Списък на приетите курсисти УЕФА “Grassroots leader” 2-ра група зона Пловдив 11-13 март 2024г.

 1. Ангел Паунов
 2. Ангел Тенев
 3. Бранислав Ботев
 4. Валентин Тодоров
 5. Васил Сантов
 6. Веселин Боев
 7. Веселин Василев
 8. Георги Дачев
 9. Даниел Ненчев
 10. Димитър Аргиров
 11. Димитър Димитров
 12. Димитър Котов
 13. Диян Петков
 14. Енчо Георгиев
 15. Зарко Гогов
 16. Златко Николов
 17. Ивайлов Станков
 18. Иван Арсов
 19. Иван Иванов
 20. Иван Михнев
 21. Иван Топалджов
 22. Илиян Капелов
 23. Кирил Борисов
 24. Кирил Райкаджиев
 25. Коста Янакиев
 26. Любомир Начков
 27. Николай Кръстев
 28. Петко Д. Пинджев
 29. Петко П. Пинджев
 30. Петър Бръсков
 31. Петър Стефанов
 32. Радослав Илиев
 33. Севен Мюмюн
 34. Сейд Сейд
 35. Станимир Гогов
 36. Стоил Атанасов
 37. Стоян Петков
 38. Тони Баджев
 39. Филип Сантов
 40. Христо Чолаков
 41. Шабан Исмаил

Комисия:

 1. Петко Петков – Зам. Директор на БТШФ към БФС
 2. Гл. ас. Данаил Иванов, докторр
 3. Гл. ас. Крум Ловков, доктор, ръководител на УЕФА „В“ лиценз

Банкова сметка на БТШФ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG52STSA93000028533450

СОФИЯ – 1124
УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II” № 26

БТШФ – ТЕЛЕФОН : 0888 700 627

Срок за плащане на пълната такса от 500 лв. – 8.03.2024г.  включително.

Ако приет курсист не заплати таксата в посочения срок, то ще се счита за отказал се.

Копие от платежното нареждане да бъде изпратено на г-жа Божидара Златева.

Оригиналното платежно нареждане да се носи за началото на курса!

Участниците в курса трябва да представят в първия учебен ден и застраховка злополука за цялото времетраене на курса /включително и дните за полагането на изпитите-погледни графика на курсовете/, както и медицинско свидетелство.

Начало на курса: 11 март (понеделник) 2024г. от 11.00 часа в град Стара Загора в комплекс „Зеленият хълм“ , ул. Никола Икономов № 6.

Всички курсисти да си носят лаптоп.

Да се носи пълна футболна екипировка, включително обувки за изкуствена трева.

Всички разходи за пътуване и настаняване са за сметка на курсистите.

По време на курса ще бъде осигурен обяд на курсистите за трите дни.