Списък на приетите курсисти – УЕФА “А” вратари – 1-ва група

 

 1. Александър Александров
 2. Виктор Георгиев
 3. Витомир Вутов
 4. Владимир Манолков
 5. Димитър Радовски
 6. Здравко Здравков
 7. Здравко Чавдаров
 8. Иван Христов
 9. Красимир Колев
 10. Милетко Христов
 11. Николай Куцаров
 12. Радостин Станев
 13. Стоян Колев
 14. Стоян Симеонов
 15. Тодор Кючуков
 16. Христо Стаменов

Комисия:

 1. Гл. ас. Даниел Димов, доктор
 2. Илия Иванов

Банкова сметка на БТШФ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

БТШФ – ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

Срок за плащане на пълната такса от 3600 /три хиляди и шестстотин/лв. – 14.06.2024г. включително.

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще бъде поканен друг кандидат за участие в курса!

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-ца Божидара Златева.

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/, както и медицинско свидетелство.

Начало на курса 28.06.2024г. от 10.00 часа в НСА „Васил Левски“

Сборен пункт: 9.45 часа   пред блок 70  в НСА

Курсистите да си носят лаптоп.

.