Приемане на кандидати за редовен курс УЕФА “В”

  1. Кандидатите подават заявление по образец

          1.1  За редовен УЕФА „В“ документи се приемат до 23.06.2023г.  вкл.

  1. Документите които прилага кандидатът са посочени в заявлението за участие в курса

За приемането на кандидат в редовен курс за треньор с лиценз УЕФА „В” се изисква:

  1. Диплома и валиден лиценз УЕФА „С” и минимум 1 година треньорски стаж с лиценз БФС „С“ или УЕФА „С“ за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „С” много добър 5 и над 5 от максимум 6 / оценка А/ или
  2. Диплома и валиден лиценз УЕФА „С” и минимум 2 години треньорски стаж с лиценз БФС „С“ или УЕФА „С“ за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „С” добър 4 и под 5 от максимум 6 / оценка В/ или
  3. Диплома и валиден лиценз УЕФА „С” и минимум 3 години треньорски стаж с лиценз БФС „С“ или УЕФА „С“ за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „С” задоволителен 3 и под 4 от максимум 6 / оценка С/
  4. Договор с ФК, който удостоверява, че кандидатът работи като треньор или помощник треньор във ФК с отбор във футбол 11х11.
  5. Кандидати, които не работят като треньор или помощник треньор във ФК с отбор във футбол 11х11, трябва да представят договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като треньор или помощник треньор във ФК с отбор във футбол 11х11 през цялото времетраене на курса.

Такса за обучение: 2900 лв.