30 март 2022г. въвеждащ модул на лиценз УЕФА А- 31 група, НСА София