Приети  курсисти УЕФА A лиценз – 32-ра група

Списък на приетите  курсисти УЕФА A лиценз – 32-ра група

 1. Александър Балездров
 2. Валентина Господинова
 3. Георги Николов
 4. Данаил Бачков
 5. Димитър Наков
 6. Димитър Стойков
 7. Добрин Орловски
 8. Дончо Атанасов
 9. Илиян Иванов
 10. Илиян Трифонов
 11. Йоана Джамбазова
 12. Кристиян Узунов
 13. Лъчезар Авренлиев
 14. Огнян Младенов
 15. Петър Ванков
 16. Спас Гигов
 17. Станислав Жеков
 18. Тенислав Иванов
 19. Тихомир Цветанов
 20. Цанко Чаушев

Комисия:

              доц. Емил Атанасов, доктор

              Нестор Юруков, доктор

             гл.ас. Крум Ловков, доктор

Банкова сметка на БТШФ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

БТШФ – ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

Срок за плащане на пълната такса от 3900 лв. – 20.02.2023г.

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще бъде поканен друг кандидат за участие в курса!

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-жа Моника Ръжгева.

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/, както и медицинско свидетелство.

Начало на курса: 24 февруари 2023г. от 10.00 часа в НСА „Васил Левски“

Сборен пункт: 9.45 часа   пред блок 70  в НСА

Курсистите да си носят лаптоп.