ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЕФА “С” И УЕФА “А” ЛИЦЕНЗ

1. Кандидатите подават заявление по образец

1.1 За редовен УЕФА „С“ и редовен УЕФА „А“  курс  документи се приемат от 5.01.2023г. до 5.02.2023г. вкл.

2. Документите, които прилага кандидатът са посочени в заявлението за участие в съответния курс

За приемането на кандидат в редовен курс на БТШФ за треньор с лиценз УЕФА „С” се изисква:

а) минимална възраст 18 години;

б) диплома за завършено средно образование;

в) минимум 7 години стаж като футболист във футбол 11х11.

г) договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като помощник-треньор под ръководството на треньор с минимум УЕФА „В“, във ФК с отбор във футбол 5х5, 7х7, 9х9 или 11х11 през цялото времетраене на курса (името, лиценза на треньора и възрастовото ниво на отбора трябва да бъдат посочени в договора).

Такса за обучение: 1950 лв.

Документите се подават на адрес:

БЪЛГАРСКАТА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

СОФИЯ – 1124

УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

За приемането на кандидат в Редовен курс за треньор с лиценз УЕФА „А” се изисква:

1. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 1 година треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” над 75 точки (оценка А) или

2. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 2 години треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” от 50 до 75 точки (оценка В) или

3. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 3 години треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” под 50 точки (оценка С ).

4. Договор с ФК, който удостоверява, че кандидатът работи като треньор във ФК с отбор във футбол 11х11.

5. Кандидати, които не работят като треньор във ФК с отбор във футбол 11х11, трябва да представят договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като треньор или помощник треньор във ФК с отбор във футбол 11х11 през цялото времетраене на курса.

Такса за обучение: 3900 лв.

Документите се подават на адрес:

БЪЛГАРСКАТА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

СОФИЯ – 1124

УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

.