Приемане на документи за УЕФА “С” и УЕФА “А” курс

  1. Кандидатите подават заявление по образец

1.1 За редовен УЕФА „С“ курс 4-та група – зона София и зона Велико Търново, стартиращ на 29 февруари 2024г.,  документи се приемат от 15.01.2024г. до 16.02.2024г. вкл. /от 10.00 до 14.00 часа/

1.2 За редовен УЕФА „А“  курс  документи се приемат от 14.02.2024г. до 14.03.2024г. вкл. /от 10.00 до 14.00 часа/

  1. Документите, които прилага кандидатът са посочени в заявлението за участие в съответния курс

За приемането на кандидат в редовен курс на БТШФ за треньор с лиценз УЕФА „С” минималните изисквания са:

а) минимална възраст 18 години;

б) диплома за завършено средно образование;

в) минимум 7 години стаж като футболист във футбол 11х11.

г) договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като помощник-треньор под ръководството на треньор с минимум УЕФА „В“ лиценз, във ФК с отбор във футбол 5х5, 7х7, 9х9 или 11х11 през цялото времетраене на курса (името, лиценза на треньора и възрастовото ниво на отбора трябва да бъдат посочени в договора).

Професионалният футболен опит е предимство.

Такса за обучение: 1950 лв.

Подаване на документи, контакти и банкова сметка на БТШФ

БЪЛГАРСКА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

град София -1124, ул. “Цар Иван Асен II” 26

office@bfcs.bg

+359 888 700 627 

За приемането на кандидат в Редовен курс за треньор с лиценз УЕФА „А” се изисква:

  1. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 1 година треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” над 75 точки (оценка А) или
  2. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 2 години треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” от 50 до 75 точки (оценка В) или
  3. Диплома и валиден лиценз УЕФА „В” и минимум 3 години треньорски стаж за кандидати с общ успех от дипломата за лиценз „ В ” под 50 точки (оценка С ).
  4. Договор с ФК, който удостоверява, че кандидатът работи като треньор във ФК с отбор във футбол 11х11.
  5. Кандидати, които не работят като треньор във ФК с отбор във футбол 11х11, трябва да представят договор с ФК, който да удостоверява, че на кандидата ще му бъде осигурена възможност да участва в практическа работа на терена като треньор или помощник треньор във ФК с отбор във футбол 11х11 през цялото времетраене на курса.

Такса за обучение: 3900 лв.

Подаване на документи, контакти и банкова сметка на БТШФ

БЪЛГАРСКА ТРЕНЬОРСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

град София -1124, ул. “Цар Иван Асен II” 26

office@bfcs.bg

+359 888 700 627