Списък на приетите курсисти УЕФА “А” лиценз – 34-та група

 1. Антонио Кантарев
 2. Атанас Любенов
 3. Благовест Марев
 4. Васил Цветанов
 5. Велко Георгиев
 6. Веселин Пенев
 7. Диана Динева
 8. Димитър Чалин
 9. Искрен Пенчев
 10. Йоан Атанасчев
 11. Йордан Чолов
 12. Кристиян Величков
 13. Любомир Божинов
 14. Младен Стоев
 15. Петър Димитров
 16. Светлин Иванов
 17. Стефан Николов
 18. Тихомир Костурков
 19. Християн Христов
 20. Христо Златински

Комисия:

 1. Петко Петков – Зам. Директор на БТШФ към БФС
 2. Гл. ас. Крум Ловков, доктор  – ръководител на УЕФА „В“ лиценз
 3. Гл. ас Даниел Димов, доктор – ръководител на УЕФА „С“ лиценз

Банкова сметка на БТШФ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

БТШФ – ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

Срок за плащане на пълната такса от 3900 лв. – 27.03.2024г. включително!

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще бъде поканен друг кандидат за участие в курса!

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-ца Божидара Златева- на имейл:  office@bfcs.bg

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/, както и медицинско свидетелство.

Начало на курса: 29 март (петък) 2024г. от 10.00 часа в НСА „Васил Левски“.

Сборен пункт: 9.45 часа   пред блок 70  в НСА

Курсистите да си носят лаптоп.