Българската треньорска школа към БФС организира курс UEFA Grassroots leader – сертификат

Известно е значението на масовия футбол като основа на играта. Поради необходимостта от специалисти в направлението, БТШФ организира курс насочен към развитието на масовия футбол в България. Той ще даде базови познания за треньорската професия на кандидатите, за да могат да организират и популяризират играта, създавайки безопасна, забавна и позитивна среда за развитие на състезателите. Курсът ще съдържа теоретична и практическа работа на курсистите под наблюдението на практически наставник.

            Условията за кандидатстване в курса са както следва:

  1. навършени 18 години;
  2. завършено средно образование;
  3. минимум 5 години опит като състезател в отбор на ниво футбол 11 (доказва се със служебна бележка от БФС);
  4. договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като инструктор по футбол под ръководството на треньор с минимум „C“ лиценз, във ФК с отбор във футбол 3х3, 5х5,  или 11х11 в А и Б областни групи през цялото времетраене на курса (името, лиценза на треньора и възрастовото ниво на отбора трябва да бъдат посочени в договора);

Завършилите кандидати ще получат право да работят като инструктори по футбол на ниво Футбол 3х3 и 5х5 и в „А“ и „Б“ аматьорски областни групи. Времетраенето на курса е два месеца и ще бъде проведен на регионален принцип в цялата страна.

В годишното планиране са включени 4 курса.

Графика за провеждане на курсовете е публикуван в сайта на Треньорската школа – /bfcs.bg/ раздел КУРСОВЕ – ГРАФИК НА КУРСОВЕТЕ.

Цената на курса е 500 лв.

Всички разходи за пътуване и настаняване са за сметка на курсистите. По време на курса ще бъде осигурен обяд на курсистите за трите дни.

Подаването на документи става със заявление за участие в курс UEFA Grassroots leader  по образец от сайта на Треньорската школа – /bfcs.bg/ раздел БИБЛИОТЕКА- ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕЗаявление за участие в курс UEFA Grassroots leader.

Подаване на документи, контакти и банкова
сметка на БТШФ

 

БЪЛГАРСКА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

град София -1124, ул. “Цар Иван Асен II” 26


BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

Желаещите могат да подават документи по куриер или лично в БТШФ на Моника Ръжгева – технически секретар.

+359 888 700 627

 

Прием на документи: 22.01.2024г.-23.02.2024г.

В заключение, искаме да Ви уверим, че БТШФ има намерение да проведе и допълни курсове, в случай че има треньори, не успели да се включат в тези 4 курса.

За контакти:

Моника Ръжгева- Технически секретар