Приети курсисти за ТРАНСФОРМАЦИЯ лиценз БФС “С” (национален) към УЕФА “С” 2-ра група зона Варна на 20-21 март 2023г.

Приети  курсисти за ТРАНСФОРМАЦИЯ лиценз БФС “C” (национален) към UEFAC2-ра група ЗОНА ВАРНА   на 20-21 март 2023г.                  

 1. АЙКУТ НЕДЖМИДИМОВ МУСТАФОВ
 2. БОЯН СТЕЛИЯНОВ НИКОЛОВ
 3. ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ЯКИМОВ
 4. ВАСКО БОЯНОВ БОЕВ
 5. ВЕСЕЛИН ИГНАТОВ ВАСИЛЕВ
 6. ВИЛИЯН ВЪРБАНОВ ДЕНЧЕВ
 7. ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ МИРЧЕВ
 8. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ
 9. ДЕНИСЛАВ МАРИНОВ КАЛБАНОВ
 10. ДЕЯН МИЛЕНОВ ТАКИЕВ
 11. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
 12. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
 13. ЕВГЕНИ РУСЕВ РУСЕВ
 14. ИВАН ГРИГОРОВ ИВАНОВ
 15. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
 16. ИВАН СТЕФАНОВ КАРАДЖОВ
 17. ИЛИЯН ДРАГАНОВ ИВАНОВ
 18. ЙОРДАН МИЛЕНОВ ИВАНОВ
 19. ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
 20. КРАСИМИР НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ
 21. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КОЕВ
 22. МАРТИ ИВАЛИНОВ ИВАНОВ
 23. МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ МАРКОВ
 24. НЕВЕН ВЕНЕЛИНОВ ВЕНКОВ
 25. НИКОЛАЙ РАДОМИРОВ ЛАЗАРОВ
 26. ПЛАМЕН ПЕТКОВ КОЛЕВ
 27. РАДОСТИНА ВЕЛИКОВА ВАСИЛЕВА
 28. РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ ВАСЕНЕВ
 29. СЕМИХ СЕРВЕТ АЛИ
 30. СТАНИМИР ИВЕЛИНОВ АНДОНОВ
 31. СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
 32. СТИЛИЯН НИКОЛАЕВ НИКОВ
 33. ФИЛИП МАРИОВ ДИМИТРОВ

Срок за плащане на пълната такса от 250 лв. – 17.03.2023г

IBAN: BG52STSA93000028533450

Всички разходи за пътуване и настаняване са за сметка на курсистите. По време на курса ще бъде осигурен обяд и за двата дни.

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще бъде поканен друг кандидат за участие в курса!

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-жа Моника Ръжгева

На Е-mail : office@bfcs.bg

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Начало на курса: 20 март 2023г. от 09.00 часа в НСБ „СПОРТПАЛАС“ – Град Варна

Курсистите да си носят лаптоп!