29 март 2022г. въвеждащ модул на лиценз С – 62 група, НСА София