ГОСТ-ЛЕКТОР ОТ УЕФА ВЗЕ УЧАСТИЕ В КУРС ЗА ИНСТУКТОРИ НА БТШФ

От 03 до 05 октомври 2022 година в учебно-спортната база на Национална спортна академия „Васил Левски“се проведе третият модул от курса за наставници, организиран от Българската треньорска школа по футбол. По покана на ръководството на школата в обучението участваше г-н Генади Скуртул – член на UEFA JIRA Panel  и технически инструктор на UEFA.

Тридневният практически семинар се базираше изцяло на реално взаимодействие между бъдещите наставници и обучаващи се курсисти в УЕФА „В“ лиценз, включително участие в теоретични сесии и практически занимания. След приключване на планираните за деня активности, с подчертано иновативен харакер, се провеждаха специализирани сесии за даване на обратна връзка и анализ.

След приключване на практическия модул г-н Г.Скуртул сподели отличните си впечатления от цялостната организация на курса, високото ниво на подготовка на обучаващите се инструктори, демонстрирани по време на практическите и теоретични сесии.