На 14 и 15 юли се проведе първи модул на курс за инструктори на треньори

На базата на НСА Българската треньорска школа проведе първият в България курс за инструктори на треньори – модул 1. Наблюдател и лектор на събитието беше техническият експерт на УЕФА Генади Скуртул-член на „Жира Панел“ на УЕФА.

Темите застъпени в програмата на курса бяха представени от Генади Скуртул -„Отражение и обратна връзка в работата на инструктора на треньори” , доц. Юри Николов -„Профил, умения и компетенции на инструктора на треньори“,  доц. Емил Атанасов – „ Цел, структура и съдържание на курса за инструктори на треньори“ и Нестор Юруков,доктор – „Принципи и методи за обучението на възрастни” . В практическите занимания курсистите участваха в различни “ролеви игри”, в които придобиха нови знания и умения за анализ и комуникация на работата на треньора по футбол.