Подновяване на лиценз на участниците в семинар 18-19 април 2022г.

 

 

ДОКУМЕНТИ СЛЕД СЕМИНАРА:

  1. Заявление за подновяване
  2. Ксерокопие на квитанция за платена такса в размер на 20 лв. в касата на БФС или платежно нареждане за внесена такса от 20 лева по банков път.
  3. 2 бр. снимки в размер на 2,5/3 см.
  4. Ксерокопие на личната карта /лице и гръб/.
  5. Ксерокопие на последния валиден лиценз.
  6. Ксерокопие от сертификат от семинара.
  7. Декларация за съгласие за обработка на личните данни.

Банкова сметка на БТШФ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II”  26

БТШФ – ТЕЛЕФОН : 0888 700 627