Модул 4 – лице в лице

УМЦ – София

10. 06. 2024

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

26. 06. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

01. 07. 2024

3

Модул 5 – лице в лице

В избран ФК

08. 07. 2024

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

24. 07. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

16. 08. 2024

2

Модул 6

Крайно оценяване

УМЦ – София

и в собствения клуб

УЕФА "С" лиценз - КУРС 5-та група – зона Пловдив и зона Варна

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

22. 07. 2024

1

Въвеждащ модул 1- лице в лице

УМЦ – София

29. 07. 2024

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

14. 08. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

19. 08. 2024

3

Модул 2 – лице в лице

Стара Загора

26. 08. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

11. 09. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

25. 09. 2024

3

Модул 3 – лице в лице

Варна

30. 09. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

16. 10. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

28. 10. 2024

3

Модул 4 – лице в лице

Русе

04. 11. 2024

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

13. 11. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

25. 11. 2024

3

Модул 5 – лице в лице

В избран ФК

02. 12. 2024

21

Индивидуална практика

В собствения клуб

12. 12. 2024

1

Групова практика

(микро група – 4-6 човека)

Във ФК на един от групата

17. 01. 2025

2

Модул 6

Крайно оценяване

УМЦ – София

и в собствения клуб

КУРС UEFA grassroots leader -1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та групи

 

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

06. 03. 2024

3

Въвеждащ модул 1- лице в лице

            София

11. 03. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

03. 04. 2024

1

Групова практика

(микро група – 6-8човека)

Във ФК на един от групата

05. 2025

1

Крайно оценяване

УМЦ

и в собствения клуб

 

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

11. 03. 2024

3

Въвеждащ модул 1- лице в лице

           Пловдив

18. 03. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

10. 04. 2024

1

Групова практика

(микро група – 6-8 човека)

Във ФК на един от групата

05. 2024

1

Крайно оценяване

УМЦ

и в собствения клуб

 

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

08. 04. 2024

3

Въвеждащ модул 1- лице в лице

             Варна

15. 04. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

15. 05. 2024

1

Групова практика

(микро група – 6-8 човека)

Във ФК на един от групата

06. 2024

1

Крайно оценяване

УМЦ

и в собствения клуб

 

 

Date/ Дата

Days/ Дни

Description/ Описание

Location/ Локация

15. 04. 2024

3

Въвеждащ модул 1- лице в лице

           В. Търново

22. 04. 2024

28

Индивидуална практика

В собствения клуб

22. 05. 2024

1

Групова практика

(микро група – 6-8 човека)

Във ФК на един от групата

06. 2024

1

Крайно оценяване

УМЦ

и в собствения клуб

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "ПРО"

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

Занимания

10-11.06.2024 г.

София

Занимания

18-19.12.2024 г.

София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "А"

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

Занимания

12-13.06.2024 г

София

Занимания

16-17.12.2024 г.

София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА "В"

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

Занимания

18-19.06.2024 г.

София

Занимания

11-12.12.2024 г..

София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – ЛИЦЕНЗ БФС "С"

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

Занимания

20-21.06.2024 г.

София

Занимания

09-10.12.2024 г.

София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – УЕФА В – Вратари

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

Занимания

13-14.12.2024 г.

София

 

  

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – БФС – Вратари "В" и "А" НИВО

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

Занимания

21-22.06.2024 г.

София

Занимания

13-14.12.2024 г.

София

ОПРЕСНИТЕЛЕН КУРС – 15 УЧЕБНИ ЧАСА – БФС КОНДИЦИОННИ ТРЕНЬОРИ

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

Занимания

20-21.12.2024 г.

София

   

ИЗПИТИ

Description/ Описание

Date/ Дата

Location/ Локация

ИзпитиУЕФА „С“, УЕФА „В”.
УЕФА „А”, УЕФА „ПРО”, Вратари

16.02.2024 г.

София

Изпити – УЕФА „С“, УЕФА
„В”. УЕФА „А”, УЕФА „ПРО”, Вратари

05.07.2024 г.

София

Изпити – УЕФА „С“, УЕФА
„В”. УЕФА „А” ,УЕФА „ПРО”, Вратари

29.11.2024 г.

София

Внимание !!!

Графика на курса  за лиценз УЕФА „ПРО“ , планиран за второто полугодие на 2024 година ще бъде обявен след съгласуване и разрешение от УЕФА!

Графика на курса  за лиценз УЕФА „А”  вратари  , планиран за месец юни 2024 година ще бъде обявен след съгласуване и разрешение от УЕФА!
Информация за провеждането на всеки курс ще бъде публикувана в детайли на сайта на БТШФ своевременно.

При извънредни обстоятелства е възможна промяна в графика от Ръководството на БТШФ.

Моля, следете съобщенията в сайта на Треньорската школа.