Приети  курсисти УЕФА С лиценз – 3-та група зона Пловдив и зона Варна

Списък на приетите курсисти УЕФА С лиценз

 3-та група зона Пловдив и зона Варна

       

 1. Никола Марин 
 2. Васил Богданов
 3. Стоян Григоров
 4. Стефан Пенсов
 5. Йордан Жаров
 6. Янко Ангелов
 7. Георги Стефанов
 8. Румен Николов
 9. Симеон Митев
 10. Калоян Генчев
 11. Георги Бомбов
 12. Светослав Матеев
 13. Атила Юмер
 14. Венцислав Богданов
 15. Стелиян Евтимов
 16. Ивелин Рашев
 17. Диян Стефанов
 18. Даниел Карадимов
 19. Иван Илиев
 20. Стелиян Колев
 21. Иван Христов
 22. Даниел Сребров
 23. Николай Костов
 24. Христиан Славов
 25. Коста Петков

Комисия:

           гл. ас. Даниел Димов, доктор

            гл. ас. Крум Ловков, доктор

Банкова сметка на БТШФ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

БТШФ – ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

Срок за плащане на пълната такса от 1950 лв. – 22.02.2023г.

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще бъде поканен друг кандидат за участие в курса!

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-жа Моника Ръжгева.

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/, както и медицинско свидетелство.

Начало на курса: 27 февруари 2023г. от 10.00 часа в НСА „Васил Левски“

Сборен пункт: 9.45 часа   пред блок 70  в НСА

Курсистите да си носят лаптоп.