БТШФ повишава компетенциите в треньорското образование

БТШФ планира да подобри процеса на обучение на треньорските кадри в България като организира първия по рода си курс за инструктори/наставници. Курсът изцяло следва концепцията на УЕФА за треньорско образование в Европа.

В практическото обучение ще бъдат включени 25 специалисти, които по препоръка на УЕФА получиха покани от ръководството на треньорската школа.

Програмата за обучение се подготви под мониторинга на представител от Европейската централа, който даде висока оценка за нейното съдържание. Отделните модулни единици ще спомогнат за качествена промяна във взаимодействието между инструкторите и курсистите в анализите на получените знания, и практически умения.  

Курсът ще стартира през месец юли. Планирано е още в първите модули да бъде включен и водещ ментор от УЕФА, който ще запознае бъдещите инструктори /наставници с важни аспекти от философията и концептуалните насоки в изграждането на треньорски кадри.

След приключване на курса инструкторите/наставници ще придобият необходимата квалификация за инструктори на треньори в съответните нива в БТШФ.

С П И С Ъ К

на

 поканени и приети курсисти за курс Инструктори на БТШФ

 

 1. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ
 2. АНГЕЛ СТОЙКОВ
 3. АТАНАС ДИМИТРОВ
 4. АТАНАС РИБАРСКИ
 5. ВАСИЛ ЧЕРГОВ
 6. ВЛАДИМИР БАХЪРОВ
 7. ДАНАИЛ ИВАНОВ
 8. ИВО ГРАДЕВ
 9. ЙОРДАН ПЕТКОВ
 10. КАЛОЯН В. ГЕОРГИЕВ
 11. КАЛОЯН Г. ГЕОРГИЕВ
 12. КАМЕН СИМЕОНОВ
 13. ЛЪЧЕЗАР АВРЕНЛИЕВ
 14. МАРТИН ЦИРКОВ
 15. МАРЧО ДАФЧЕВ
 16. МИЛЕН КУНЧЕВ
 17. ПЕТКО ПЕТКОВ
 18. ПЕТЪР ПЕНЧЕВ
 19. ПЕТЪР КАРАЧОРОВ
 20. РАДОСЛАВ КОМИТОВ
 21. СИДЕР ДИМИТРОВ
 22. СЛАВИ КОСТЕНСКИ
 23. ТОДОР КАМЕНОВ
 24. ХРИСТО АРАНГЕЛОВ
 25. ЯВОР ВЪЛЧИНОВ