Конспекти за лицензионни изпити на 11.07.2022г. –  лиценз “С”, лиценз УЕФА “В”

Конспект за изпита за лиценз “С”

 1. История на футбола.
 2. Характерни особености на футболната игра.
 3. Подбор, спортна ориентация и начално обучение по футбол.

4.Техника и систематика на футболната техника

5.Тактика на футболната игра

-принципно-приложна

-приспособителна

-индивидуални, групови и колективни тактически действия

-тактическа система

-тактическа схема

-принципи на тактическите концепции за водене на играта в –защита и нападение

 1. Еволюция на тактическите системи
 2. Формиране на двигателни умения и навици
 3. Планиране – план-конспект за урока и тренировката по футбол
 4. Процес на спортна подготовка и концепция за развитие на млади футболисти.

-основна идея и основни принципи

-модел на развитие

-цели на обучението в различните възрасти

-фази на основната част на тренировката

-форми на мач в различните възрасти

 

10.Обучение на деца до 11 години

-основна идея и основни принципи

-тематична област и тематична линия

-междинни игрови форми

-кръгов /станционен/ метод

11.Организация на играта

 1. Процес на обучение. Специфика на учебно-тренировъчния процес при подрастващи футболисти.
 2. Дидактически принципи и методи в урока по футбол. Принципи и методи в обучението при подрастващи футболисти.
 3. Правилознание
 4. Психологически аспекти на учебно-тренировъчната дейност.
 5. Двигателен апарат, костна система – кости, състав, устройство, растеж и развитие на костите. Общо учение и устройство на ставите.
 6. Общо учение за мускулите. Устройство на мускулите. Мускулна енергия. Функционално-анатомичен анализ на движенията във футбола.

18 . Първа помощ.

 1. Ролята на психологията в спортно-педагогическата практика.Личност. Структура на личността.
 2. Психологически процеси и състояния – познавателни, емоционални и волеви. Методи за психическо възстановяване
 3. Психология на развитието. Психологически особености на детската и юношеската възраст.
 4. Педагогиката като наука. Място в системата на научното познание. Спортна педагогика. Задачи и сфери на приложение

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА – UEFA „В“ лиценз

 1. СИСТЕМА ЗА СПОРТНА ПОДГОТОВКА В ДЮФ НА Р БЪЛГАРИЯ
  – Същност на спортната подготовка по футбол с подрастващи
  – Четири подсистеми – фактори
  – Методи, принципи и средства за обучение и тренировка
  – Организация на процеса на спортна подготовка на
  подрастващи футболисти
  – Планиране, осигуряване, контрол, оценка и отчет
  – Етапи на спортна подготовка
 2. Спортен подбор –критерии, методики, организация
 3. Техника на футбола
  – Определение и особености
  – Систематика на техниката
  – Формиране на двигателни умения и навици
  – Основи на обучението в техника: цел, принципи,методи,средства и форми;
  – Цели на техническото формиране в различните възрастови групи
  Етапи на техническа подготовка
 4. Индивидуални  тактически действия в защита

– пласиране
– отнемане
– ситуации 1х1, 1х2

 1. Групови тактически действия в защита

– групово пласиране
– групово отнемане
– ситуации числено превъзходство 2х1, числено равенство 2х2, 3х3, 4х4, числена недостатъчност 2х3, 3х4, 4х5

 1. Отборна тактика в защита

– философия на игра в зона
– принципи
– зона на пресиране

 1. Индивидуална  тактика в нападение

– водене
– преодоляване
– стрелба във вратата
– пазене

 1. Групова тактика в нападение

– пласиране
– подаване
– подход към топката след подаване
– характерни тактически комбинации

 1. Отборна тактика в нападение

– принципи
– философия на играта в нападение

 1. Тактическа система  1-4-3-3
 2. Характеристика на атакуващите действия
 3. Наблюдение и анализ на мач
 4. Координация

– средства
– методи и принципи

 1. СИЛАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО

– Фактори на мускулната сила
– Методика на силовата подготовка
– Силова издръжливост
– Максимална сила
– Динамична сила

– Работа за сила в тренировъчния цикъл

 1. ИЗДРЪЖЛИВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
  – Видове
  – Фактори на издръжливостта
  – Методи за развиване на аеробните и анаеробните възможности

– Работа за издръжливост в тренировъчния цикъл

 1. БЪРЗИНАТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
  – Определение
  – Основни форми
  – Фактори
  – Методика за развиване на бързина, средства и методи
  – Работа за бързина в тренировъчния цикъл
 2. 17. ГЪВКАВОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
  – Определение
  – Пасивна и активна гъвкавост
  – Методика за развитие, средства и методи
  – Стречинг
  – Огранизационно- методични указания
 3. 18. ЛОВКОСТТА КАТО ДВИГАТЕЛНО КАЧЕСТВО
  – Определение
  – Фактори на ловкостта
  – Методика за развитие
 4. Тренировъчно натоварване във футбола. Структура.

       Тренираност и спортна форма.

 1. Периодизация, планиране  и програмиране на тренировъчния процес
 2. Футболни травми, профилактика в тренировъчния процес
 3. Психологически аспекти на отборните дейности
 4. Спортно-психологически умения
 5. Организация на играта
 6. Правила на играта