11-15 март, 2013 г. , гр.София- НСА-Първи курс за треньори лиценз “С” женски футбол -БТШФ към БФС.