Теоретичен изпит за УЕФА Grassroots leader – зона София и зона Пловдив

Теоретичният изпит за УЕФА Grassroots leader за курсистите от II-ра група зона Пловдив, ще се проведе на 20.05.2024г. /понеделник/ в НСА „Васил Левски“ София, сборен пункт пред бл. 70. Групата ще бъде разделена на две подгрупи по списъка публикуван на сайта, както следва:

Група 1 – От №1 до №21 от списъка, включително; (виж списъка на сайта на БТШФ)

Група 2 – От №22 до края; (виж списъка на сайта на БТШФ)

Начало на изпита:

От 11:00 часа за група 1;

От 14:00 часа за група 2;

Курсистите да носят портфолиото си от курса на електронен носител и лаптоп.

Теоретичният изпит за УЕФА Grassroots leader за курсистите от 1-ва група зона София, ще се проведе на 21.05.2024г. /вторник/в НСА „Васил Левски“ София, сборен пункт пред бл. 70. Групата ще бъде разделена на две подгрупи по списъка публикуван на сайта, както следва:

Група 1 – От №1 до №25 от списъка, включително; (виж списъка на сайта на БТШФ)

Група 2 – От №26 до края; (виж списъка на сайта на БТШФ)

Начало на изпита:

От 10:00 часа за група 1;

От 13:00 часа за група 2;

Курсистите да носят портфолиото си от курса на електронен носител и лаптоп.