“Футбол и медии” – дискусионен панел в Специализирания курс УЕФА “В+А” лиценз

В рамките на обучението в специализирания курс „УЕФА В+А“ бе проведен дискусионен панел, разглеждащ важните въпроси за симбиозата между футбола и медиите. Модератор и главен лектор на формата бе Деян Веселинов – директор видео продукция Dir.bg. Благодарение на богатия си практически опит и експертиза в медийния бизнес той успя да засегне стратегическите компоненти в управление на комуникациите по оста клуб-треньор-медии.

Фокусът в презентацията бе изграждането на персонален образ и стил в комуникацията на бъдещите треньори.
В специализирания панел бяха дискутирани всички важни формати, част от комуникацията в професионалните футболни клубове – интервюта, пресконференции, публични и социални изяви, както и социалните мрежи като доминираща форма за информационен обмен.