Приети курсисти за ТРАНСФОРМАЦИЯ лиценз БФС “С” /национален/ към УЕФА “С” 4-та група зона Велико Търново 22-23 май 2023г.

Приети  курсисти за ТРАНСФОРМАЦИЯ лиценз БФС “C” (национален) към UEFAC

4-та група ЗОНА Велико Търново на 22-23 май 2023г.

 1. АБДИ АБДИ АБДИКОВ
 2. АНАТОЛИЙ МИЛКОВ ЦВЕТАНОВ
 3. АНТОН ИВАНОВ ХРИСТОВ
 4. БОЖИДАР ИЛИЕВ ПЕНДОВ
 5. ВЕНЦИСЛАВ ПАВЛИНОВ ДИМИТРОВ
 6. ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ РУСЕВ
 7. ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ЗАХАРИЕВ
 8. ДЕЯН НИКОЛАЕВ МИНЕВ
 9. ДИАН ХРИСТОВ ДЕНЕВ
 10. ЖИВКО ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ
 11. ЗДРАВКО МИЛКОВ ЧАВДАРОВ
 12. ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
 13. ИВАН МИНКОВ МАРИНОВ
 14. ИСКРЕН НЕНЧЕВ ПИСАРОВ
 15. КАЛОЯН ИВАНОВ ДРЕНКОВ
 16. КРАСИМИР СЕРГЕЕВ ГОРАНОВ
 17. ЛОРА ВЕНЕЛИНОВА РОГОЖИНОВА
 18. МИНКО ЛЮБЕНОВ ЖИЛКОВ
 19. ПЛАМЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
 20. СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
 21. ТЕОДОР КРАСИМИРОВ РАЧЕВ
 22. ТОДОР ИВАНОВ БАЛАНОВ
 23. ХРИСТО ИВАНОВ МИТОВ
 24. ЦВЕТАН ДИМОВ ПЕТРОВ

Срок за плащане на пълната такса от 250 лв. – 21.05.2023г

IBAN: BG52STSA93000028533450

Всички разходи за пътуване и настаняване са за сметка на курсистите. По време на курса ще бъде осигурен обяд и за двата дни.

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще бъде поканен друг кандидат за участие в курса!

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-жа Моника Ръжгева

На Е-mail : office@bfcs.bg

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Начало на курса: 22 май 2023г. /понеделник/ от 09.00 часа в град Габрово в хотел „Мак“, 5300 Габрово, бул. “Трети март” №9, Тел.: +35966 800 229,

GSM: +359884 744 045

Курсистите да си носят лаптоп!